Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 130 yazı bulunmaktadır.

Fyodor Dostoyevski Kimdir?Fyodor Dostoyevski Kimdir?

20.yy düşünürlerine ilham olmuş, hakkında Freud’un dahi makaleler yazıp ruh halini çözmeye çalıştığı Dostoyevski’nin hayatı ve eserlerini anlatacağız..

Lev Tolstoy Kimdir?Lev Tolstoy Kimdir?

Sadece kitapları ile değil; yaşamı ile de çok büyük ilgi çekmiş, ölümüyle bile yöneticileri korkutmuş bir aydın, dahi..

Edebiyat Nedir?Edebiyat Nedir?

Edebiyat, uydurma bir sözcük üstelik, sadece 200 küsürlük bir geçmişi var.

İntihal Nedir?İntihal Nedir?

İntihal, alıntı bir sözcük olmakla birlikte TDK tarafından uygun görülen Türkçe karşılığı aşırmadır. Bizce, aşırmaktan ziyade bu durum fikir hırsızlığı..

Parnasizm Nedir?Parnasizm Nedir?

Suut Kemal Yetkin’e göre Parnasizm, Realizm ve Natüralizmin şiire uyarlanmış halinden başka bir şey değildir. Bu konuda ona hak vermemek elde değil çünkü Parnasizm tam olarak budur.Parnasizm sadece şiir için ...

Dilde ve Felsefede Yapısalcılık Nedir?Dilde ve Felsefede Yapısalcılık Nedir?

Gerçeği bulmanın farklı bir yolu, 20.yüzyıla damgasını vuran bir anlayış.. Dilde başlayarak diğer insan bilimlerine sıçrayan bir düşünce sistemi..

Nikolay Vasilyeviç Gogol Kimdir?Nikolay Vasilyeviç Gogol Kimdir?

Türk kökenli olduğu iddiaları bir yana, Rus edebiyatının en cesur yazarlarındandır Gogol.. 

Şamanizm Nedir?Şamanizm Nedir?

Şaman denilen ve din adamı olarak bilinen, özel güçleri olduğuna inanılan kişilerin oluşturduğu din olarak gösterilebilir Şamanizm.Şamanizm üzerinde tartışılan bir konudur ama önce araştırmacılar için Şamanizm ...

Dede Korkut Kimdir?Dede Korkut Kimdir?

Tüm Türk topluluklarının, milletlerinin ortak kültürüdür. Dede Korkut; Dedem Korkut, Korkut Ata, Atam Korkut olarak da bilinir. Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve diğer Türk illeri, Dede ...

Sait Faik Abasıyanık`ın Edebi KişiliğiSait Faik Abasıyanık`ın Edebi Kişiliği

Öncelikle belirtelim ki Sait Faik sadece yazar değil, aynı zamanda şairdir. Bu bakımdan çok yönlü edebiyatçılarımızdandır. Şiirleri, öyküleri kadar ilgi çekmemiştir ama yine de o sıcak havayı tutturmuştur.Lise ...

Halit Ziya Uşaklıgil'in Edebi KişiliğiHalit Ziya Uşaklıgil'in Edebi Kişiliği

Huzur romanının yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ilk gerçek Türk romancısı saydığı Halit Ziya Uşaklıgil, yazın yaşamına çeviriler yaparak ve mensur şiirler yazarak başladı. İlk romanı Sefile, Nevruz ...

Asaf Halet ÇelebiAsaf Halet Çelebi

Türk edebiyatında unutulan ...

Ali Şir Nevai Edebi KişiliğiAli Şir Nevai Edebi Kişiliği

Nevaî’nin en önemli özelliği tam bir ülke ve dil aşkı ile Çağatayca’yı savunmasıdır. O, ömrü boyunca 30 küsür eser vermiştir. Beş mesnevi yazarak Hamse sahibi olmuştur. Ayrıca her şairin yapamayacağı bir ...

Melih Cevdet AndayMelih Cevdet Anday

Çocukluk arkadaşları olan Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile birlikte Garip akımının kurucularından olan Melih Cevdet Anday, edebiyatın mihenk taşlarından sayılmaktadır. O, sadece şair değil, aynı zamanda tiyatro ...

Felatun Bey ile Rakım Efendi Romanının Geniş ÖzetiFelatun Bey ile Rakım Efendi Romanının Geniş Özeti

Ahmet Mithat Efendi'nin en bilinen eserlerinden olan Felatun Bey ile Rakım Efendi romanının geniş bir özetini yaptık.

Dîvânu Lugâti’t-Türk Nedir?Dîvânu Lugâti’t-Türk Nedir?

11. yüzyılda, Türk illerinin tek tek dolaşılıp, onların dillerinin tek tek incelenip bir de tanıklı bir sözlük oluşturulduğunu hayal edin..

Albert Camus Kimdir?Albert Camus Kimdir?

Kendisine herhangi bir "-izm" bir lakap takmamış, Nobel ödülünü pek genç yaşta almış ama maalesef ödülü aldıktan sona hayata gözlerini yummuş Albert Camus.

Genç Werther’in Acıları Romanının Özeti ve TahliliGenç Werther’in Acıları Romanının Özeti ve Tahlili

Dünya klasiklerinden olan ve mutlaka okunması gereken Genç Werther’in Acıları romanının özetini ve tahlilini yazımızda anlatmaya çalıştık.

Dilbilim Ekolleri ve Dilbilim TarihiDilbilim Ekolleri ve Dilbilim Tarihi

Dil, devam eden en büyük mucizedir ve bilim insanları, belki de anlayabilecekleri tek mucizenin peşine düşmüşlerdir..

Kompozisyon Nasıl Yazılır?Kompozisyon Nasıl Yazılır?

Kompozisyon, kelime olarak “birbirinden ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma, düzenleme işi” anlamına gelmektedir. İnsan olarak en temel gereksinimlerimizden birisi, kendi duygu ve ...