Makaleler

Genel Kültür Makaleleri

Genel Kültür ile ilgili 87 yazı bulunmaktadır.

Mors Alfabesi (Kodu) Nedir? (Tarihçesi, Nasıl Kullanılır?)Mors Alfabesi (Kodu) Nedir? (Tarihçesi, Nasıl Kullanılır?)

Mors alfabesi, nokta ve çizgilerin kullanıldığı elektrik sinyalleri alfabesidir. Işık ve ses kaynakları ile haberleşme yöntemidir.

Denizanası Nedir, Özellikleri Nelerdir?Denizanası Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Denizin derinliklerinde yaşayan denizanalarının, gizemli hayatları hakkında her şeyi öğrenmeye ne dersiniz ...

Fıkıh Nedir?

Fıkıh Müslümanın ne yapacağını bilmesi demektir. Müslüman ibadet ederken, mesela oruç tutarken ne yapıp ne yapmayacağını bilmesi, nasıl ticaret yapıp yapmayacağını bilmesi, kiminle evelenip kiminle ...

PTT Nedir? (Tarihçesi, Amacı, Hizmetleri)PTT Nedir? (Tarihçesi, Amacı, Hizmetleri)

PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye’nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür.

Narsizm ve Narkissos'un HikayesiNarsizm ve Narkissos'un Hikayesi

Çevrenizde kendini beğenen, kimseyle iletişim kurmadan sürekli ilgi bekleyen, dünyanın kendisi etrafında döndüğünü zanneden biri varsa o “narsist” olabilir ...

Halloween (Cadılar Bayramı) Nedir?Halloween (Cadılar Bayramı) Nedir?

Cadılar Bayramı, geçmişte kışın gelmesinin kutlandığı bir festivalken günümüzde tamamen ticarileşmiş kutlamaları içeren tatil günüdür ...

Moda Nedir?Moda Nedir?

Herkesin kendi modası vardır; ancak farklı olmak için ister istemez moda akımlarını destekleriz. Soyut bir kavram olan moda, tüketim odaklı bir akımdır.Moda, aslında hayatın ta kendisidir. Evinizdeki halılardan ...

Apateizm Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır?Apateizm Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Apateizm, tanrının varlığı ile yokluğu konusunda herhangi bir ilgisi olmayan düşünceleri ifade eden akımdır. Neredeyse tanrıyı görseler bile inanmazlar!

Mescid-i Aksa Nedir?Mescid-i Aksa Nedir?

Mescid-i Aksa bugünkü Filistin’in Kudüs kentinde bulunan ve Müslümanların ilk kıblesi olduğu düşünülen ibadethane.. Üç büyük dinin mabedi..

Paganizm ve Neopaganizm Nedir? (Öğretileri, Festivalleri)Paganizm ve Neopaganizm Nedir? (Öğretileri, Festivalleri)

Paganizm; doğadaki bütün varlıkları kutsal gören bir inanç sistemidir. Semavi dinlerden önce ortaya çıkmış, günümüze kadar “değişerek” ulaşmıştır.

Ünitaryenizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri)Ünitaryenizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri)

Ünitaryenizm, yüksek bir hümanist sistemdir. Adalet, merhamet ve hakkaniyeti vurgular. “Teslis” doktrinini reddederek, Tanrı’nın birliğini kabul eder.

Kelebek Etkisi Nedir?Kelebek Etkisi Nedir?

“Tek bir şey değişir, her şey değişir” sözünü farklı kaynaklardan duymuşsunuz. Kelebek Etkisi’ni en iyi anlatan sözlerden biridir bu… Özetlemek gerekirse; hayatta her şey birbiri ile bağlantılıdır. En ufak bir ...

Gnostisizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri, Metinleri)Gnostisizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri, Metinleri)

Gnostisizm, gizemli bilgiyle kurtuluşa ermeyi amaçlayan teolojik bir akımdır. Birçok dinden etkilenerek gelişmiştir. “Ayrıcalıklı sınıf” iddiasındadırlar.

Pelagianizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri)Pelagianizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri)

Pelagianizm, dördüncü ve beşinci yüzyıllarda etkili olan teolojik bir akımdır. Hıristiyanlığın “ilk günah” doktrinlerini reddeder. “Sapkın” olarak görülür.

Politeizm (Çoktanrıcılık) Nedir?Politeizm (Çoktanrıcılık) Nedir?

Politeizm, çoktanrıcılıktır. Birden çok tanrıya farklı görevler atfedilmiştir. Toplumlar, kendi tanrılarına çeşitli özellikler ve güçler yüklemiştir.

Kuyruklu Yıldız Nedir? Nereden Gelir?Kuyruklu Yıldız Nedir? Nereden Gelir?

Kuyruklu yıldızlar güneş sisteminde hareket eden genellikle donmuş gazlar ve az oranda kaya ile tozdan oluşan düzensiz şekillere sahip, küçük boyutlu kütlelerdir. Kuyruklu yıldızların çapları genellikle birkaç ...

Aryanizm ve Fikirleri Nedir? (Nasıl Ortaya Çıktı?)Aryanizm ve Fikirleri Nedir? (Nasıl Ortaya Çıktı?)

Aryanizm, “Tek Tanrı” inancı çerçevesinde Hıristiyanlıktan doğan teolojik bir akımdır. Hz. İsa ile ilgili fikirleri sebebiyle “sapkın” olarak görülmüştür.

Vehhâbîlik Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır?Vehhâbîlik Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Vehhâbîlik, Suudi Arabistan Krallığı’nın mezhebi olarak bilinir. Müslümanların bazı ibadet ve uygulamalarına karşı geliştirilmiş fikirlerin bir sonucudur.

Sihizm Nedir? (Guruları, İnançları, Yasakları)Sihizm Nedir? (Guruları, İnançları, Yasakları)

Sihizm, 100’den fazla ülkede yaklaşık 28 milyon mensubu bulunan bir inanç sistemidir. Sihizm’de İslam’dan da alıntılar yapılmıştır. Hinduizm’den farklıdır.

Hinduizm Nedir? (Tarihi, İnanışları)Hinduizm Nedir? (Tarihi, İnanışları)

Dünyanın en büyük üçüncü dini olan Hinduizm, oldukça karmaşık, çok tanrılı ve mistik bir inanç sistemidir. Hindu olmak ve Hindu kalmak oldukça zor!