Makaleler

Tarih Makaleleri

Tarih ile ilgili 75 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 4

Ulu Hakan Abdülhamit Han ve Önemli OlaylarUlu Hakan Abdülhamit Han ve Önemli Olaylar

22 Eylül 1842 yılında dünyaya geldi.1.Meşrutiyet'in İlan Edilmesi1876 yılında tahta çıktı ve yine aynı yıl Kanun-i Esasi'yi ilan etti. Kanun-i Esasi ilk Türk anayasasıdır. Bu 11 maddeden oluşan anayasada ...

Karun Hazinelerinin HikayesiKarun Hazinelerinin Hikayesi

Kârûn ilk kez Kasaş, Mü’min ve Ankebut sürelerinde Kur’an’da karşımıza çıkmaktadır. Kur’an’dan direk bir örnek vermek gerekirse İsrailoğullarından olduğu söylenen Kârûn’ un serveti Kur’an’da şu şekilde ...

Derebeylik Nedir?

Ortaçağ Avrupa’sında skolastik düşüncenin de etkisi ile oluşan toprak zenginleri, sahip oldukları topraklar üzerinde sadece ekonomik üstünlüğü değil aynı zamanda siyasi ve askeri üstünlüğü de ellerinde ...

Skolastik Düşünce Nedir?

Skolastik Düşüncenin tanımına geçemeden önce, skolastik düşüncenin hangi dönemde nerede ve neden meydana çıktığını anlamaya çalışmak bu düşüncenin ne olduğunu anlamakta bize yardımcı olacaktır.Skolastik ...

Feodalite Nedir?

Feodalite kelime anlamı olarak, Latince feodum (timar) kelimesi ile taşınabilen değerli mal manasına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Feodalite ilişkisi, bir toplumda kendini hiyerarşik şekilde gösteren bir ...

Harem Nedir?Harem Nedir?

Harem çoğumuzun bildiği gibi Osmanlı zamanında sarayların belirli bir bölümüne verilen isimdir. Ancak tam olarak sarayların bu bölümü ne için kullanılmaktaydı ya da sarayların tam olarak nerelerinde bulunuyordu ...

Yazı Nasıl Bulundu?Yazı Nasıl Bulundu?

Dünya insanlık tarihinde yapılmış devrimlerin ilki olan yazının icadı, insanlığın serüvenini değiştirecek bilgilerin değişikliğe uğramadan saklanmasına ve doğru bir şekilde kaydedilmesine araç olacaktı. İşte bu ...

Hititler‘den Anadolu'ya Kalan Kültür MiraslarıHititler‘den Anadolu'ya Kalan Kültür Mirasları

Hititler, Anadolu’da yazıyı ilk kez kullanan ve Anadolu’da ilk kez siyasi birlik kuran medeniyettir.  Hititler tarihi hakkında detaylı bilgiyi "Anadolu'da Kurulan İlk Medeniyetler" adlı yazımızdan ...

Osmanlı'nın Savaş Taktikleri

Öncelikle başlıkta adı geçen Osmanlı savaş taktiklerinin hangilerini kapsadığını belirtecek olursak, kısaca şu şekilde özetleyebiliriz; Osmanlı döneminde savaş esnasında olduğu kadar, savaş öncesi ve savaş ...

Atatürk'ün Okuduğu OkullarAtatürk'ün Okuduğu Okullar

1887 yılında Şemsi Efendi Okulu'nda başlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hayatı 7 farklı kurum ile devam etmiş Harp Akademisi ile son bulmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Katıldığı SavaşlarMustafa Kemal Atatürk'ün Katıldığı Savaşlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, askeri kökenli olup hayatı boyunca birçok savaşta bizzat bulunmuş ve komutanlık etmiştir. Bu savaşları şu şekilde sıralayabilriz:31 Mart Vakası 13 ...

Oğuz Boyları ve Kökenleri

Türk dünyası içerisinde en fazla nüfusa sahip Türk boyu Oğuzlardır. Farklı kol ve boylardan oluşan Oğuzlar, tarih boyunca dünyanın birçok bölgesine yerleştiler. Oğuz boylarından bazıları tarihte büyük öneme ...

Anadolu'da Kurulan İlk Medeniyetler Hangileridir?

Anadolu, tıpkı Mezopotamya gibi verimli toprakları, su kaynakları ve ticaret yolları üzerinde olmasından dolayı pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Öyle ki bu medeniyetler, bizlere bugün bile halk ...

Osmanlı Padişahları ve BilinmeyenlerOsmanlı Padişahları ve Bilinmeyenler

Yemeklerini tek başına yeme geleneğini  saraya ilk getiren padişah  FATİH SULTAN MEHMET'tir. Çok okumaktan gözleri bozulduğu için mercek kullanan ilk padişah YAVUZ SULTAN SELİM'dir. Son ...

Müzika-i Hümayun

Müziğin varoluşundan günümüze ...