Makaleler

Tarih Öncesi Çağlar Nelerdir?

Yazar: Hakan Kutluay

Tarih öncesi, bir diğer adıyla prehistorya, insanlığın yazıyı bulmadan önceki dönemine verilen isimdir. Bu dönemlere ait yazılı belgeler olmadığı için, bu dönemlere ait bilgiler insan topluluklarının kalıntılarından elde edilmiştir. 

  • Tarih öncesi çağların sınırları çok net değildir, topluluklara göre dönemlerin süreleri değişiklik göstermektedir. Bu değişikliğin sebebi de coğrafi, beşeri ve iklim şartlarıdır. Bu şartlar arasında;
  • Yaşanılan bölgenin aldığı göçler,
  • Bölgenin sahip olduğu yeraltı zenginlikleri,
  • Yaşayan insanların ihtiyaçları,
  • Diğer toplumlar ile etkileşimleri vardır.

Tarih öncesi çağların yaşandığı merkezlerde alfabe, takvim, kitabe, para gibi yazıya dair hiçbir gelişmeye karşılanmamaktadır. Bu dönemlerde gelişmeler ve bunlara bağlı önemli olaylar sık yaşanmamıştır. Bu sebeple bu dönemlere karanlık çağlar da denmektedir.

1. Taş Devri

1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik): 

İnsanlık tarihinin en uzun dönemi yontma taş devridir. Bu devirde yeryüzü tamamen buzullar ile kaplıdır ve zor iklim koşullarından ötürü insanlar mağara benzeri yerlerde yaşamakta, avcılıkla ve toplayıcılıkla uğraşmaktadırlar. Gıda üretimi henüz yoktur. Doğadaki çakmak taşları yontulmakta, kemikler savunma amaçlı silah olarak kullanılmaktadır. Giyim olarak hayvanların postları ve büyük yapraklar kullanılmaktadır. Bu dönemin en büyük gelimesi ateşin kullanılmaya başlamasıdır. 

1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik): 

Buzulların erimeye başladığı dönemdir. İlkel tarımla birlikte gıda üretiminin başladığı tahmin edilmektedir. İlk yetiştirilen gıda da buğday olmuştur. Bu dönemde insanlar Mikrolit adı verilen geometrik şekillerdeki çakmak taşı aletlerini üretmişlerdir.

1.3. Cilali Taş Devri (Neolitik):

Taş Devri’nin en kısa süren dönemi olarak Cilalı Taş Devri’nde, taştan sert ve kesici aletler yapılmıştır. Üretilen keten ve kenevirin lifleri kullanılarak giysiler yapıldı ve böylece dokumacılık başladı. Bu dönemde hayvanlar evcilleştirilmeye başlandı. Tarımın ve hayvancılığın resmen başlaması ile birlikte yerleşik hayata geçildi. Üretilen ihtiyaç fazlası ürünlerle birlikte ticaretin ilk adımları atılmaya başlandı. Tekerlek bu dönemde icat edildi. 

2. Maden Devri

2.1. Bakır Devri

Maden devrinin en uzun dönemi olan bakır devri, bakırın, gümüşün ve altının kullanılmaya başlandığı dönemdir. Bu dönemde kullanılan aletler ve eşyalar genellikle bakırdır. 

2.2. Tunç Devri

Bakırın kalay ile karışımından tunç elde edilmiş ve bu sayede daha sert ve dayanıklı eşyalar üretilmeye başlamıştır. Ticaret gelişmiştir ve ilk arabalar yapılmıştır. Devlet düşüncesi yavaş yavaş gelişmeye başlamış, site adı verilen şehir devletler (Sümer, Akad, Babil) oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde Asurlular, Anadolu’da Karum adı verilen pazarlar kurmuşlardır.

2.3. Demir Devri

İnsanların en son buldukları maden demirdir. Demirin yüksek ısıya dayanıklı ve işlenebilir bir maden olması ticaretin ve sanayileşmenin gelişmesine önayak olmuştur. Yapılan demir silahlar ve aletler, askeri ve ticari anlamda kolaylık sağlamıştır. Daha önceki dönemlerde oldukça az olan toplumsal ilişkiler, yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. Bu dönemin sonunda bulunan yazı ile birlikte, tarih öncesi çağlar da sona ermiştir.

Yorumlar
fatma 2016-12-21 19:31:30

Çok beğendim

Yorumunuzu Paylaşın