Makaleler

Mustafa Kemal Atatürk'ün Katıldığı Savaşlar

Yazar: Hakan Kutluay

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, askeri kökenli olup hayatı boyunca birçok savaşta bizzat bulunmuş ve komutanlık etmiştir. Bu savaşları şu şekilde sıralayabilriz:

  • 31 Mart Vakası 13 Nisan 1909
  • Arnavutluk İsyanı 15 Ocak 1911
  • Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911
  • İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913
  • Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915
  • Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917
  • Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918
  • Kurtuluş Savaşı 1919 - 1923
  • Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921
  • Büyük Taarruz 4 Mart 1922

31 Mart Vakası (13 Nisan 1909)

İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da oluşan yönetime karşı oluşturulmuş çok büyük çapta bir ayaklanmadır. Toplamda 13 gün sürmüştür. En başta askeri bir yapı ile başlayan ayaklanma daha sonra dini kesimlerinden araya girmesi ile dini bir boyut kazanmıştır. İstanbul’da hükümetin istifa etmesini sağlayan isyan ile isyancı askerler 7 gün boyunca İstanbul’u kuşatmışlardır. Bu askerlerin hangi amaç ile isyan ettikleri ve bu isyanın planlı ya da bilinçli bir isyan olup olmadığı hala bilinmemektedir.

31 Mart faciasının birebir içerisinde bulunan ve olayları gözlemleyen Atatürk, Orgeneral İzzettin Çalışlar ile isyan eden askerlere karşı savaşmışlardır. Atatürk’ün oluşturmuş olduğu Hareket Ordusu’nun başarısı ve 31 Mart Vakasında yaşananlar daha sonra Atatürk’ün dilinden Ulusal Gazetesinden yayımlanmıştır.

Arnavutluk İsyanı (15 Ocak 1911)

Bu isyanı bastırmak üzere görevlendirilen o dönemde Harbiye Nazırı olan Mahmut Şevket olmuştur. Mahmut Şevket komutasındaki isyanı durdurmak için görevlendirilen kuvvet içerisinde Mustafa Kemal Atatürk de bizzat bulunmuştur. Mahmut Şevket ve Atatürk’ün de dahil olduğu ordu isyanı bir ay içerisinde bastırmıştır.

Trablusgarp Savaşı (29 Eylül 1911)

1911-1921 Türk-İtalyan Savaşı olarak da geçen savaş Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya arasında geçmiştir. Bu savaş genel olarak Adriyatik Denizi, Ege Adaları, Çanakkale boğazı ve Kızıldeniz üzerinde gerçekleşmiştir. Birinci Balkan Savaşı’nın da aynı zamanda başlaması üzerine sahip olduğu askeri gücü birçok savaş arasında paylaştırması sonucu başarısızlığa uğrayan Osmanlı İtalya’ya karşı yenilmiş ve bu yenilgi sonucu Trablusgarp, Fizan ve Sirenayka bölgelerini kaybetmiştir. Daha sonra ise bu bölgelerin birleşmesi ile Libya Devleti kurulmuştur. Savaş sırasında her ne kadar İtalyan Güçleri Rodos ve Oniki Ada’yı kuşatmış olsalar da savaş sonrası imzalanan Uşi antlaşması ile Oniki Ada yeniden Osmanlı’ya verilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Katıldığı Savaşlar

Trablusgarp Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk binbaşı rütbesi ile Tobruk Muharebesini yöneterek askeri alandaki başarısını göstermiştir. 8 Ekim tarihinde başlayan Balkan Savaşları nedeni ile Osmanlı İtalya ile anlaşmaya razı olmuş ve savaştan çekilmiştir. Savaş sonucu İtalya’nın şartları kabul edildi ve 15 Ekim 1912’de İsviçre’nin Ouchy (Uşi) kentinde antlaşma imzalandı.

İkinci Balkan Savaşı (1912- 1913)

Balkan Savaşları sırasında dört ülkeye karşı birden savaşan Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları’nı kaybetmiştir. Bu savaş sonrası Londra Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre, Osmanlı Devleti Balkan ve Trakya topraklarını kaybetmiştir.  İkinci Balkan Savaşı’da Balkan Devletleri’nin kazandıkları toprakları kendi aralarında paylaşamamaları sonucu çıkmıştır.  Bu sırada Trablusgarp’ta ordu komutasında görev yapan Mustafa Kemal Atatürk ise bu savaşın sonra ermesi ile İstanbul’a dönmüş ve İkinci Balkan Savaşı’nın patlak vermesi ile Gelibolu’da yeniden görevlendirilmiştir.

