Makaleler

Aziz Petrus Kimdir, Petrus Haçı Nedir?

Yazar: Hakan Kutluay

Aziz Petrus ve Onun Hayatına Dair Bilinenler

Aziz Petrus 65-67 yılları arasında Roma’ da olduğu sayılan Hz. İsa’nın 12 havarisinden bir tanesidir. Aynı zamanda diğer havarislerden biri olduğu bilinen Andreas’ın da kardeşidir. Petrus’un İncil’de geçtiği hali ile aynı zamanda Jakobs’un oğlu (aslen İncil’de Jona’nın oğlu olarak geçer)ve bir de üvey oğlu bulunduğu bilinmekteydi. Aziz Petrus’un da Hz. İsa gibi Celileli (Filistin) olduğu bilinir.

Petrus eski yunanca “taş” manasına gelen bir kelimedir. İncil’de geçtiği şekli ile Hz. İsa Aziz Petrus ve kardeşi Andreas’a Galile denizi (Lut Golü) kenarında balık tutarlarken karşılaşır ve onları kendisini takip etmeye davet eder. Hz. İsa’nın teklifini kabul eden kardeşler orada balık tutmayı bırakarak Hz. İsa’yı takibe başlarlar. (Markos 1:16) Hz. İsa Petrus’u ilk kez gördüğünde “Sen Yuhanna oğlu Simon’sun ve Kifas olarak çağırılacaksın,” dediği bilinir. Kifas da aynı Petrus isminde olduğu gibi kaya, taş manalarına gelmektedir.

Yine İncil’e göre Aziz Petrus’un evli olduğu bilinir ancak ne karısının kim olduğu ne de en ufak bir isim geçmektedir. Aziz Petrus’un karısı, karısının annesi ve ağabeyi ile birlikte Kafarnaum’da yaşadığı bilinir. Asıl mesleği balıkçılık olan Petrus, aynı zamanda bir diğer adı olan Simon ile de tanınır. Hz.İsa’nın bir havarisi olduktan sonra isminin önüne Aziz ünvanı getirilmiştir. Katolik kilisesinde Aziz Petrus’ un ilk Papa ve İsa’nın varisi olduğu kabul edilir.

İsmi taş anlamına gelen Aziz Petrus’a Hz. İsa’nın “Sen Kefas’sın (Petrus), ben kilisemi senin üzerine kuracağım,” dediğine inanılmaktadır. Petrus’un sahip olduğu Petrus künyesini yani Aramice Kifas’ı da kendisine Hz. İsa vermiştir. Kardeşi Andreas ile birlikte Hz. İsa’nın mucizelerine tanıklık eden Aziz Petrus kardeşi ile birlikte Hristiyanlığı ve Hristiyanlığı oluşturan temel bilgileri yaymaya söz vermiştir.

Bilinenlere göre Hz. İsa’nın ona çok güvenmesine ve kendisinin de defalarca Hz. İsa’ya bağlılık yemini etmesine karşın Aziz Petrus Hz. İsa’nın yakalanmasından sonra bağlılık yeminini tutmayıp Hz. İsa’dan ayrılarak kendisini yadsımıştır. Ancak yine de Hz. İsa’nın yakalanıp çarmıha gerilmesine kadar onun yanında bulunan en yakın destekçisi olduğu da bilinmektedir. İsa Mesih’in dirilip yeniden Kutsal Ruh olarak havarilere inişinden sonra İsrail’de, Antakya’da İncil’i yaymıştır. Aziz Petrus ikonalarının elinde hep bir anahtar ile resmedilmesinin sebebi daha önce de bahsedildiği gibi Hz. İsa’nın onu kilisenin kayası olarak tayin etmesi ve ona göklerin krallığını vermesi nedeni iledir.

Hz. İsa’nın ölümünden sonra Aziz Petrus’un etrafında toplanan Hristiyanlar, onun etrafında birbirlerine kenetlendiler. Romalıların tüm saldırılarına karşı hristiyanlığı ve inançlarını korumaya çalıştılar. Romalılara karşı gösterilen bu direnişte Aziz Petrus’un katkısı çok büyük olduğu bilinir.

Aziz Petrus Kimdir, Petrus Haçı Nedir?

Aziz Petrus’ tan bahsederken Aziz Pevlüs’den de söz etmek gerekir. Aziz Pevlüs’ün (asıl ismi ile Saul Paulüs) bugün Mesin sınırlarında yer alan Tarsus’ta doğduğu bilinmektedir. Yahudi asıllı bir Roma vatandaşı olan Aziz Pavlus, ilk hristiyanlara karşı ön cephelerde savaşarak çokça Hristiyanı eziyet ederek öldürmüştür. Şam’daki Hristiyanları toplayarak Kudüs’e getirme görevini almış olan Aziz Pavlus Şam’a giderken gökten gelen bir nur ile yere düşmüştür. Gökten gelen bu nur, “Saul neden bana eziyet ediyorsun?” diye sorduğunda “Ya Rab sen kimsin?” sorusu ile yanıt vermiştir. Karşılığında ise “Ben eziyet ettiğin İsa’yım” cevabını almıştır. Sonrasında gökten gelen ses Aziz Pavlus’a, “Kalk şehre gir ve ne yapman gerektiği sana söylenecektir,” demiştir.

