Makaleler

İthalat ve İhracat Nedir?

Yazar: Hakan Kutluay

İthalat, yurtdışında üretimi yapılmış bir malın ülkede bulunan alıcılar tarafından satın alınması işlemidir. Diğer bir adıyla dışalımdır. İthalat işleminin gerçekleştirilebilmesi için iki ana unsur bulunmaktadır; satın alınacak ürün ve ürünü satın alacak vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi. 

İhracat ise ithalatın tam tersidir, yani ülkede üretilen bir malın döviz karşılığında yabancı bir ülkeye satılması işlemidir. Buna da aynı zamanda dışsatım adı verilir. İhracat işleminin gerçekleştirilebilmesi için de satılacak bir malın ve bu malı satacak vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişinin olması gereklidir. 

İlk kez ithalat ve ihracat yapacakların Gümrük İdaresi’ne kayıt olmaları şarttır ve bu kayıt için kişinin veya tüzel kişinin aşağıdaki belgelere sahip olması gereklidir;

  • Tüzel kişiler için imza sirküleri, gerçek kişiler için imza beyannamesi,
  • Tüzel kişiler için faaliyet belgesi,
  • Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi,
  • Tüzel kişiler için vergi mükellefiyet yazısı,
  • Temsil edilecek biri olması durumunda vekaletname,
  • Yetkililerin nüfus cüzdanları.

İthalat için püf noklar;

Pazar Analizi: Türkiye’de ithalat yapmayı düşünen kişiler öncelikle yerli pazarı incelemesi, rakip malların pazardaki yerini, kalitesini, fiyatlarını, ambalajlarını incelemesi, mevcut alıcılar ve rakipler hakkında gerekli bilgileri toplaması gerekir. Bu pazar araştırmasına bağlı olarak ithal eşyanın yurda girişi sırasında maliyetinin ne olacağı hesaplanmalıdır. İşletme sahiplerinin işletmenin kendisi için gerek duyacağı teçhizatların düşük maliyet ve yüksek kaliteyle nasıl ithalatının yapılacağını araştırması gerekir. 

Bu araştırmalardan sonra ithalatçının satıcı firma bulması gereklidir. Bunun için en iyi yol fuarlardır. Kişinin geniş çevresi varsa işler daha da kolay olacaktır. Günümüzde internet üzerinden de bu işlemler gerçekleştirilebilmektedir. 

İthalatı Yapılacak Eşyanın Belirlenmesi: Öncelikle ithal edilecek eşyanın özellikleri aracılığıyla isminin belirlenmesi önemlidir. Bu işlem, eşyanın gümrükte doğru tarifelendirilmesine yardımcı olacaktır. Bundan sonra eşyanın tüm aşamalarının rahatça takip edilebilmesini sağlayan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarasının belirlenmesi gerekir.

Yasaklar, Kontroller ve İzinler: Eşyanın yurda girişi sırasında ve sonrasında tabi tutulacağı yasaklar, kontroller vs. bu alanda önhazırlık yapmak önemlidir. 

Gümrük vergisi: Eşyaya uygulanacak gümrük vergisi elektronik ortamlardan öğrenilebilir.

Nakliye, Ambalaj, Etiketleme: Eşyanın niteliğine göre doğru nakliye türü seçilmeli, dağıtım zincirinde güvenli olacağı ambalaj kullanılmalı, etkiketleme açık ve anlaşılır olmalıdır.

Bu aşamalardan sonra potansiyel satıcılar ile yapılan anlaşmalar sonucu malın en doğru şekilde satılıp, ithalat bedellerinin ödenmesi gereklidir. 

İhracat için püf noktalar;

İhracat İş Planı: İhracata başlamadan önce iyi bir ihracat iş planına gerek duyulur. Bu planda potansiyel sahibi ürünler, hedef pazar bilgileri, satış taktikleri belirlenmelidir.

Hedef Pazar Seçimi: Hedef pazarların, sosyal, ekonomik ve politik yapıları, coğrafi konumları, sektörün endüstriyel yapısı, teknolojik gelişme durumu araştırılmalıdır. Bu araştırmalar için internetten rahatlıkla faydalanılabilir.

Hedef Ürünün Belirlenmesi: Ürün, ithalatçıdan gelen talepler sonucunda ya da ihracatçının tercihleri sonrasında belirlenebilir. 

Müşterilerin Bulunması ve Tanıtım: Potansiyel müşterileri bulmak ve ürünlerin ayrıntılı tanıtımlarını yapmak için ihracatçı profesyonel bir internet sitesi oluşturabilir.  Yurtdışı fuarlara ve sergilere katılabilir. İnternet üzerinden ticari kataloglar yayınlayabilir.

Dış Pazara Giriş Yöntemi: İhracatçı doğrudan ihracatı firmasında kurduğu bir ihracat bölümü yardımıyla yapabilir. Eğer bu kaynağa sahip değilse, komisyoncular, acenteler veya dış ticaret şirketleri ile bunu gerçekleştirebilir.

Dağıtım Kanalları ve Fiyatlar: İhracatçıların dağıtım kanallarını seçerken ürünün niteliklerinin değerli olabileceği ağları seçmeleri, fiyatlar esnek olmalı ve maliyetlere göre doğru hesaplanmış olmalıdır. 

Yasaklar, Kontroller ve İzinler: Eşyanın yurtdışında tabi tutulacağı yasaklar, kontroller vs. bilinmeli, mevzuata uygunluğu sağlanmalıdır.

Bu aşamalardan sonra potansiyel alıcılar ile gerekli satış sözleşmeleri yapılarak ihracat işlemleri başlayabilir.

İlgili Makaleler

Yorumlar
ömer çitaoğlu 2020-09-02 18:23:48

iyi günler bunu yazan sorumlu kişi açıklamasını anlatımını güzel yazmış, teşekkür ederim.

Yorumunuzu Paylaşın