Makaleler

Bilim Makaleleri

Bilim ile ilgili 24 yazı bulunmaktadır.

Dilbilim (Dilbilgisi) Nedir?Dilbilim (Dilbilgisi) Nedir?

İnsan, dil ile anlaşır. Dil olmazsa toplum da olmaz. Bu yazıda, işi dil olan dilbilim alanını tanıtıyoruz..

Mükemmel Tek Sayılar

Mükemmel Sayı,Kendisi Hariç Çarpanlarının Toplamı Kendisini Veren Sayıdır.Bilinen Bütün Mükemmel Sayılar, Çift Sayıdır (6,28,496,8128, Gibi' ).Acaba Mükemmel Tek Sayı Var mıdır.' Varsa, Saklandığı Yerden Bulup ...

Enlem ve Boylam Nedir? (Özellikleri ve Etkileri)Enlem ve Boylam Nedir? (Özellikleri ve Etkileri)

Bulunduğumuz somut bir konumu belirlemek için soyut çizgilere ihtiyacımız var. Enlem ve boylam için 'hayali rehberler' ifadesi kullanılması boşuna değil.

Teleskopu Gerçekte Kim İcat Etti?Teleskopu Gerçekte Kim İcat Etti?

Çoğumuz, Galileo Galilei'nin teleskopun mucidi olduğunu düşünürüz çünkü fen öğretmenlerimizin bize söyledikleri ve fen kitaplarında okuduğumuz budur. Ama gerçekte yanılıyoruz çünkü Galilei bu gezegenin ...

Dil, Fikir, Kültür ve Toplum İlişkisi

Bir ulusu ortak paydada toplayan ve ulusa millet kimliğini veren dilidir, kültürüdür. Bir toplumun kimliğini kaybettirme politikası güden ülkeler ya da medeniyetler o ulusun önce dilini sonraları dinini ve en ...

Suyun Elektrolizi ile Ayrışması

Suyun doğru akım kullanılarak hidrojen ve oksijenlerine ayrılması işlemine elektroliz denmektedir. Hidrojen üretimi için en yalın metot bi şekilde bilinmektedir. İlke bir şekilde, bir elektroliz hücresi içinde ...

Samanyolu Nedir?

Samanyolu, büyük bir grup galaksinin parçası olan bir galaksidir. Bilinen evrende milyarlarca galaksi vardır, ama Samanyolu özellikle önemlidir çünkü Güneş Sistemi'ni içinde barındırır. Samanyolu, gece ...

Gregoryan Teleskopu? İlk Pratik ReflektörGregoryan Teleskopu? İlk Pratik Reflektör

İlk reflektörü bulan Niccolo Zucchi adında İtalyan bir profesördür. İlk teleskopunu 1616'da yaptı ama teleskoplarının tasarımı pek pratik değildi. James Gregory, 17. yüzyıl İskoç matematikçi ve astronomlarından ...

Uzay Keşfi

Uzay keşfi, dış uzayı keşfetmek için astronomi ve uzay teknolojisini kullanmaya denir. Keşif, insan uzay uçuşu ve robot uzay uçuşu olarak gerçekleşmiştir.Uzaydaki cisimlerin gözlemi, yani astronomi, bilinen en ...

Anatomi ve Fizyoloji Çalışma Rehberleri ? Anatomi Terimlerini Ezberlemenin Kolay Yolu

Anatomi ve fizyoloji çalışmak çok sinir bozucu olabilir. Anatomi çalışmanın daha basit bir yolunu aradınız mı hiç' Dağ gibi yığılmış tıp terimlerini ezberleme acısını çekmiş biriyim. Söylemeliyim ki, ...

Uzunluk ve Alan Ölçü Birimleri

Uzunluk ÖlçüleriUzunluk ölçüsü temel birimi 'metre'dir. Metrenin katları km, hm ve dam'dır. Askatları ise dm, cm ve mm'dir. Uzunluk ölçü birimleri katlarına çevrilirken her basamakta 10 ile bölünür. Askatlarına ...

Küreselleşme

Küreselleşme, dünyanın tek bir mekan olarak algılanabilecek ölçüde sıkışıp küçülmesi anlamına gelen bir süreci ifade etmektedir.

Kamuda Performans Değerlendirme

Bu durum, örneğin OECD üyesi ülkelerde halkı, devletin ekonomidekirolünü tartışmaya ve kamu sektörünce sunulan kamu hizmetlerinde, kamukuruluşlarının verimlilik ve etkililik açısından performanslarınıyeniden ...

Uzaktan Eğitim

Başka çalışmalara katkı sağlaması amacıyla uzaktan eğitimin, sosyolojik perspektiflerle ve kavramlarla ele alınarak bir tartışması yapılacaktır. Uzaktan eğitim, teknolojiye dayalı bir model olduğundan ...

Enzim Eksikliği (G6PD Eksikliği)

Bu hastalıkta hasta kişi (bakla vb) oksitleyici bir maddeyi vücuduna aldıktan 48-96 saat sonra hemoliz (alyuvarların yıkımı) bulguları ortaya çıkar. Baklanın yol açtığı ağır hemolitik anemi "favizm" adını alır ...

Bilim Araştırma Etiği

Sorgulamak diğer süreçlerle birlikte daha yeni ve özgün bilgilerin gelişmesine yol açar. Bilim insanında genellikle bulunan özellikler bilme arzusu ve merak (curiosity), gerçekleri sezme ve algılama gücü ( ...

Thomas More- Utopia

Burada Ütopya sadece yazınsal açıdan ele alınmayacaktır. Bu durum, eserin kendisinden kaynaklanıyor. Ütopya’da ortaya konan kolektivite, ortak mülkiyet ve dini serbestlik göz önünde bulundurulduğunda, eserin ...

Karadeliklerin Bulunma Yöntemleri

GirişBir kara deliğin merkezinde kütleçekim alanının ve uzay bükülmelerinin yani eğimin sonsuz hale geldikleri bir bölge yer alır. Çekimsel tekillik denilen bu noktaya konsantre olmuş bir kütle vardır. Bu kütle ...

Goldbach Kestirimi

Goldbach kestirimi yüzyıllardır çözülemeyen matematik sorularından birisidir. Şimdi bu sorunun çözümünü yapmaya çalışalım:2'den büyük her çift sayı, iki asal sayının toplamı şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca ...

Thales Hayatı

Thales [M.Ö. 625 - M.Ö. 545]Antik dönemin ünlü filozofudur. Ataları Fenikelilerdir. Son kaynaklar, M.Ö.625 yılında Milletos'ta doğup, 545'te öldüğünü kabul eder.Yaşadığı yıllarda; geniş bir araştırma, inceleme ...