Makaleler

BEAS Sertifikası Nasıl Alınır?

Yazar: dilek ılgaz

Kısaltılmış ismi ile BEAS, Bireysel Emeklilik Aracıları sertifikası, bireysel emeklilik aracılığı faaliyetlerini yerine getirecek olan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla yapılan sınavlar sonucunda alınan bir belgedir.

29 Ağustos 2009 tarihinde 27334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi gereğince Emeklilik Gözetim Merkezi(EGM) tarafınca düzenlenen bir sınavdır

Sınava katılmak isteyenlerin;

  • 2 yıllık sigorta, bankacılık, finans, maliye, menkul kıymetler, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, işletme ve Müsteşarlık tarafınca uygun görülen benzer ön lisans programlarından mezun yada bu kurumlarda öğrenci olmaları,
  • 4 yıllık üniversite mezunu yada öğrencisi olmaları, 
  • lise ve dengi okullardan mezun olarak, sigorta, emeklilik şirketlerinde, acentelerinde, bankalarda, sigorta brokerlerinde, sermaye piyasası aracı kurumlarında, ayrıca da Müsteşarlık tarafınca uygun görülen benzeri mali kuruluşlarda sınav başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içinde toplam en az 1 yıl süre ile çalışmış olmaları ve yine Müsteşarlık tarafınca uygun görülen kamu istihdam programları dahilinde bireysel emeklilik aracılığı ile ilgili kurs ve staj programlarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Ancak, kasten işlenen bir suçtan ötürü 5 yıl ve daha fazla sürede hapis cezası almış olanlar, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı işlenmiş suçlar, casusluk, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme bozma, ihaleye fesat karıştırılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, mesleki şeref ve haysiyetini kötüye kullananlar ve buna benzer suçları işlemiş olanlar bu sınava girmeye hak kazanamamaktadır. 

Eğitimi devam eden öğrencilerin sertifika geçerlilik süreleri 1 yıldır.

Sınava başvurular internet aracılığı ile yapılmaktadır. Bu adresten şirket aracılığı ile bireysel olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Yeterli katılım sağlandığında sınav tarihi belirlenir. Sınavlar elektronik ortamda gerçekleştirilir. Başvuruları kabul edilen adayların başvuru ulaşma önceliğine göre sınav ataması yapılmaktadır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sınav yeri ve tarihi sınavın yapılacağı tarihten en az 7 gün önce internet aracılığı ile duyurulmaktadır. Bu tarihten itibaren sınava girecek adaylar yine internet aracılığı ile giriş belgelerini alırlar. Sınav sonuçları da internet adresinden açıklanmaktadır. Sonrasında Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşıdıkları belirlenmiş olan adaylara mesleki bilginin yeterliliğini gösteren lisans belgeleri verilmektedir. 

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik kaynak olarak alınmıştır.

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın