Makaleler

Opinion Essay Nasıl Yazılır?

Yazar: Hakan Kutluay

Opinion Essay tanınmış ve geçerliliği bilinen en önemli İngilizce sertifika sınavlarında yazılması istenen Essay türüdür. Örnek vermek gerekirse TOEFL sınavında, belirli bir kelime sayısı barajı ile sınırlı bir süre içerisinde katılımcıdan Opinion Essay yazması beklenir. Gerek süre sınırı gerekse kelime sayısı barajı ile bu tür sınavlarda makaleler yazımı katılımcılar için önceden hazırlık yapmayı gerektiren bir durum doğurur. Bu yazımızda herhangi bir TOEFL sınavında belirli süre içerisinde, belirli kelime sayısı sınırı ile nasıl başarılı makaleler yazarız bu konuya yakından bakacağız.

Öncelikle “Opinion Essay nedir ve nasıl yazılır?” sorusunu cevaplamaya çalışalım. Opinion Essay içerisinde kendi görüşümüzü yani “Thesis Statement”ımızı güçlü bir şekilde açıklamamız gereken bir essay çeşitidir. Bunun için bu Essay çeşidinin en can alıcı kısmı Thesis Statement kısmıdır. Thesis Statement’ımızı makalemizin giriş kısmında yazımızın başında direk okuyucuya sunmamız gerekir. Bunu yaparken “hook", “background information” ve “thesis statement”ımızı bir arada uyum içerisinde yazıya aktarmamız gerekir. Thesis Statement yazımından sonra, diğer makalelerde olduğu gibi body yani gelişme bölümündeki paragraflara geçilir. Body paragrafların yazımında dikkat edilmesi gereken sadece bir body paragraf ile savunduğumuz görüşü anlatıp, savunmak değil en az iki paragraf ile karşıt görüşleri de açıklayarak, savunmasını ve itirazını düzgün bir şekilde sunabilmektir.

Bu tür sertifika sınavlarında kelime barajları olduğundan bu baraj sayılarına ulaşabilmek için önceden Opinion Essay kalıplarının öğrenilmesi işimizi kolaylaştıracaktır. Bu şekilde kelime barajlarına kalıplar kullanarak kolayca ulaşabiliriz.

Fikrimizi açıklayacağımız Opinion kısmında kullanacağımız kalıplara örnekler şu şekilde sıralanabilir.

It seems to be that …, im my opinion, …, my personal view is that, …, in my experience, …, as far as I understand / can see, …, as i see it, … / from my point of view, …, as far as i know …, From what I know …, I might be wrong but …, if I am not mistaken …, i believe one can (safely) say, …, it is claimed that, …, i must admit that, …, i cannot deny that, …,i can imagine that, …,i think / believe / suppose, …, personally, I think, …, that is why i think, …, i am sure/certain/convinced that, …, i am not sure/certain that, but …, i am not sure, because i don’t know the situation exactly., i am not convinced that, …, i have read that, …, i have no opinion in this matter.

Görüşlerimizi ve savunduğumuz görüşün aksini savunan görüşleri açıkladıktan sonra yazımızın sonucunda varmamız gereken yer sonuç noktasıdır. Fact olarak vereceğimiz sonuç kısmını ise şu kalıplar ile bağlayabiliriz. Bu şekilde hem Opinion Essay kuralları dışına çıkmamış hem de kelime sayısını kontrol altında tuttuğumuz bir essay elde etmis oluruz. Fact bağlaçları:

The fact is that, …

The main point is that, …

This proves that, …

What it comes down to is that, …

It is obvious that, …

It is certain that, …

One can say that, …

It is clear that, …

There is no doubt that, …

Karşı tarafı ikna etme amacı ile kullanacağımız bir takım ifadeler mevcuttur. Bu kalıpların kullanılması vereceğimiz görüşün inanırlığını ve etkisini arttıracaktır ve bizim Opinion Essay kalıplarından çıkmamızın önüne geçmiş olacaktır. Karşı tarafı ikna amaçlı kullanacağımız kalıpları şu şekilde sıralayabiliriz:

There are many reasons for, …

There is no doubt about it that, …

I simply must agree with that.

