Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 134 yazı bulunmaktadır.

Muamma Nedir?

Muamma da lügaz da manzum bilmece demektir. Muamma ile lügazın ayrı ayrı ele alınmasının nedeni cevaplardır. Muamma bir ismi bize söyler ve askı asmak – askı indirmek geleneğinin bir parçasıdır, lugaz ise daha ...

İbn Rüşd’ün Görüşleri Nelerdir?İbn Rüşd’ün Görüşleri Nelerdir?

Aristo’yu şerh ederek tanınan ama görüşleri Aristo’nun fikir dünyasını dahi geçen filozofun görüşlerini aktarmaya, açıklamaya çalışacağız bu yazımızda.

İbn Haldun’un Görüşleri Nelerdir?İbn Haldun’un Görüşleri Nelerdir?

Siyasi hayatta ve itikatlı olmayan İbn Haldun, kendine has tarih ve toplum fikirleri ile, bu yazımıza ilim adamı kimliği ile konu olmuştur.

Muhakemetü'l Lügateyn Nedir?Muhakemetü'l Lügateyn Nedir?

Ali Şir Nevai’nin yazdığı, kelime anlamıyla “İki dilin kıyaslanması” anlamına gelen Muhakemetü'l Lügateyn’i inceleyeceğiz bu yazımızda..

Moliere'in Hayatı ve Cimri Oyununun ÖzetiMoliere'in Hayatı ve Cimri Oyununun Özeti

Bu yazımızda Moliere Kimdir? sorusunu cevapladık ve Moliere'nin en çok bilinen oyunlarından Cimri'nin özeti'ni yaptık.

Fyodor Dostoyevski Kimdir?Fyodor Dostoyevski Kimdir?

20.yy düşünürlerine ilham olmuş, hakkında Freud’un dahi makaleler yazıp ruh halini çözmeye çalıştığı Dostoyevski’nin hayatı ve eserlerini anlatacağız..

Lev Tolstoy Kimdir?Lev Tolstoy Kimdir?

Sadece kitapları ile değil; yaşamı ile de çok büyük ilgi çekmiş, ölümüyle bile yöneticileri korkutmuş bir aydın, dahi..

Edebiyat Nedir?Edebiyat Nedir?

Edebiyat, uydurma bir sözcük üstelik, sadece 200 küsürlük bir geçmişi var.

İntihal Nedir?İntihal Nedir?

İntihal, alıntı bir sözcük olmakla birlikte TDK tarafından uygun görülen Türkçe karşılığı aşırmadır. Bizce, aşırmaktan ziyade bu durum fikir hırsızlığı..

Parnasizm Nedir?Parnasizm Nedir?

Suut Kemal Yetkin’e göre Parnasizm, Realizm ve Natüralizmin şiire uyarlanmış halinden başka bir şey değildir. Bu konuda ona hak vermemek elde değil çünkü Parnasizm tam olarak budur.Parnasizm sadece şiir için ...

Dilde ve Felsefede Yapısalcılık Nedir?Dilde ve Felsefede Yapısalcılık Nedir?

Gerçeği bulmanın farklı bir yolu, 20.yüzyıla damgasını vuran bir anlayış.. Dilde başlayarak diğer insan bilimlerine sıçrayan bir düşünce sistemi..

Nikolay Vasilyeviç Gogol Kimdir?Nikolay Vasilyeviç Gogol Kimdir?

Türk kökenli olduğu iddiaları bir yana, Rus edebiyatının en cesur yazarlarındandır Gogol.. 

Şamanizm Nedir?Şamanizm Nedir?

Şaman denilen ve din adamı olarak bilinen, özel güçleri olduğuna inanılan kişilerin oluşturduğu din olarak gösterilebilir Şamanizm.Şamanizm üzerinde tartışılan bir konudur ama önce araştırmacılar için Şamanizm ...

Dede Korkut Kimdir?Dede Korkut Kimdir?

Tüm Türk topluluklarının, milletlerinin ortak kültürüdür. Dede Korkut; Dedem Korkut, Korkut Ata, Atam Korkut olarak da bilinir. Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve diğer Türk illeri, Dede ...

Sait Faik Abasıyanık`ın Edebi KişiliğiSait Faik Abasıyanık`ın Edebi Kişiliği

Öncelikle belirtelim ki Sait Faik sadece yazar değil, aynı zamanda şairdir. Bu bakımdan çok yönlü edebiyatçılarımızdandır. Şiirleri, öyküleri kadar ilgi çekmemiştir ama yine de o sıcak havayı tutturmuştur.Lise ...

Halit Ziya Uşaklıgil'in Edebi KişiliğiHalit Ziya Uşaklıgil'in Edebi Kişiliği

Huzur romanının yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ilk gerçek Türk romancısı saydığı Halit Ziya Uşaklıgil, yazın yaşamına çeviriler yaparak ve mensur şiirler yazarak başladı. İlk romanı Sefile, Nevruz ...

Asaf Halet ÇelebiAsaf Halet Çelebi

Türk edebiyatında unutulan ...

Ali Şir Nevai Edebi KişiliğiAli Şir Nevai Edebi Kişiliği

Nevaî’nin en önemli özelliği tam bir ülke ve dil aşkı ile Çağatayca’yı savunmasıdır. O, ömrü boyunca 30 küsür eser vermiştir. Beş mesnevi yazarak Hamse sahibi olmuştur. Ayrıca her şairin yapamayacağı bir ...

Melih Cevdet AndayMelih Cevdet Anday

Çocukluk arkadaşları olan Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile birlikte Garip akımının kurucularından olan Melih Cevdet Anday, edebiyatın mihenk taşlarından sayılmaktadır. O, sadece şair değil, aynı zamanda tiyatro ...

Felatun Bey ile Rakım Efendi Romanının Geniş ÖzetiFelatun Bey ile Rakım Efendi Romanının Geniş Özeti

Ahmet Mithat Efendi'nin en bilinen eserlerinden olan Felatun Bey ile Rakım Efendi romanının geniş bir özetini yaptık.