İkinci Balkan Savaşı sırasında Trakya’da gösterdiği başarısından dolayı Mustafa Kemal Atatürk Sofya ateşeliğine atanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Birinci Balkan Savaşı ile Gelibolu ve Trakya’da kaybettiği toprakların bir kısmını İkinci Balkan Savaşı ile geri kazanmasında Mustafa Kemal’in askeri başarısı yine etkili olmuştur.

Çanakkale Savaşı (18 Mart 1915)

Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Devleti’nin savaştığı en güçlü cephelerden bir tanesi Çanakkale Cephesi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı cephelerinden birisi olan Çanakkale Cephesi’nde Rusya’ya yardım etmek isteyen İngiltere ve Fransa ile savaşılmıştır. Fransa ve İngiltere’nin Rusya’ya yardım etmek istemesinin altında yatan neden ise Rusya’nın zayıflayan ekonomisini güçlendirerek Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmasını sağlayabilmekti. Bu amaçlar ile Fransa ve İngiltere Çanakkale Cephesi’ne bir saldırı düzenlediler.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Katıldığı Savaşlar

İlk olarak deniz savaşları ile başlayan Çanakkale Savaşı  İngiliz ve Fransız’ların Çanakkale Boğazı’ndan geçiş sırasında ağır kayıplar vermesi ile ilerledi. Denizde ağır kayıplar veren bu devletler Gelibolu’ya asker çıkararak Osmanlı Devleti’ne karadan saldırmayı planlamışlarsa da Gelibolu’da Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki Türk ordusu, bu saldırıyı yine denizde olduğu gibi başarılı bir şekilde önlemeyi başarmıştır. Gelibolu Yarımadası’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman askerlerine karşı gösterdiği başarısı onun albaylık rütbesine yükselmesini sağlamıştır. Bu savaşlar sırasında yaklaşık olarak 253.000 subay, er ve erbaş şehit olmuştur. Düşman orduları Fransız ve İtalyanlar ise yine aynı şekilde Türkler kadar çok kayıplar vermişler ve 1915 senesin 20 Aralık tarihinde Anafartalar ve Arıburnu’ndan kesin olarak çekilmişlerdir.

Doğu (Kafkas) Cephesi (1916-1917)

Mustafa Kemal Atatürk 11 Mart 1916 tarihinde Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır, Muş ve Bitlis cephesinde Ruslara ve Ruslar ile birleşen Ermenilere karşı savaşmıştır. 8 Ağustos 1916 tarihinde Bitlis’de ve 14 Mayıs 1917 tarihinde Muş cephesinde düşmana karşı zafer elde edilmiş ve bu bölgeler düşman işgalinden kurtulmuştur. 1 Nisan 1916 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e Doğu (Kafkas) Cephesi olarak da bilinen Diyarbakır, Muş ve Bitlis cephelerinde göstermiş olduğu başarısından dolayı Tuğgenerallık Rütbesi verilmiştir. Bu cephede gösterilen başarı sonrası Rus birlikleri geri çekilmiştir.

Suriye-Filistin Cephesi (1917-1918)

1914 senesinde Süveyş Kanalı’na tamamen sahip olan İngilizler 1917 senesinde de Gazze’ye saldırmışlardır. Burada geçen savaşlar Birinci ve İkinci Gazze Savaşları olarak geçmektedir. Türklerin göstermiş olduğu başarısı sonrası İngilizler Gazze’de bir yenilgi elde etmişlerdir. Bu yenilgi sonrası takviye güçleri ile askeri gücünü kuvvetlendiren İngilizler, Filistin Cephesi’ne yoğun baskılar yapmışlardır. Bu süre içerisinde 7. Ordu Komutanlığı’na atanmış olan Mustafa Kemal Atatürk Yıldırım Ordular Komutanı General Falkenhayn ile yaşadığı anlaşmazlık üzerine bu görevinden istifa etmiştir.  

24 Ekim 1917 tarihinde İngilizler 138.000 asker ile taarruza geçmişler ve Birusseba-Gazze savaşını kazanmışlardır. 1918 senesinde Mustafa Kemal Atatürk istifa ettiği 7. Ordu Komutanlığı’na yeniden dönerek İngilizlere karşı orduyu komuta etmiştir. Asker sayısını 460.000 e çıkaran İngilizler ise Filistin’i ele geçirmeyi başarmışlardır.

