Makaleler

Dr. Yıldırım Bayezit DELDAL

Dr. Yıldırım Bayezit DELDAL

9 yıl, 10 aydır yazar.

Dr. Yıldırım Bayezit DELDAL henüz bir makale yazmamış.

Yazar Hakkında

Yazar, dört kardeşli bir ailenin en küçük bireyi olup İSTANBUL doğumludur. ilk ve orta öğretimini İstanbulda. Lise öğrenimini İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesinde Tamamlamıştır. Yazarın Eğitim Bilgileri İstanbul Kocasinan Anadolu Lisesi Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ön Lisans(2) Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans(2) Anadolu Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Ön Lisans(2) İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Lisans(4) Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi/İşletme Böl Lisans(4) İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler-Tanıtım Lisans(4) Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi Lisans(4) Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu/Beslenme ve Diyetetik Lisans(4) İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Yönetimi Doktora Programı(Hazırlık Aşaması) İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi/University of NorthWest Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi Doktora Programı(4) Şuan aktif olarak Milli Eğitimde Öğretmen olarak çalışmaktadır. Yazar çeşitli Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışı aktif olarak görev almakta ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Yazarın iki kitabı basım aşamasındadır. YAYINLARI XI. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta güvenliği Kongresi Bildirimli sunum; Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) değişen yapısı ve verdiği hizmetler. Antalya/Belek. (16.05.2015) II. Uluslararası farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi Bildirimli sunum; Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin nedenleri. (Istanbul/Zeytinburnu.2015). Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Uluslararası Engellilerin Yaşama Hakkı Temalı Özürlüler Kongresinde, Engellilere Yapılan İstismarın Başlıca Nedenleri , Adlı Bilimsel Çalışma Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuştur (13-15/05/ 2016). III.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Görsel ve Yazılı Medyadaki Şiddet İçerikli Haberlerin Eğitim / Öğretim Çağındaki Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Olan Etkilerinin (Sosyal / Kültürel / Psikolojik) Açıdan Üniversite Mezunu Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi, Sözlü Bildirim Olarak Sunulmuştur (21-22.04.2017). II.Uluslararası Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi, Üsküdar Üniversitesinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Öğretmen gözünden, engelli olmayan öğrencilerin engelli olan akranlarına karşı davranışlarının gözlemlenmesi ve farkındalık boyutunun incelenmesi (12-14/05/2017). Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit DELDAL, ?Zihinsel Engellilik ve Başlıca Nedenleri?, Umut Dergisi/İstanbul, yıl;2016 sayı:7, sayfa;20-21-22 Yıldırım Bayezit Deldal, Sosyoekonomi, Refereed, Scientific, Quarterly Hakemli, Bilimsel, Süreli Sosyoekonomi Society Dergisi, ?Toplam Kalite Yönetimi ? 2016, Vol. 24(29), Sosyoekonomi Derneği, ISSN 1305?5577 II. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldırım Bayezit Deldal, Medicana Medical Journal,? Toplam Kalite Yönteminde, Türk/Alman Sağlık Kuruluşları Arasındaki Farklar. s. 32, sa 1,201 II. Uluslararası Çocuk Gelişime ve Nöroloji Kongresi, ( 0-3 Yaş arası konuşma güçlüğü ve dil sorunu yaşayan çocukların ebeveyn gözünden incelenmesi ve bu problemlerin temel nedenleri.) 19/20 Nisan 2018 Sözlü bildiri, Yıldırım Bayezit DELDAL IV.Mersin Üniversitesi Uluslararası Hemşirelik Kongresi,(SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANTIBIYOTIK KULLANIMI KONUSUNDA BILGI TUTUM VE DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ) 18 sorudan oluşan sosyo-Demografik özellikler formu ve Deldal?ın (2014) çalışması. 5-8 Kasım 2017 3.Trakya Üniversitesi Uluslararası Engelliler Kongresi Üstün Başarı Belgesi/Sözlü Sunum 2015/2016. https://www.okulhaberleri.net/engelliler-kongresinden-basari-belgesi-alan-yildirim-beyazit-deldala-tesekkurler-860111 American Academy Of Pediatrics, ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM SAĞLIK PROBLEMİ(DİJİTAL OYUNLAR) Makale. COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN, HEALTH PROBLEM.Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care Dr.Yıldırım Bayezit DELDAL, (Department of Child Development and Psychology) (ISSN Numbers: Print, 0091-4005; doi:10.2543/peds.2019-2993 Yazarın iki kitabı Ekim 2019 da Marmara yayın evi tarafından basılmıştır. 1.Zihinsel Engellilik ve Otizm, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İSTANBUL 2.Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı, Marmara Yayıncılık-2019,Ekim/İSTANBUL