Makaleler

Tarih Makaleleri

Tarih ile ilgili 67 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 3

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türkler tarihleri boyunca pek çok din ve inanış biçimini benimsemiştir. Yalnız bu dinler içerisinde en epey Göktanrı ve İslamiyet yayılmıştır. Bir toplumun sahip olduğu dini;sanatını,geleceğini,giyim kuşamını, ...

Bulunan En Eski İbranice Metin

Arkeologlar İncil'de genç Davut'un Filistin devi Goliath'ı yendiği yer olarak tanımlanan yerin yakınlarında bilinen en eski İbranice metni buldular. Haziran 2008'de arkeologlar M.Ö 10. yüzyıla ait bugünün Bet ...

Babailik ve Babailer İsyanı

BABAİLER İSYANIGENEL BAKIŞKalenderi ve Haydari gibi isimlerle anılıp tasavvuf kisvesine bürünen ve Türkmen boyları arasında aşırı Batıni fikirleri yayan babaların Anadolu'da gerçekleştirdikleri ilk dini-siyasi ...

Özgürlük Anıtının TarihçesiÖzgürlük Anıtının Tarihçesi

Bugün Amerika'nın bir sembolü olan Özgürlük Anıtı aslınsa Osmanlı topraklarına dikilmek için; Osmanlı padişahının emriyle yapılmış ve bedeli de Osmanlı hazinesinden ödenmiştir. Mısır'ın Port Said Limanı'na ...

Veba Ve Elizabeth Döneminde Etkileri

Veba ilk olarak Gobi Çölü'nde ortaya çıktı. Önce pireler, daha sonra da fareler ve diğer hayvanlarla yayıldı. Vebanın kayıtlara geçen ilk vakası altıncı yüzyıldadır. Avrupai yaşam tarzı değişmeye başlamıştı ama ...

Osmanlı Devletinde Müzik ve Batılılaşma

Osmanlı döneminde saray müzik anlayışı daha çok Arabî ve Farsî ezgilere dayanıyordu. Tamburlar, darbukalar, udlar ile yapılan ve günümüzün Türk Musikisi ya da Türk Sanat Müziği diye adlandırılan bir perdede ...

Osmanlı Devletinde Opera ve Sefaretnamelerde Opera

Opera (ope'ra), İtalyancadır; tam anlamıyla İtalyanca opera in musica (müzikli yapıtlar) deyiminin kısaltılmışıdır. 2011 TDK Türkçe Sözlükte ise “Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli ...

Osmanlı Zamanı Kurulan Tiyatrolar ve Osmanlı Operasındaki Yeri

Osmanlı, Batı müziği ile temasa Kanuni döneminde başlamıştı, III. Selim döneminde geliştirmiş ve II. Madmud ile altın devrini yaşamıştır.II.Mahmud18. yüzyılda III. Selim'le iz düşümünün genişlediği yenileşme ...

Türk Destanları Nelerdir?

Dilimize Farsça’dan geçen bir kelime olan destan, milletlerin inançlarının, zaferlerini, faziletlerinin, milli kahramanlıklarının anlatıldığı manzum biçimindeki hikâyelerdir. Her milletin olduğu gibi Türkler’in ...

Tarih Öncesi Çağlar Nelerdir?

Tarih öncesi, bir diğer adıyla prehistorya, insanlığın yazıyı bulmadan önceki dönemine verilen isimdir. Bu dönemlere ait yazılı belgeler olmadığı için, bu dönemlere ait bilgiler insan topluluklarının ...

Babailik Nedir?

Babailik, 13. yüzyılda ...

Bektaşilik Nedir?

Bektaşilik, 13. yüzyılda ...

Ulu Hakan Abdülhamit Han ve Önemli OlaylarUlu Hakan Abdülhamit Han ve Önemli Olaylar

22 Eylül 1842 yılında dünyaya geldi.1.Meşrutiyet'in İlan Edilmesi1876 yılında tahta çıktı ve yine aynı yıl Kanun-i Esasi'yi ilan etti. Kanun-i Esasi ilk Türk anayasasıdır. Bu 11 maddeden oluşan anayasada ...

Karun Hazinelerinin HikayesiKarun Hazinelerinin Hikayesi

Kârûn ilk kez Kasaş, Mü’min ve Ankebut sürelerinde Kur’an’da karşımıza çıkmaktadır. Kur’an’dan direk bir örnek vermek gerekirse İsrailoğullarından olduğu söylenen Kârûn’ un serveti Kur’an’da şu şekilde ...

Derebeylik Nedir?

Ortaçağ Avrupa’sında skolastik düşüncenin de etkisi ile oluşan toprak zenginleri, sahip oldukları topraklar üzerinde sadece ekonomik üstünlüğü değil aynı zamanda siyasi ve askeri üstünlüğü de ellerinde ...

Skolastik Düşünce Nedir?

Skolastik Düşüncenin tanımına geçemeden önce, skolastik düşüncenin hangi dönemde nerede ve neden meydana çıktığını anlamaya çalışmak bu düşüncenin ne olduğunu anlamakta bize yardımcı olacaktır.Skolastik ...

Feodalite Nedir?

Feodalite kelime anlamı olarak, Latince feodum (timar) kelimesi ile taşınabilen değerli mal manasına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Feodalite ilişkisi, bir toplumda kendini hiyerarşik şekilde gösteren bir ...

Harem Nedir?Harem Nedir?

Harem çoğumuzun bildiği gibi Osmanlı zamanında sarayların belirli bir bölümüne verilen isimdir. Ancak tam olarak sarayların bu bölümü ne için kullanılmaktaydı ya da sarayların tam olarak nerelerinde bulunuyordu ...

Yazı Nasıl Bulundu?Yazı Nasıl Bulundu?

Dünya insanlık tarihinde yapılmış devrimlerin ilki olan yazının icadı, insanlığın serüvenini değiştirecek bilgilerin değişikliğe uğramadan saklanmasına ve doğru bir şekilde kaydedilmesine araç olacaktı. İşte bu ...

Hititler‘den Anadolu'ya Kalan Kültür MiraslarıHititler‘den Anadolu'ya Kalan Kültür Mirasları

Hititler, Anadolu’da yazıyı ilk kez kullanan ve Anadolu’da ilk kez siyasi birlik kuran medeniyettir.  Hititler tarihi hakkında detaylı bilgiyi "Anadolu'da Kurulan İlk Medeniyetler" adlı yazımızdan ...