Makaleler

Türk Dili Makaleleri

Türk Dili ile ilgili 22 yazı bulunmaktadır.

Türklerin Kullandığı AlfabelerTürklerin Kullandığı Alfabeler

Türkler tarih boyunca yaşadıkları yerler, temas kurdukları diğer topluluklar ve kültürler, benimsedikleri dinler ve Türkçe’nin dönüşümü temelinde çok sayıda farklı alfabe kullanmıştır. Bu alfabeler temelde ...

Türkçede Ses Olayları Nedir?Türkçede Ses Olayları Nedir?

Bu yazıda Türkçedeki ünlü ve ünsüzler arasında meydana gelen tüm ses olayları incelenmiştir.

Türkoloji Eleştirileri (Talat Tekin) Kitap ÖzetiTürkoloji Eleştirileri (Talat Tekin) Kitap Özeti

Kitap özeti bölüm sıralarına sadık kalınarak yapılmıştır. Alıntı şeklinde önemli yerler belirginleştirilmiştir. Hızlıca kitabı okuması gerekenler içindir.

Türk Dilinin Yurtları (Nevzat Özkan) Kitap ÖzetiTürk Dilinin Yurtları (Nevzat Özkan)  Kitap Özeti

Kitap özeti bölüm sıralarına sadık kalınarak yapılmıştır. Alıntı şeklinde önemli yerler belirginleştirilmiştir. Hızlıca kitabı okuması gerekenler içindir.

Dünya Tarihinde Orta Asya (Peter B. Golden) Kitap ÖzetiDünya Tarihinde Orta Asya (Peter B. Golden) Kitap Özeti

Kitap özeti bölüm sıralarına sadık kalınarak yapılmıştır. Alıntı şeklinde önemli yerler belirginleştirilmiştir. Hızlıca kitabı okuması gerekenler içindir.

Cümle Türleri Nelerdir?Cümle Türleri Nelerdir?

Türkçede, cümleler, yüklemlerine, ögelerin dizilişlerine gibi pek çok unsurun ayırımıyla çeşitli türlere ayrılır.

Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Alfabeler ve Orhun Alfabesinin Kökeni Sorunu

Türkler, tarih boyunca çok fazla alfabe değiştirmiş, kendi alfabe sistemini kurabilmiş önemli bir etnik yapıdır. Bugün bir Türkçe konuşuru, Çin’e kadar olan alanda sadece Türkçe konuşarak insanlarla ...

Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Nedir?Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Nedir?

Türkçenin Oğuz boyunun yazı dili haline geldiği dönem olan Eski Anadolu Türkçesini işleyeceğiz bu yazımızda..

Kaşgarlı Mahmud Kimdir?Kaşgarlı Mahmud Kimdir?

Dîvânü Lugati't-Türk gibi bir yapıtın yazarı, Türklük biliminin kurucusu, haritacı, Japonya’yı bir haritada gösteren ilk kişi..

Bulgarların Dilleri, Tarihleri ve Macarlar ile İlişkileri

Macarlar ve Bulgarlar Türk müdür?Bahsettiğimiz Türklük benzerlikleri, Avrupa Hunlarından yadigar dil malzemeleridir. Türk tarihinde uzun süredir tartışma konusu olan Avrupa Hunlarının dilinin bugünkü ...

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları Nelerdir?

Anlatım bozukluğu aslında yazıda olmayan adı üstünde anlatımlarda olan bir sıkıntıdır. Bu bakımdan daha çok duymakla aşina olacağımız bir olaydır ama biz bu yazıda en azından anlatım bozukluğunun ne olduğundan ...

Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları Nelerdir

Sözcüklerin yapısı olduğu gibi cümlelerin de yapısı vardır. Cümleler de anlamsal ve yapısal olarak incelenirler. Anlam, duyduğumuz, gördüğümüz bile iletilmek istenen mesaj ile ilgili bir durumdur; yapı ise ...

Orhun Türkçesi Metinlerinin Bulunuşu ve Yayınları

Türk Runik harfli yazıtların bulunuşu ile üzerinde yapılan çalışmalar arasında üç yüzyıllık bir zaman vardır.  Üstelik bu yazıtlar bulunduğunda Türklerin ilk yazılı eseri Kutadgu Bilig olarak bilindiği ...

Tonyukuk Anıtı Ne Zaman Dikilmiştir, Tonyukuk ya da Tunyukuk Kimdir, İsmi Nereden Gelir?

Tonyukuk veya Tunyukuk anıtı 1897 yılında F. Klementz tarafından bulunmuştur. Anıt iki taştan oluşmaktadır ve Bilge Kağan ya da Kül  / Köl Tigin anıtları gibi bir tarafı Çince değil  her iki taraf da ...

Türkçe ile Sümerce Arasındaki İlişki ve Türkçenin Yaşı Meselesi

Bu konuda en geniş araştırma Osman Nedim Tuna tarafından yapılmıştır. Osman Nedim Tuna “ Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi” adlı eserinde eski Türkçe dönemi ile Sümerce ...

Ural - Altay Dil Teorisi Nedir?

Bu konu ve diğer yazılara kaynak olması açısından dil ailesinin ne olduğunu, dünyadaki dil ailelerinin nasıl oluştuğunu bilmek gerekir çünkü Ural – Altay dilleri bir teoridir. Bunun neden kabul edilmediğini, ...

Altay Dil Teorisi, Bu Teoriye Karşı Çıkan Araştırmalar ve DayanaklarıAltay Dil Teorisi, Bu Teoriye Karşı Çıkan Araştırmalar ve Dayanakları

Ural – Altay dil birliğinin kanıtlanamaması üzerine araştırmacılar bu kolu Ural ve Altay olarak ayrıca incelemeye başladılar. Altay dilleri içine Türk dilleri, Moğol, Tunguz, Japon ve Kore dilleri konuldu ve bu ...

Ağız, Lehçe, Şive Nedir?

Ağız, Lehçe, Şive tanım ve ayrımlarından önce konuşma dili ve yazma dilinin tanımını yapmalı, bir konuşma dilinin nasıl yazma dili olduğunu bilmemiz gerekir. Nitekim Türkçe için ağız – lehçe – şive ayırımında ...

Sözcük Türleri Nelerdir?

Sözcük, harflerden oluşan anlamlı ses yığınlarıdır.  Sözcükler yine bir araya gelerek bir yargı bildiren sözcük topluluklarını oluşturur ki buna da “cümle” denir. Sözcükler cümlede, cümleye verdikleri ...

Sözlü Anlatım Nedir?

İletişim, sözlü olarak başlayan bir olaydır. Üstelik sadece kişisel değil toplumsal birlik ve bütünlük için de önemlidir. Yalnız buna rağmen çoğumuz gerçekten de iletişim kuramayız çünkü iletişimin temelinde ...