Makaleler

Yerel Basın Nedir?

Yazar: Ahmet Polatlı

Kamunun olaylarda, yaşananlardan haberdar olabilmeleri için bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış olan basın, yüzyıllardır insan yaşamında kritik bir mekan etmiştir. Ekonomik alanda, politik alanda ve toplumların sosyo-psikolojileri üzerimde tesir yaratabilecek özelliğe sahip olan kitle haberleşme araçları kimi vakit kamuyu doğru yönlendirmiş kimi vakit ise muhtelif politik grupların ve sermaye gruplarının denetiminde, kamunun kapsamlı kabul görmeyen bir biçimde hatalı bir yöne sürüklemeye çalışmıştır. Bu biçimde kullanılmaya açık olan kitle haberleşme araçları insanların, toplumların ve ülkelerin kaderinde kritik rol oynamıştır.

Yıllarca muhabirler kuvvet merkezlerinin yakınında oturarak; veri kırıntıları ellerine düşsün diye bekleşerek zanaatlarını; işlerini kovalamışlardır. Hükümet, başkent, mahkemeler, belediyeler, güven merkezleri, diğer kuruluşlar; borsa gibi. Günümüzde insanların neler yaptığını öğrenmek isteyen okuyucuyu veri kırıntıları tatmin etmemektedir. Okuyucular hususi yaşamlarında yanlarında, yörelerinde olup bitenlerin psikolojik açıklamalarını bulmaya uğraşmaktadırlar. Girift toplumsal dünyalardan, gelişmiş teknolojide hakikatler, ne olup bittiğini yalnız yalnızca açıklamaya başlamaktadırlar. [1]

Toplum sebebiyle, insanlar için kimi zamanlardaki yokluğu veya eksikliği hissedilen kitle haberleşme araçları arasıra aranılan bir görünüm arz etmektedir. Bu kitle haberleşme araçlarından biri olan gazetelerimizin Anadoludaki yöresel yayınları, lokal basının Türk basın tarihi kitaplarına alınmasını sağlamış ve Bab-ı Alinin karşısına Anadolu basını bir şekilde geçirilmiştir.

Genelde, milli veya milletler arası kitle kontak araçları, bireylere düşünemedikleri, ulaşamadıkları dünyayı sunarken, onların içinde yaşadıkları sorunları çözememekte ve toplum üyeleri kendi sorunlarıyla baş başa kalmaktadır. lokal basın yayımlandığı yörede, bireylerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak, fertler arasındaki ilişkilerin müspet yönde gelişmesini sağlamak, lokal düzeydeki kamu oyunun oluşmasına katkıda bulunmak ve bu arada lokal yönetimleri bir ölçüde denetleyerek, eleştirerek kamu görevi yapmaktadır. [2]

Türkiyede lokal basın üzerinde yapılan tanımlamalara baktığımızda muhtelif görüşlerin oluştuğunu söyleyebiliriz. ama yapılan bu tanımlamalarda kapsamlı bir şekilde ortak bir nokta toplanılmıştır.

Yalnızca belli bir bölgede yayımlanan ve okunan, milli haberlerden değişik bi şekilde lokal haberlerin ve konuların mekan aldığı gazeteler veya kapsamlı bir şekilde bir kasaba veya kentte yaşanan insanları ilgilendiren haberlerin mekan aldığı ve o kentte yayımlanan gazete bi şekilde tanımlanabilir lokal gazete[3]

Bir farklı yazar lokal basını şu biçimde tanımlamaktadır: lokal basın Türk basın tarihinin kuruluş döneminde Taşra basını bir şekilde adlandırılmıştır. Bu kavram bugünkü Türk basını içerisinde pek de elverişli görülmemektedir. İstanbul dışında yayımlanan gazeteler arasında milli basın bir şekilde adlandırılan gazeteler bulunur. Yine İstanbul ve Ankarada yayımlandığı halde Türkiye ölçüsünde dağıtılıp okunmayan gazetelerimiz bulunur. Onun için kavramı, Anadolu basını veya Taşra basını bi şekilde adlandırmamakta ya da tanımlamamakta, bunun yerine lokal basın bi şekilde tanımlamaktadır. [4]

Yerel basın bütün ne kadar değişik adlarla, tanımlamalarla izah edilmeye çalışılsa da kapsamlı kabul görmüş karşılığı: milli basın kadar geniş çaplı olmayan, vilayet, ilçe ve beldelerde günlük, haftalık veya daha çok aralıklarla çıkan, kısa çevrede bölge haberlerine mekan veren, yöresel gelişmeyi, sorunları ön planda tutmaya çalışan, milli gazeteler gibi tezgâhlarda epey bulunmayan ve biraz da milli basının gölgesinde kalmış basın bir şekilde tanımlanabilir lokal basın.

[1] ÖZTUNA, Güner., Yazılı, Sözlü, Görüntülü; Basın Yayın İletişim Birimleri, Bilimsel Araştırma Ders Notları, Marmara Ünv. İletişim Fak. Yayınları, Yayın No:3, İstanbul 1992, s. 40
[2] GİRGİ:N, Atilla; Türk Basın Tarihinde lokal Gazetecilik, İnkılap Kitapevi İSTANBUL, 2001,s.161
[3] GİRGİN, A. G. E., s.160
[4] millet, Selma.; lokal Basınımız, Marmara Ünv. İletişim Fak. Dergisi, üç Temmuz 1993, s.77

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın