Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 118 yazı bulunmaktadır.

Tarık Buğra'nın Edebi KişiliğiTarık Buğra'nın Edebi Kişiliği

Tam adı Süleyman Tarık Buğra’dır. 1918 yılında Akşehir’de Ağır Ceza Reisi olan Erzurumlu Nazım Bey ve Akşehirli Nazike Hanım’dan olmadır.  Akşehir, hatta Ege bölgesi onun için oldukça önemlidir. Öyle ki ...

Kutadgu Bilig HakkındaKutadgu Bilig Hakkında

Kutadgu Bilig hakkındaki her şeyi ...

Garip Akımı

Garip akımı Sembolizm ya da Sürrealizm gibi bir akım değil harekettir aslında ama literatüre akım olarak geçmiştir. Akım ile hareketin farkı ise şudur: Hareket, sadece ülkenin belli bir alanında yaygınlık ...

Garip Akımı Öncesi

Garip akımı özellikle Türkoloji dünyasında Yeni Edebiyatçılar tarafından görmezden gelinen bir konudur ki birçok üniversite Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatı dersi dolayısıyla Garip akımı es geçilir. Bunun ...

Melih Cevdet Anday

Çocukluk arkadaşları olan Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile birlikte Garip akımının kurucularından olan Melih Cevdet Anday, edebiyatın mihenk taşlarından sayılmaktadır. O, sadece şair değil, aynı zamanda tiyatro ...

İlk Türkçe Sözlük

Sözlük ya da sözlük çalışmaları bir dilin zengiliğinin ve kalıcılığının bir örneğidir. Özellikle yapılan sözlüklerdeki kelime sayısı ve hatta daha inceye inersek fiil ile isim sayısının farkları bize o dil ...

Çağatayca ve Çağatay Dilinin Sınıflandırılması

Türk dilinin nereden geldiği ya da kaynağının nereden olduğu hala tartışma konusudur. Kimi araştırmacılar Altayca diye bir dilin varlığını kabul ederken kimileri de buna karşı çıkar. Oysaki iki tarafın da ...

Ali Şir Nevai Edebi Kişiliği

Nevaî’nin en önemli özelliği tam bir ülke ve dil aşkı ile Çağatayca’yı savunmasıdır. O, ömrü boyunca 30 küsür eser vermiştir. Beş mesnevi yazarak Hamse sahibi olmuştur. Ayrıca her şairin yapamayacağı bir ...

Yahya Kemal ve Şiir Dünyasının Oluşumu

Birçok kaynakta belirtildiği gibi Sermet Sami Uysal, Yahya Kemal’in şiir dönemlerini dörde ayırır:Şiirde Ön Hazırlık (1897 – 1905)Paris’te “Hâlis Şiiri” Arayış ve Fransız Şairlerinden Etkileniş Dönemi (1905- ...

Dünya Edebiyatında Sembolizm

Sembolizm ki Türkçe adı ile ...

Türk Edebiyatı'nda Sembolizm

Sembolizm yani Simgecilik, Türk ...

Asaf Halet Çelebi

Türk edebiyatında unutulan ...

Türk Edebiyatında Romantizm

1860’lı yıllardan sonra Avrupa’ya ...

Dünya Edebiyatında Romantizm

Romantizmin Doğuşu ...

Dünya ve Türk Edebiyatında Klasisizm

Herhangi bir alanda klasik demek, tam manasıyla temel demektir. Edebiyat alanında klasik bir dönemden bahsediyorsak bu dönemin diğer dönemler için bir çizelge olması gerekir ki bizde konumuzu bu bağlamdan yola ...

Realizm Akımı

Batı edebiyatı dünyasındaki akımları tam olarak bir tarihe bağlamak zordur. Hiçbir akım, kendinden önce gelen akımı tam olarak bitirip kendi anlayışını sürdürmemiştir; yani hep bir ikicilik vardır. Nasıl ki ...

Natüralist Akım Nedir?

Türkçesi Doğalcılık olan akım ...

Parnasizm Nedir?

Suut Kemal Yetkin’e göre Parnasizm, Realizm ve Natüralizmin şiire uyarlanmış halinden başka bir şey değildir. Bu konuda ona hak vermemek elde değil çünkü Parnasizm tam olarak budur.Parnasizm sadece şiir için ...

Dünya Edebiyatı`nda Modernizm

Modernizm Rönesans ile birlikte ...

Türk Edebiyatı'nda Modernizm

Sanılanın aksine Oğuz Atay’ın ...