Bu cephede Mustafa Kemal Atatürk, hem İngilizlere hem de Arap silahlı çetelerine karşı savaşmıştır. Sonunda İngilizleri durdurmayı başarmış ve 31 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi sonrası Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı’na atanmıştır.

Kurtuluş Savaşı (1919 - 1923)

Türk ordusunun büyük bir azimle savaştığı bir cephe olan Kurtuluş Savaşı Cephesi 31 Mart 1921 senesine kadar sürmüş ve çok kanlı geçmiştir. Mustafa Kemal Bu savaş sonrası `milletin makus talihini yenen bir savaş olmuştur` şeklinde bir ifade ile bu savaşın önemini anlatmıştır.

Sakarya Savaşı (20 Ekim 1921)

Mustafa Kemal Atatürk Yunanlara karşı savaşılan bu cepheye 18 Temmuz 1921 tarihinde bizzat gelerek gözlemlemiştir. Ordunun yeniden güçlendirilebilmesi için Sakarya’ya kadar çekilmesini söyleyen Atatürk Yunan ordularına karşı bir şans elde etmiştir. Bu cephede savaşırken Başkomutan unvanı alan Atatürk, 12 Ağustos 1921 günü bu unvanı ile ordunun başına geçmiştir.

Yorumlar
Berat Kocaöz 2021-11-01 19:34:42

Türkçe ödevim için bilgi bulamamıştım bu site sayesinde bir sürü bilgiye ulaştım ödevim tam not aldı. Çok teşekkür ederim :)

Gerçekler acı olmasın 2020-06-22 12:53:49

Benim anlamadığım şudur: 33 yıllık 2. Abdülhamit döneminde yalnızca Jön Türklerin zorlamasıyla Sultan'ın istememesine rağmen önüne geçemeyerek yapılan Rus harbi olmuştur. Başka bir savaş olmamıştır. O indirilir indirilmez ülkenin sürekli savaş halinde olmasında düşünülecek bir tuhaflık yok mudur?

zzzzz 2020-05-02 00:47:20

Utanmasalar Atatürk değil de bunların hepsi kendiliğinden oldu diyecek bir kesim var.Stratejide iyi bir komutan olduğunu kabul etmek zorundalar.

Atatürk Vatandır... 2020-02-21 09:51:47

Atatürk komuta ettiği hiçbir savaşı kaybetmemiştir. Çanakkale örneğinde olduğu gibi, rütbesi düşük olmasına rağmen, Müslüman Türk ordusunun başına konulan hristiyan Alman komutanın (bilerek-bilmeyerek) verdiği hatalı kararlar karşısında inisiyatif ortaya koyarak yaptığı hamlelerle tarihin akışını değiştirmiştir. Ve Anadolu'da ve bütün Türk Yurdunda "ÇANAKKALE KAHRAMANI SARI PAŞA" olarak nam yapmıştır. Trablusgarp'ta ölümüne verdiği ve bir gözünün görme özelliğini büyük ölçüde kaybettiği mücadeleyi, Yıldırım Ordularında iken ingilizlere karşı çok zor şartlara rağmen kazandığı başarıyı, İstanbul'u yeniden fethetmesini, Kurtuluş Savaşındaki muhteşem mücadelesini anlatmak ancak kitaplarla olur... ALLAH, ATATÜRK'E VE O'NUNLA BİRLİKTE VATANIN, MİLLETİN, NAMUSUN, İSLAM'IN kurtuluşu için mücadele eden bütün geçmişlerimize rahmet eylesin...

Gökhan 2020-01-04 03:01:33

Çanakkale savaşında neden Almanya'nın bizlere verdiği büyük destekleri yazmıyorsunuz. Denizaltı, top, tüfek, sıhhıye ekibi, asker ve komutan desteği. Tabiki bu savaş bizim savaşımız, Ülkemizin savaşı fakat önemli bilgileri atlamışsınız.

ilayda şencan 2019-12-08 17:03:07

sizlere teşekkür ederim sizin sayenizde merak ettiğim bir konu daha açıklığa kavuştu :)

Doğru Söz 2019-10-27 17:46:19

Kurtuluş savaşı için "Milletin azim ve kararı ile başarı kazanılmıştır" der Mustafa Kemal ve herhangi bir yerde şu savaşı kazandım demez. Ama Atatürkçüler , Mustafa Kemal'in böyle bir iddiası olmadığı halde sürekli kendisine yani Mustafa Kemal'e savaş kazandırıp dururlar.

Bunlar ne zaman uyanacak bilinmez ...

31 MART / 18 Mart 2019-09-23 16:26:49

31 Mart Vakasında M. Kemal Paşa sıradan bir rütbelidir. Hareket Ordusunun kurmay başkanı İlker Başbuğ paşaya göre M. Kemal değil Enver Paşadır. komuta eden ise Mahmut Şevket Paşadır.
18 Mart 1915 Çanakkale Deniz savaşlarının kazanıldığı tarihtir. Bu tarihe kadar Mustafa kemal'in savaşa bir dahli yoktur. Çanakkale cephesinin komutanı Amiral Liman Won Sanders'tir. M. Kemal orada bir tümen komutanıdır. Harbiye Nazırı Enver Paşa cephenin Kurmay Başkanıdır. Çanakkale zaferi Enver Paşanın zaferidir.

Çevik 2019-02-25 03:08:01

Yukardaki yazıda 3 hata görüyorum. Diğerlerini inceleyenmedim. Daha fazla da olabilir:

1- Çanakkale savaşında İtalyanlar yoktu.
2- Çanakkale savaşı'nın bitiş tarihi yanlış. Düşman 8 Ocak 1916 gecesi tamamen yarımadayı boşaltarak gitti.
3- Kurtuluş savaşı Yunan'ın denize dökülmesiyle sona erdi Yani 9 Eylül 1922.
Ayrıca, Süleyman Kılıç bey'i yorumu ve düzeltiminden dolayı da tebrik ediyorum.

Savaş ÖZGÜR 2018-12-06 21:30:37

İnsanların geçmişinin nasıl kazanıldığını ejdadımızın nasıl güçlüklerle savaştığını gösteren ayrıca Ulu Önder Atatürkün bizler için nasıl çalıştığını gösteren bir ansiklopedi yazısı gibi yazmışlar helal olsun ne diyeyim...

Ümü gülsüm 2018-12-01 13:59:50

Mustafa Kemal Atatürk çok çok iyi bir savaştı onun sayesinde bu Vatanımız bizlere büyük emalet etti

Gökalp GÜREL 2018-11-04 18:20:07

Atatürk'ü sevgi ve saygı ile anıyoruz.

İrem Ada Ergin 2018-01-26 16:34:05

Teşekkürler, o kadar ödevin en zor sorusunu sizin sayenizde yaptım.

ilhan kurt 2017-12-22 01:10:00

Arkadaşlar bu bilgileri sırf ödev için değil tarihimiz ve milli benliğimiz olduğu için öğrenseniz, daha makbul olacak.

uşi? 2017-11-27 18:54:08

Uşi sonrası 12 ada geçici olarak İtalyaya bırakılmadı mı yav yanlış bilgi vermeyin. Anlaşma sorası Osmanlı'ya bırakıldı demişsiniz.

mehmet 2017-11-05 22:55:19

Kafkas ve Suriye-Filistin cephesi yazıda yazdığı gibi kazanılmamış, kaybedilmiştir.Fakat Osmanlı İmparatorluğu toprak kazanmıştır.

burak 2017-10-30 19:14:42

Çok güzel olmuş. Ödev için işime çok yaradı. Kim yaptıysa ellerine sağlık.

ghgf 2017-08-11 18:46:11

Çok güzel anlatılmış emeğe saygı

Süleyman KILIÇ 2017-03-19 00:51:49

Mustafa Kemal kadar taş düşsün başına Baki, Atatürk bu cephelerde başarılı olmasaydı terfi etmezdi. Savaşın içinde bir cephede kazanmak yetmez savaşın kazanılması gerek. Çanakkale'de de başarılı ve zafer diyoruz ama savaşı kaybettikten sonra sadece şehitlere üzülüyorum. 250 bin şehit ülkenin 100 yıllık geleceğini etkiledi Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşını kazanmasaydı Çanakkale'de bunca şehide rağmen itilaf devletlerinin İstanbul'u işgal ettiklerini göz önünde bulundurduğumuzda, bir önemi olmayacaktı.

okul 2017-02-06 16:00:00

14 tane savaş olması gerek eksik bilgi verilmiş

Yorumunuzu Paylaşın