I completely/absolutely agree with the author.

It is only partly true that, …

That seem obvious, but …

That is not necessarily so.

It is not as simple as it seems.

Under certain circumstances, …

Opinon Essay yazımında dikkat etmemiz gereken diğer bir önemli nokta ise vereceğimiz görüşün karşı görüşlerini de açık bir şekilde sunarak neden bu görüşlere katılmadığımızı mantıklı ve açıklayıcı bir şekilde yazabilmemizdir. Yazımızın body paragraf kısmında yapacağımız bu reddetme açıklamasında kullanacağımız birkaç tane kalıbı da aşağıda sıralayacağız. Burada uyuşmadığımız görüşün en başta tam olarak hangi görüş olduğunu açıkça belirtmemiz önemlidir. Reddettiğimiz görüşün tam olarak ne olduğunu bilmeyen okuyucu için, ne kadar güçlü görüşler sunarsak sunalım pek bir anlam ifade etmeyecektir. Buradaki kalıpları şu şekilde sıralayalım:

The problem is that, …

I very much doubt whether, …

This is in complete contradiction to, …

What is even worse, …

I cannot share this / that / the view.

I cannot agree with this idea.

What I objekt to is, …

Unlike the author I think, …

First of all, I think, …

Not only that, but I also think that, …

Not only are they …, they are also …

There are various / several / many reasons for this.

First, … / Firstly, …

Second, … / Secondly, …

Moreover, … /Furthermore, … / In addition, …

Another significant point is that, …

Finally, …

One the one hand, … on the other hand, …

in contrast to this is, …

Because of …

That is why …

After all, …

The reason is that …

In that respect …

The result of this is that …

Another aspect / point is that …

It is because …

Although is is true that … it would be wrong to claim that …

That may sometimes be true, but …

One could argue that …, but… 

Gerek Thesis Statement kısmında gerek body paragraflar kısmında gerekse sonuç kısmında sürekli örnekler veriyor olmamız önemlidir. Bu şeklide hem konuya hakimiyetimizi hem de ikna edici gücümüzü korumuş ve karşı tarafa aktarmış oluruz. Bu şekilde örneklerle vereceğimiz görüşü güçlendireceğimiz durumlarda ise kullanacağımız kalıplar şu şekilde sıralanabilir:

Take for example (the case of) …

Look at …

For instance …/ For example…

let me give you an example…

Son olarak yazımızın sonunda yapacağımız ekleme ve sonuçlara geldigimizde, yazımızın başında belirttiğimiz Thesis Statement’ımızı yazımızın sonunda kesin bir dille sona bağlamalı ve yazımızı bitirmeliyiz. Yazımızın sonunda yapacağımız bu sonuç bölümünde kullanacağımız kalıpları şu şekilde sıralayalım:

Most probably, …

It appears to be …

It is important to mention that, …

As I already indicated …

In other words, …

I am most concerned about …

I should like to repeat once again that …

I should like to emphasize that …

I would (just) like to add …

So all in all I believe that …

(In) summing up it can be said that …

Weighing the pros and cons, I come to the conclusion that …

Kısaca tekrar bir özet yapmamız gerekirse, diğer bütün Essay çeşitlerinde de olduğu gibi en başta çok kısaca bir taslak oluşturmamız önemlidir. Daha sonraki adımlar ise ilk olarak yazımızda neden bahsedeceğimizin açık ve net bir dilde belirtilmesi, bunu yaparken destekleyici bir düşüncenin aktarılması önemlidir. İkinci adım olarak verdiğimiz bu düşünceyi kuvvetlendirecek örnek ve alıntıların verilmesi yine etkili olacaktır. En son kısımda ise sonuç cümlesine uygun bir şekilde bağlayarak sonucumuzu vermemiz, kalıplar açısından doğru bir şekilde Opinion Essay’imizi yazmamız için yeterli olacaktır.

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın