Makaleler

Ekonomi Makaleleri

Ekonomi ile ilgili 21 yazı bulunmaktadır.

Rekabet Kurumu Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?Rekabet Kurumu Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Rekabet Kurumu, satıcıların mal ve hizmetlerini daha fazla müşteriye ulaştırmak için girdikleri yarışın hakemi konumunda bir kamu kurumudur.

EFT ve Havale Nedir, Aralarındaki Farklar Nelerdir?EFT ve Havale Nedir, Aralarındaki Farklar Nelerdir?

EFT ve Havale işlemlerinin ikisi de elektronik olarak para aktarma işlemleridir. Her ikisi de bankalar ya da aracı finansal kuruluşlar tarafından yapılır ve istediğiniz miktardaki paranın, istediğiniz zamanda ...

Defterdar Nedir, Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?Defterdar Nedir, Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Defterdar, Maliye Bakanlığı’nın il teşkilâtlarında görevli en yüksek dereceli memurdur. Defterdarlığın tesis edildiği ilin mali işlerinden sorumludur.

Kriz Yönetimi, 2008 Krizi ve Etkileri

KRİZ YÖNETİMİ/2008 KÜRESEL KRİZİNİN TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Kapitalizm Nedir?Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, özel ...

CRM Nedir?CRM Nedir?

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM – Customer Relationship Management) şirketlerin müşterileriyle olan ilişkilerini derinleştirmek ve zenginleştirmek, bu şekilde de satışlarını arttırmak için kullanmış olduğu ...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Nedir, Ne İş Yapar?Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Nedir, Ne İş Yapar?

SPK, sermaye piyasasını düzenlemekle görevli kamu kuruluşudur. Sermaye piyasası ile ilgili usul ve esasları belirleme yetkisi olan bir kurumdur.

Örtülü Ödenek Nedir, Ne İşe Yarar?Örtülü Ödenek Nedir, Ne İşe Yarar?

Örtülü ödenek, devlet başkanının veya başbakanın gizli harcama kalemidir. Bürokrasiye takılmadan harcama imkânı sunan ve denetlenemeyen ödenektir.

Enflasyon Nedir? Neden Yükselir?Enflasyon Nedir? Neden Yükselir?

Enflasyon, kelime olarak “mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen sürekli artış” anlamına gelmektedir. Yani enflasyon, ele alınacak mal ve hizmetlerin fiyatlarının genel düzeyini ifade eder. Tek tek fiyat ...

ÜFE-TÜFE Nedir? Nasıl Hesaplanır?ÜFE-TÜFE Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bir ülke ekonomisinde makro ekonomik performans; işsizlik oranı, fiyatlar genel düzeyi ve enflasyon oranı ile ölçülerek bulunur. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış sonucu paranın değerinin ...

İŞKUR Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?İŞKUR Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

İŞKUR, eski adı "İş ve İşçi Bulma Kurumu" olan iş ve işçi arayanların başvurduğu bir kurumdur. İşsizlik Maaşı, İŞKUR'u önemli bir kurum haline getirdi.

BDDK Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?BDDK Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

BDDK, Türkiye'de faaliyet gösteren 200'ün üzerinde banka, finansal kuruluş ve şirketlerin faaliyetlerini düzenler ve denetler.

TMSF Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?TMSF Nedir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

TMSF; bankalardaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu sahiplerinin haklarını ve menfaatlerini korumakla mükellef bir kurumdur.

Kayyum Nedir, Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?Kayyum Nedir, Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Kayyum, devletin el koyduğu şirketlerin veya kurumların yönetimine atanan kişiye denir. Mahkemelerce verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

SWOT Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?SWOT Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Günümüzün rekabete dayalı iş ortamında şirket yöneticilerinin işi oldukça zordur. Şirketleri adına en doğru kararı vermeleri beklenen yöneticiler bu anlamda bazı yöntemlere başvurmaktadırlar. Yöneticilerin ...

IMF Nedir, Görevi ve Amacı Nelerdir?IMF Nedir, Görevi ve Amacı Nelerdir?

IMF (International Monetary Fund) halk arasında, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ülkelerin kapısını çalıp borçlandığı bir banka gibi görülen Uluslararası Para Fonu’dur. Resmi olarak Aralık 1945’te ABD’nin New ...

Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması

1. GİRİŞ İnsanların topluluk halinde yaşayan varlıklar olmaları neticesinde bazı toplu ihtiyaçların karşılanması sorunu gündeme gelmiştir. Toplu halde yaşamak müşterek ihtiyaçları oluşturmuştur. Zamanla bu ...

İthalat ve İhracat Nedir?

İthalat, yurtdışında üretimi yapılmış bir malın ülkede bulunan alıcılar tarafından satın alınması işlemidir. Diğer bir adıyla dışalımdır. İthalat işleminin gerçekleştirilebilmesi için iki ana unsur ...

Worcation Nedir?

Bir yandan tatil yapıp bir yandan da işlerinizi takip etmek ister misiniz? Ya da ofiste sabahtan akşama kadar çalışmaktan bunaldınız ama işleri bırakıp bir yerlere kaçamıyor musunuz? O halde bu yazıyı ...

Stopaj Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Stopaj hepimizin günlük hayatta sıkça duyduğu bir kelimedir. Fakat ne demektir bu stopaj?Stopaj aslen bir vergi ödeme şekli olup, işverenlerce gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanca ait tutarın, ...