Makaleler

Ders Yardımcıları Makaleleri

Ders Yardımcıları ile ilgili 5 yazı bulunmaktadır.

Fiilimsi Nedir?Fiilimsi Nedir?

Filimsiler, pek çok öğrencinin en çok zorlandığı konu. Biz de bu makalemizde fiilimsileri açıklamaya çalışacağız.

Rusya'nın Enerji PolitikalarıRusya'nın Enerji Politikaları

Soğuk savaş sonrasında kendini serbest pazar ekonomisine biran önce bütünleşmek isteyen ve kısa sürede liberal bir ekonomik yapıya sahip olmayı başaran Rusya Federasyonu, dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol ...

Yerelleşme (Desantralizasyon) Nedir?Yerelleşme (Desantralizasyon) Nedir?

Merkezi yönetimin, bazı yetki ve sorumluluklarını yerel unsurlara devretmesi işlemlerini kapsayan yerelleşme, hükümetlerin elini güçlendirir ...

Vesayet DenetimiVesayet Denetimi

Yerinden Yönetim Kuruluşlarının merkezi yönetim tarafından, yasal düzenlemelerle sınırlı olarak denetlenmesidir.

Yetki Devri, Yetki Genişliği ve Yerinden YönetimYetki Devri, Yetki Genişliği ve Yerinden Yönetim

Özel ve kamu kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları ile bağlantılı bu kavramlar, “yetkiler” ve “yönetim uygulamalarını” kapsar ...