Makaleler

Makale Nasıl Yazılır?

Yazar: Hakan Kutluay

Makaleler her konuda yazılabilecek, yalın anlatıma sahip, doğru ve tarafsız bilgi vermeyi amaçlayan yazılardır. Günümüzde her konuyla ilgili makaleye kolayca ulaşmak mümkündür fakat  bu makalelerin doğru ve tarafsız bir içerikle yazılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Makalenin özellikleri;

 • Nesnel bir nitelik taşıyan makalenin anlatımı yalın ve yoğundur.
 • Yazının ana fikri olan düşünce verilen bilgilerle kanıtlanır.
 • Dili süslü bir anlatımdan uzaktır.
 • Gazete, dergi, internet sitesi gibi her platformda yer alabilir.

Makale için yazım planı;

Giriş Bölümü: Üzerine yazılacak konu, görüş, düşünce birkaç cümle ile birlikte verilmeli, fazla uzun tutulmamalıdır. İşlenilecek konunun hangi yönde gelişeceği hakkında okuyucu bilgilendirilmelidir. Giriş bölümü, okuyucunun makalenin kalanını okuyup okumama kararını verdiği bölüm olduğu için oldukça önemlidir.

Gelişme Bölümü: Gelişme bölümü, derlenen bilgilerin, konuyla ilgili kanıtların, görüşlerin, örneklerin yer aldığı bölümdür. Bu bilgiler yazıya dökülürken inandırıcı, kesin ve resmi bir dil kullanılmalıdır.

Sonuç Bölümü: Sonuç bölümünde, yazının genelinde ifade edilen konunun bir iki cümle ile yinelenmesi, sonrasında da konuyla ilgili bir hükme varılması gerekir. Verilen bu hükmün, yazıyla çelişmemesi önemlidir.

Makale yazarken dikkat edilmesi gereken meseleler;

 • Makalenin yazarı, yazacağı konu üzerine önceden iyice düşünmeli, karar verdiği konu üzerine önce ayrıntılı bir araştırma yapmalıdır. Araştırmasını sadece tek bir kaynak üzerine oturtmamalı, birçok kaynaktan tutarlı olan bilgileri toparlamalıdır.
 • Araştırma sonucu elde edilen bilgilerin hangi sırada yazılacağı, makalenin giriş gelişme bölümlerinin nasıl kurgulanacağı ve sonuçta belirtilecek düşünce kararlaştırılmalıdır.
 • Anlatımda olabildiğince sade bir dil ve format tercih edilmelidir.
 • Yazarın kişisel deneyimlerine değil, yaptığı araştırma bilgilerine sadık kalması okuyucunun yazara güveni açısından önemlidir.
 • Yazının başında belirtilen düşünceyle çelişecek bir ifadeye yer verilmemelidir.
 • Konunun daha rahat kavranabilmesi ve kanıtlanabilmesi açısından yazar, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme teknikleri kullanılmalıdır.
 • Tüm bu hususları yerine getirirken ifadelerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.
 • Makalenin yazımı tamamlandıktan sonra yazıya ve işlenilen düşünceye en uygun başlık seçilir. Makalenin yer alacağı platform da düşünülerek, bu başlığın okurun ilgisini çekecek şekilde seçilmesi önemlidir.

Yorumunuzu Paylaşın