Makaleler

Sunumun Özellikleri Nelerdir?

Yazar: Hakan Kutluay
Sunumun Özellikleri Nelerdir?

Sunum, okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma yeteneklerinin tümünü içeren, belirli bir amaca yönelik yapılan açıklamalardır. Eğitimin her düzeyinde ve de meslek hayatında, bilgilendirme, eğitim, tartışma ve satış amaçlı yapılabilen sunumlar, sunumu yapan kişinin iletişim kabiliyetinin değerlendirildiği bir durumdur. Etkili bir sunum ile birlikte kişinin istediği sonucu elde etmesi, düşüncelerini kabul ettirmesi kolaylaşır.

Etkili bir sunum, dikkatli kullanılan sözel ve yazılı ifadeleri, anlamlı beden dilini, teknolojik görsel ve işitsel araçların yardımını da içerir. Bunun yanında sunumu yapan kişinin kendinden emin, saygılı, ikna edici bir dile ve doğru yönlendirici bilgilere sahip olması gerekir.

Başarılı olması istenen bir sunum hazırlamadan önce sorulması gereken birkaç soru vardır. 

  • Sunumda paylaşılmak istenen bilgi nedir? 
  • Bu bilgi neden paylaşılmak isteniyor?
  • Bu bilgi kimler ile paylaşılmak isteniyor?
  • Bu bilgi tam olarak nerede paylaşılmak isteniyor?
  • Bu bilgi hangi zaman aralığında paylaşılmak isteniyor?
  • Bilgiyi paylaşırken hangi destekleyici araçlar kullanılmalı?

Bu sorular sorularak sunum öncesi, sunumun amacı belirlenir, planlaması yapılır, sunumun yapılacak yer ve zaman belirlenir, teknik araçlara ihtiyaç olup olmadığı belirlenir ve sunumun muhatabı insanlar hakkında bilgi edinilir. Sunumun amacı dinleyiciyi doğru bilgilendirmek, ikna etmek, etkilemek ya da eğlendirmek olabilir. 

Sunumun hazırlanması evresinde de dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır; öncelikle sunumun taslağının oluşturulması daha sonradan amaçta yer alan konudan uzaklaşılmamasına yardımcı olur. Hazırlanan taslaklardan, daha iyi bilgilendirilmesi amacıyla dinleyicilere de verilebilir. Sunum yapılan yer, zaman ve de süre önemlidir. Konuşmacı kendini bu şartlara uygun hale getirmelidir.

Sunum sırasında kullanılacak teknik donanımı da kontrol ettikten sonra sıra sunumun hazırlanmasına gelir. Etkileyici bir sunum 3 ana hattan oluşur, herkesin dikkatini çekebilecek, ilgi uyandıracak anlamlı bir ‘Giriş’ bölümü, sunumun ana vurgusunu oluşturan bilgiyi açık ve net bir şekilde ifade eden bir ‘Gelişme’ bölümü ve son olarak sunumda anlatılanları özetleyen ve bir nihayete erdiren ‘Sonuç’ bölümü. Giriş bölümü, çok fazla bilgiden ve karmaşık ifadelerden uzak olmalıdır, zira dinleyici daha en başında ilgisini kaybedebilir. Ayrıca giriş bölümünde, verilecek bilgilerin dinleyici için değerli olacağının altı çizilmelidir. Gelişme bölümü, bir sunum belkemiğini oluşturur, bu sebeple bu bölümde sunuma inandırıcılık kazandıracak destekleyici veriler eklenmelidir. Bu destekleyici veriler, konu hakkındaki istatistikler, fotoğraflar, öyküler olabilir. Sonuç bölümünde, paylaşılan bilginin ana hatları son bir kez dinleyiciye hatırlatılmalı ve giriş bölümü ile bir bağ kurulmalıdır. 

Sunumun etkili olması kadar sunan konuşmacının da etkili olması çok önemlidir. Sunum hazırlandıktan sonra konuşmacının kendini de hazırlaması gerekir. Bunun için, vücut dilini oluşturan mimik, el ve kol hareketleri, ayna karşısında yapılan bir provayla izlenebilir. Ayrıca sunuma hazırlanırken acele etmemek, bu konuya gereken zamanı vererek yeterince çalışmak, bilgileri iyice sindirmek gerekir. 

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın