Makaleler

Yetki Devri, Yetki Genişliği ve Yerinden Yönetim

Yazar: nazan

Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin, kendi iradesiyle bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki yöneticilere devretmesidir. Bu yetki devri yöneticinin iradesine göre her an geri alınabilir.

Yetki genişliği; merkezdeki kuruluşların, merkezden uzakta bulunan bir örgüte, belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek bir ya da daha çok yetkiyi, kendi adlarına kullanmak üzere devretmesidir. Merkezi kuruluşların kimi etkinliklerini, taşrada kurdukları örgütler eliyle yürütmeleri, yetki genişliğine dayanan bir uygulamadır. Yetki genişliğinin temelinde, merkezden yönetim sonucunda doğan bazı sakıncaları gidermek amacıyla, merkezi yönetimin denetimi altındaki bazı birimlere bazı yetkilerin devredilmesi yer alır.

Yerinden yönetim; Politik ve yönetsel yetkilerin bir bölümünün merkezi yönetimin dışında bulunan otoritelere aktarılması şeklinde tanımlanan yerinden yönetimin, siyasal ve yönetsel olmak üzere iki temel biçimi vardır.

  • Siyasal Yerinden Yönetim, politik gücün merkezi yönetim ile yerel yönetim birimleri arasında bölüşülmesini ifade eder. Bu sistemde politik otorite bir merkezde toplanmamış, çeşitli birimler arasında yaygınlaştırılmıştır. Yerinden yönetim örgütsel olarak çok merkezliliği ifade eden federalizmi doğurmuştur. Federalizm bir ülkedeki çeşitli politik, kültürel ve ekonomik sorunlara çözüm arayışının bir sonucudur.
  • Yönetsel Yerinden Yönetim, yerel nitelikteki kamu hizmetleriyle, ekonomik, ticari, kültürel ve teknik bazı işlevlerin merkezi yönetimin hiyerarşik yapısı dışında bulunan kamu tüzel kişiliklerince yürütülmesi olarak ifade edilebilir. Bu kamu tüzel kişilikleri, ya belirli bir coğrafi bölgede yaşayan halkı, ya da eğitim, ticaret, sanayi kültür gibi belirli bazı hizmetleri temsil ederler. Dolayısıyla yönetsel yerinden yönetim, 'hizmet yönünden' ve 'yer yönünden' olmak üzere ikiye ayrılır.

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın