Makaleler

Ders Yardımcıları Makaleleri

Ders Yardımcıları ile ilgili 3 yazı bulunmaktadır.

Yetki Devri, Yetki Genişliği ve Yerinden Yönetim

Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin, kendi iradesiyle bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki yöneticilere devretmesidir. Bu yetki devri yöneticinin iradesine göre her an geri ...

Yerelleşme (Desantralizasyon)

Bilindiği gibi ülke yönetiminde kamu kesiminin hem örgütsel hem de fonksiyonel yapılanmasında iki ilke vardır: merkezi ve yerel yönetim. Yerel yönetim dendiğinde ilk akla gelen özellikler birkaç başlık altında ...

Vesayet Denetimi

Yerinden Yönetim Kuruluşlarının merkezi yönetim tarafından, yasal düzenlemelerle sınırlı olarak denetlenmesidir.