Aziz Pavlus yerden kalktığında kördü ve onu Şam’ da Yahuda’nın evine kadar götürürler. Üç gün boyunca gözleri görmeyen ve yiyecek birşeyi olmayan Aziz Pavlus üç gün boyunca sadece dua etmiş ve Hannanıya isimli bir Hristiyan, üç günün sonunda Aziz Pavlus’un ellerinin üzerine ellerini koyarak onunla birlikte dua etmiştir. Daha sonrasında ise Aziz Pavlus’un gözleri görür hale gelir. Bunun sonrasında vaftiz olan Aziz Pavlus Havralarda Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu olarak tanıdığını anlatır. Sonrasında Hz İsa’yı milletlere ve israil oğullarına anlatmaya çalışan bir elçi olarak yıllarını geçiren Aziz Pavlus bir Roma İmparatoru tarafından 67 yılında başı kesilerek öldürüldü.

Aziz Petrus’un Papalık mevkinin ilk başlangıcı ve mirasçısı olduğunu düşünen katolikler, kilisenin Aziz Petrus üzerine kurulmuş olduğuna inanırlar. Bazı kilise babalarının hayatlarının ilerleyen bölümlerinde bu görüşe inanmadıkları ve Aziz Petrus’u kilisenin kurucusu olarak görmediklerini sadece Hz. İsa’yı kurucu ve mirasçı olarak tanıdıklarını belirtmişlerdir. İncil’de Aziz Petrus’un adının çokça geçtiğini görürüz. Hz. İsa’nın en yakın ve güvendiği üç elçisinden biri Aziz Petrus idi diğerleri ise, Yuhanna ve Yakup’tu. Ayrıca İncil’de Hz. İsa’nın Aziz Petrus’a göklerin krallığının anahtarını vermiş olduğu geçmektedir. Aziz Petrus ise bu anahtarı kullanarak önce Yahudilerin sonra da Samiriyelilerin ve son olarak da bütün dünyadaki Hristiyan olmayan milletlerin Krallığa erişmesini sağlamıştır. (Matta 16:19; Elçiler 2:5, 41; 8:14 - 17; 10:45)

Konuşma yeteneğinin gelişmiş olduğu bilinen Petrus’un bazı durumlarda diğer elçileri temsil edici şekilde konuşmalar yaptığıdı da bilinmektedir. Petrus’un almış olduğu bütün büyük sorumlulukların yanında İncil’de yine de kendisini bir cemaatin başkanı ya da başı olarak gösterdiği bir bölüm yoktur. Papalık mecrinin Aziz Petrus’ a ait olduğuna dair görüşler bir tarafa bunun doğruluğunu kanıtlayabilmek için öncelikle Papalık mertebesini derinlemesine araştırmak gerekir. Aziz Petrus; “Tanrı’nın emaneti olanlara efendilik taslamamalarını, birbirleriyle ilişkilerinde alçakgönüllülüğü kuşanmalarını” söylediği bilinmektedir. Ancak bu durum Petrus zamanında günümüzdeki anlamı ile bir Papalık mevkinin oluşmuş olduğunu kanıtlamaz.

Petrus Haçı Nedir?

Petrus Haçı’nın ne olduğuna bakacak olursak, Petrus Haçı’nın ters çevrilmiş bir Latin haçı olduğunu görürüz. İskenderiye’li bilgin Origen’in bildirdiği şekli ile Aziz Petrus, Hz. İsa’ya karşı gösterdiği sözünden dönme ve riyakatsızlıktan dolayı, kendisinin ters şekilde çarmıha gerilerek asılmasını istemiştir. Hz. İsa’nın öldürüldüğü gibi normal şekilde bir haça bağlanarak öldürülmeyi kendisine yakıştıramamış olan Aziz Petrus Haçın ters çevirilmesini ve kendisinin bu şekilde asılarak öldürülmesini istemiştir. Bu nedenle ters çevrilmiş bu haça Aziz Petrus Haçı ismi verilmektedir.

Aziz Petrus Kimdir, Petrus Haçı Nedir?

Bu sebeplere dayanarak bazı katolikler bu şekildeki ters asılmış haçları İsa ile karşılaştırarak, değersizliğin bir sembolü olarak kullanmayı seçmişlerdir. Satanizmde de kullanılan şekli ile aynı olan ters haç burada anlam bakımından farklılık gösterir. Satanizmde ulaşılmak istenen nokta ve Aleister Crowley Sembolü olarak adlandırılan bu haç ile anlatılmak istenen İsa’nın lütfundan uzaklaşmaktır. Aziz Petrus 29 Haziran 67 tarihinde bu şekilde ters olarak çarmıha gerilerek öldürüldüğü düşünülmektedir.

Yorumlar
Nuzu8164 2020-03-22 15:27:33

Petrus İsa'ya ihanet etmiştir. Düzgün bir adam değildi.

Ali Yılmaz 2017-05-09 10:57:16

Petrus, İsa’ya karşı gösterdiği sözünden dönme ve riyakatsızlıktan dolayı değil, tam tersine İsa'ya iman etmekten ve onun sözünü yaymaktan vazgeçmeyeceğini söylediği için çarmıha germek istediler, Petrus ise "ben İsa gibi düz çarmıha gerilmeye layık değilim, beni ters gerin" demiştir ve bu sözünün üzerine Petrus'u ters bir şekilde çarmıha germişlerdir...

Yorumunuzu Paylaşın