Makaleler

Eski Edebiyat Makaleleri

Eski Edebiyat ile ilgili 18 yazı bulunmaktadır.

Latifi Kimdir ve Latifi Tezkiresi Nedir?Latifi Kimdir ve Latifi Tezkiresi Nedir?

Edebiyat dünyasında yazdığı tezkire ile ilkler arasında giren Latifi ve onun tezkiresini anlatmaya çalışacağız bu yazımızda.

Şehname (Firdevsî) Destanı (Etkileri, Eleştiriler)Şehname (Firdevsî) Destanı (Etkileri, Eleştiriler)

Şehname; İran’ın ünlü şairi Firdevsî’nin yıllar süren maceralar zincirinde kaleme aldığı 60 bin beyitlik dev bir manzum eserdir.

Lugaz Nedir?

Arap edebiyatında ortaya çıkmıştır; Türk edebiyatında da ilgi göre lugaz, muammanın ondan daha çok tercih edilmesiyle ikinci planda kalmıştır Türk edebiyatında. Aslen lugazın muammadan daha az tercih ...

Mersiye Nedir?

Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında oldukça yaygın olarak kullanılan bir şiir türüdür. Ölen kişinin arkasından onu öven , ona rahmet okuyan, onun ahrette iyi bir yaşam süreceğini dileyen ve kaybın üzüntüsünü ...

Türk Edebiyatında Mesnevi ve Önemi

Bu konuda için önce mesnevinin ne olduğunu anlamaya çalışacağız.  Daha sonra mesnevi türünün kaynaklarını ve Türk edebiyatında bugüne kadar yazılan mesnevilerden söz edip konuyu kapatacağız. Mesnevi ...

Mevlana Celaleddin-i Rumi Kimdir?Mevlana Celaleddin-i Rumi Kimdir?

Biz onu genelde Mevlana diye ansak da asıl adı Mevlana Celaleddin-i Rumi’dir. Mevlana, sadece ona verilen bir sıfattır ve “Efendimiz” anlamındadır. Bunun yanı sıra Belh’te doğduğu bilinmektedir ve Divan-ı Kebir ...

Mevlevilik Tarikatının Tarihi ve Mevlevilik Tarikatının Bilinmeyen Yönleri

Mevlana adına bağlanmış ama kurucusunun Mevlana değil oğlu Sultan Veled’in olduğu tarikattır.  Tarik, yol demektir yani tarikat bir yol, yordam, rota demektir. Şimdi bu sözcük, anlam kötülemesine uğramışsa ...

Mevlana'nın Mesnevi Adlı Eseri Hakkında

Türk edebiyatında şekil olarak kullanılan mesnevinin yanında ansiklopedi ve kaynaklarda bir konu daha çok önemli bir yer tutar  : Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Mesnevi adlı eseri. Yazıldığı nazım şekli ile ...

Mevlana'nın Edebi Kişiliği

Edebiyatımızda daha çok Mesnevi adlı eseri ve kendi adına kurulan Mevlevilik tarikatı ile tanınan ama aslen bir ulema olan Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin eserlerine kısa bir bakış attıktan sonra önce Prof. Dr. ...

Şeyh Galip’in Hayatı ve Edebi KişiliğiŞeyh Galip’in Hayatı ve Edebi Kişiliği

18.yy Osmanlı sahasında eser vermiş şairimizdir. Bu yüzyılda divan edebiyatının iki büyük şairinden söz edilir; bunlardan birisi “Nedimane” şiir tarzının yaratıcısı olan Nedim diğeri de Sebk-i Hindi akımının en ...

Nefi’nin Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Türk edebiyatı tarihinde 17.yy Divan edebiyatı şairi arasında değerlendirilir. 17.yy’ın ilk yarısında yaşamış olan Nefi, edebiyatımıza güçlü bir iz bırakmıştır. Divan edebiyatında gerek yaşamı ile gerek ölümü ...

Sefaretname Nedir?

Sefaretname, en genel tanımı ile yabancı ülkelere giden elçilerin tuttukları notlardır. Bu notlar, ilk zamanlarda sadece devlet büyüklerine verilen çetereler olsa da daha sonra edebî değerli olanları da varlık ...

Seci Nedir?

Bugün örneğine pek rastlayamadığımız seci, eski edebiyatta sıkça tercih edilen güzel sanatlardandı. Aslen Arap edebiyatında kullanılan seci ilginç bir şekilde  1950’li yıllarda bir dönem Türk radyo ...

Nabi’nin Hayatı, Edebi Kişiliği ve EserleriNabi’nin Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

17. yy’da yetişen önemli ve meşhur divan şairlerindendir. Ününü ise  hikemi tarzda yazdığı şiirlerine borçludur. Kendine ait “ Nabi” ekolünü yaratan ve bu şekilde edebiyat  tarihine geçen şairin önce ...

Eski Türk Edebiyatında Allah ve Peygamber ile İlgili Edebî Türler

Eski edebiyatın edebi türlerinde Allah ve Peygamberle ilgili edebi türler oldukça fazladır. Bu türlere geçmeden önce edebî türün ne olduğunu anlatmakta fayda görüyoruz.Edebi Tür Nedir?Edebi tür, bir edebiyat ...

Fuzuli Kimdir?Fuzuli Kimdir?

16.yy  döneminde Azeri sahasında Divan edebiyatının en önemli ve yegane temsilcisi olan Fuzuli’nin hayatı hakkında maalesef elde pek fazla bilgi yoktur. Bu bakımdan da onun hakkındaki malumatı kendi ...

Gazavatname Nedir?

Bu konuyu işlerken önce genel anlamıyla gazavatname nedir onu inceleyeceğiz daha sonra da Osmanlı edebiyatında bu edebî türün nasıl işlendiğine göz gezdireceğiz.Genel anlamda GazavatnameGaza kelimesi Arapça bir ...

Münşeat Nedir?

Bu yazıda bir edebî tür haline gelen münşeatın önce genel tanımını daha sonra ise Osmanlı edebiyatında münşeatın yerine değineceğiz.Genel Anlamıyla MünşeatGenel anlamıyla münşeat, mektup başta olmak üzere özel ...