Makaleler

Tarih Makaleleri

Tarih ile ilgili 39 yazı bulunmaktadır.

Şahmeran Efsanesi veya EfsaneleriŞahmeran Efsanesi veya Efsaneleri

Şahmeran, kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa aktarılmış bir efsane. "Yılanların şahı", yarı insan yarı yılan doğaüstü bir varlık. Haliyle efsane de ilginç!

Galata KulesiGalata Kulesi

Galata Kulesi, ev sahipliği yaptığı tüm zamanların ve kültürlerin önemli sembollerinden biri olmuştur. Hem konumu hem kullanım amaçları itibariyle, geçmişten günümüze gelen büyülü bir yapıdır.Galata Kulesi, ...

Emevi TarihiEmevi Tarihi

Dört halife döneminden sonra halifeliği saltanat haline getiren ailenin kurmuş olduğu İslam devletidir. 90 yıllık hakimiyetleri buyunca İslam’ın yayılmasını sağlayan ve Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından kurulan ...

Abbasi Tarihi

Hz. Muhammed’in amcası olan Abbas b. Abdülmuttalip’in soyuna dayandığı için Abbasiler olarak anılan ailenin 750-1258 yıllarında kurmuş olduğu İslam devletidir ...

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türkler tarihleri boyunca pek çok din ve inanış biçimini benimsemiştir. Yalnız bu dinler içerisinde en epey Göktanrı ve İslamiyet yayılmıştır. Bir toplumun sahip olduğu dini;sanatını,geleceğini,giyim kuşamını, ...

Antik Yunan Miğferlerinin Çeşitli Türleri

'Yunan Miğferi' terimi aslında MÖ 8. ve 7. yüzyıllarda geliştirilmiş ve yüzyıllarda Akdeniz boyunca askerler tarafından giyilmiş birkaç stil miğfer için kullanılır.TasarımYunan miğferleri tam olarak yedi farklı ...

Samuray Zırhının Tarihi ve Gelişimi

Zırh giyenler sadece Romalı askerler veya orta çağ şövalyeleri değildi, Çin'in antik savaşçıları da giyerdi. Onların koruyucu kıyafetleri Samuray Zırhı olarak bilinir.Batı Avrupa'daki benzerlerinin zırhları ...

Bulunan En Eski İbranice Metin

Arkeologlar İncil'de genç Davut'un Filistin devi Goliath'ı yendiği yer olarak tanımlanan yerin yakınlarında bilinen en eski İbranice metni buldular. Haziran 2008'de arkeologlar M.Ö 10. yüzyıla ait bugünün Bet ...

Hindistan'ın Tarihine Kısa Bir Perspektif

Bilindiği kadarıyla Hindistan tarihi köklerini İndus Vadisi medeniyetinden alır. Bu medeniyetler Mohenjo-daro, Harappa ve Lothal olarak bilinen siteler halinde yayıldılar ve geliştiler. Bunu Ayranların gelişi ...

Canon'un Kısa Bir Tarihi

Canon bugün yazıcıları, fotokopi makineleri ve kameralarıyla bilinmekte. 1930 yılında kamera üretmek için Precision Optical Instruments Laboratory adıyla küçük bir şirket olarak başladı.Şirketin ilk kamerasının ...

Babailik ve Babailer İsyanı

BABAİLER İSYANIGENEL BAKIŞKalenderi ve Haydari gibi isimlerle anılıp tasavvuf kisvesine bürünen ve Türkmen boyları arasında aşırı Batıni fikirleri yayan babaların Anadolu'da gerçekleştirdikleri ilk dini-siyasi ...

Özgürlük Anıtının TarihçesiÖzgürlük Anıtının Tarihçesi

Bugün Amerika'nın bir sembolü olan Özgürlük Anıtı aslınsa Osmanlı topraklarına dikilmek için; Osmanlı padişahının emriyle yapılmış ve bedeli de Osmanlı hazinesinden ödenmiştir. Mısır'ın Port Said Limanı'na ...

Veba Ve Elizabeth Döneminde Etkileri

Veba ilk olarak Gobi Çölü'nde ortaya çıktı. Önce pireler, daha sonra da fareler ve diğer hayvanlarla yayıldı. Vebanın kayıtlara geçen ilk vakası altıncı yüzyıldadır. Avrupai yaşam tarzı değişmeye başlamıştı ama ...

Osmanlı Devletinde Müzik ve Batılılaşma

Osmanlı döneminde saray müzik anlayışı daha çok Arabî ve Farsî ezgilere dayanıyordu. Tamburlar, darbukalar, udlar ile yapılan ve günümüzün Türk Musikisi ya da Türk Sanat Müziği diye adlandırılan bir perdede ...

Osmanlı Devletinde Opera ve Sefaretnamelerde Opera

Opera (ope'ra), İtalyancadır; tam anlamıyla İtalyanca opera in musica (müzikli yapıtlar) deyiminin kısaltılmışıdır. 2011 TDK Türkçe Sözlükte ise “Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli ...

Osmanlı Zamanı Kurulan Tiyatrolar ve Osmanlı Operasındaki Yeri

Osmanlı, Batı müziği ile temasa Kanuni döneminde başlamıştı, III. Selim döneminde geliştirmiş ve II. Madmud ile altın devrini yaşamıştır.II.Mahmud18. yüzyılda III. Selim'le iz düşümünün genişlediği yenileşme ...

Türk Destanları Nelerdir?

Dilimize Farsça’dan geçen bir kelime olan destan, milletlerin inançlarının, zaferlerini, faziletlerinin, milli kahramanlıklarının anlatıldığı manzum biçimindeki hikâyelerdir. Her milletin olduğu gibi Türkler’in ...

Tarih Öncesi Çağlar Nelerdir?

Tarih öncesi, bir diğer adıyla prehistorya, insanlığın yazıyı bulmadan önceki dönemine verilen isimdir. Bu dönemlere ait yazılı belgeler olmadığı için, bu dönemlere ait bilgiler insan topluluklarının ...

Babailik Nedir?

Babailik, 13. yüzyılda ...

Bektaşilik Nedir?

Bektaşilik, 13. yüzyılda ...