Makaleler

Goldbach Kestirimi

Yazar: NECATİ DEMİROĞLU

Goldbach kestirimi yüzyıllardır çözülemeyen matematik sorularından birisidir. Şimdi bu sorunun çözümünü yapmaya çalışalım:

2'den büyük her çift sayı, iki asal sayının toplamı şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca iki asal sayının toplamı çift ise üç asal sayının toplamı da tek sayıdır. Bu ifadenin ya doğru olduğunu ya da yanlış olduğunu ispat ediniz.

2.n+2=x1+x2;n>0,n: pozitif doğal sayı ve x1,x2 asal sayılar olsun.
(x1/x2)+(x2/x1)>2 Ve 2'ye eşittir. (x1^2+x2^2)/(x1.x2)>2
(x1^2+x2^2-2.x1.x2)/(x1.x2)>0 ve ((x1+x2)^2-4.x1.x2)/(x1.x2)>0 Olur.
((2.n+2)^2-4.x1.x2)/(x1.x2)>0, (4.n^2+8.n+4-4.x1.x2)/(x1.x2)>0 Çıkar.
(4/(x1.x2)).n^2+(8/(x1.x2)).n+((4-4.x1.x2)/(x1.x2))>0 yazabiliriz.

Yukarıdaki ifade "n" değişkenine bağlı ikinci dereceden Bir denklemdir. Bu denklemin diskriminantı ise D=64/(x1.x2)^2-4.4/(x1.x2).

((4-4.x1.x2)/(x1.x2))=(64-64+64.x1.x2)/(x1.x2)^2=64/(x1.x2) yazılabilir.

n=((-8/(x1.x2)+(64/(x1.x2))^1/2)/(8/(x1.x2))= -1+(x1.x2)^1/2 olarak çıkar. Buradan n>-1+(x1.x2)^1/2 olur.

x1 ve x2 asal sayılar idi. Yani 3'ten büyük bir asal sayı (q,Pozitif Tamsayı Olmak Üzere) olarak (6.q+1) veya (6.q-1) formunda gösterebiliriz. x1=6.q+1,x2=6.q-1 şeklinde yazılabilir.

q=1 için, x1=7 ve x2=5 Olur.n>-1+(7.5)^1/2,n>-1+(5,9) Ve n>4,9 buradan da n=5 olarak alınır. 2.n+2=2.5+2=12 ve x1+x2=7+5 =12 ifadeleri yazılabilir. Görüldüğü gibi iki sonuç da birbirine eşit ve çift sayıdır.

Bu tür işlemlere devam edilirse daima aynı sonuçlar çıkar. Geriye kalan asal sayılar ise 2 ve 3'tür. 2+2=4, 3+3=6, 3+7=10 gibi sonuçlar yazılabilir.

Sonuç olarak 2'den büyük her çift sayı iki asal sayının toplamı olarak ifade edilebilir. Ayrıca iki asal sayının toplamı çift olduğu için ve asal sayılar da 2 hariç tek sayı olduğu için üç asal sayının toplamı da tek sayıdır.

İlgili Makaleler

Yorumlar
ibrahim perçin 2020-06-10 11:19:11

Goldbach kestirimi ile ilgili, 2'den büyük her çift sayı iki asal sayının toplamı olarak yazılabilir önermesi yanlıştır. Çünkü 4 ve 6 çift sayıları iki asalın toplamı olarak yazılamaz. İki asaldan benim anladığım iki farklı sayıdır. Size sorsam bana iki sayı söyleyin? Bana aynı olan bir sayıyı iki defa mı söylersiniz gibi 4=2+2 yazıp 2 asal sayıdır kendisi ile toplarsan çift sayı olur dersiniz ama iki asalın toplamıdır diyemezsiniz. Çünkü iki asal sayı demek iki farklı asal sayı demektir. Naçizane görüşüm budur.

Muzaffer 2019-09-30 21:42:27

k büyüktür 1'den
a = herhangi bir asal sayı
2.k = a1 + a2 diye formüle dökebiliriz.
k = (3 + 2)/2
k = 5/2
2.5/2=5 dir.
bu yüzden yanlıştır.

Yorumunuzu Paylaşın