Makaleler

D4 Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Yazar: Hakan Kutluay
D4 Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

D türü yetki belgeleri, otobüsler aracılığıyla yurtiçinde yolcu taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler için düzenlenen belgelerdir. Bu belge, 4 ana başlığa ayrılır ve D4 belgesi de bunlardan biridir. D4 belgesi, taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar yapılacak tarifeli ve tarifesiz şehirlerarası faaliyetleri düzenlemeye yönelik bir belgedir. 

D4 belgesine başvuracak olanların sahip olması gerekenler şartlar

Bu belgeye sahip olmak isteyenlerin;

• Kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet otobüse ya da minibüse sahip olmaları,

• Minimum 5.000 TL sermayeye sahip olmaları şartı vardır. 

Bu şartlara ek olarak, belgeye kayıtlı araç sayısı en fazla 10 olabilir. Belgeye kayıtlı olacak araçların, yetki belgesinin alındığı ilin plakasına sahip olması gereklidir.

Nereye, hangi belgeler ile başvurmak gerekir?

D4 belgesine sahip olmak isteyen kişi ya da kurumların, vergi levhalarında belirtilen adresteki ilin, Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Hazırlamaları gereken belgeler de gerçek ve tüzel kişiler için değişiklik göstermektedir. 

Gerçek kişiler (şahıs) için gereken belgeler;

 • Antetli kâğıda, kaşeli başvuru dilekçesi,
 • Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları, 
 • Yeni tarihli adli sicil belgesinin aslı,
 • Yeni tarihli faaliyet belgesinin aslı,
 • İmza beyannamesinin aslı,
 • Tescil edilmiş, teknik muayenesi yapılmış araca ait ruhsatın okunaklı bir fotokopisi,
 • Vergi levhasının fotokopisi veya vergi dairesi yazısının aslı,
 • İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin, illerindeki arz/talep dengesi bakımından sakıncalı bir durumu olmadığına dair komisyon kararının aslı,
 • 100 Km’ye kadar şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak için ilgili illerin trafik komisyonlarından alınacak uygunluk kararlarının asılları,
 • Taşıma güzergâhına uygun olarak düzenlenmiş ücret ve zaman tarifeleri,
 • Kaydettirilecek olan tüm taşıtların mali sorumluluk sigorta poliçelerinin ve ferdi kaza sigorta poliçelerinin fotokopileri.

Tüzel kişiler (şirket) için gereken belgeler;

 • Antetli kâğıda, kaşeli başvuru dilekçesi,
 • Yetki belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formları, 
 • Yeni tarihli faaliyet belgesinin aslı,
 • Tüzel kişiliğin ortak ve yöneticilerinin kimlik fotokopisinin ve yeni tarihli Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) asıllarının gönderilmesi gerekmektedir. (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışardan atanmış müdürlere ait olan)
 • Tüzel kişilere ait imza sirkülerinin aslı,
 • Tescil edilmiş, teknik muayenesi yapılmış araca ait ruhsatın okunaklı fotokopisi,
 • Vergi levhası fotokopisi veya vergi dairesi yazısının aslı,
 • İşyerine ait olan kira kontratının aslı veya yetki belgesi talebinde bulunanın kişinin mülkiyeti ise tapu fotokopisi,
 • Kaydettirilecek olan tüm taşıtların mali sorumluluk sigorta poliçelerinin ve ferdi kaza sigorta poliçelerinin fotokopileri.
 • İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin, illerindeki arz/talep dengesi bakımından sakıncalı bir durumu olmadığına dair komisyon kararının aslı,
 • 100 Km’ye kadar şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak için ilgili illerin trafik komisyonlarından alınacak uygunluk kararlarının asılları,
 • Taşıma güzergâhına uygun olarak düzenlenmiş ücret ve zaman tarifeleri.

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın