Makaleler

Tarih Makaleleri

Tarih ile ilgili 67 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 2

Malazgirt Meydan SavaşıMalazgirt Meydan Savaşı

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Savaşı hakkında bilmek isteyeceğiniz birçok soruyu bu yazımızda cevaplandırdık.

Aziz Petrus Kimdir, Petrus Haçı Nedir?Aziz Petrus Kimdir, Petrus Haçı Nedir?

Aziz Petrus ve Onun Hayatına Dair BilinenlerAziz Petrus 65-67 yılları arasında Roma’ da olduğu sayılan Hz. İsa’nın 12 havarisinden bir tanesidir. Aynı zamanda diğer havarislerden biri olduğu bilinen Andreas’ın ...

16 Türk Devleti Hakkında Bilgi (Kurucuları, Bayrakları)16 Türk Devleti Hakkında Bilgi (Kurucuları, Bayrakları)

Türkler tarih sahnesine çıktıkları ilk seferden bu yana birçok devlet kurmuş ve hükmettikleri topraklar üzerindeki insanları yönetmişlerdir. Bu yazımızda tarihte kurulan 16 Türk devletinden bahsedeceğiz. ...

Anadolu Selçuklu DevletiAnadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti'nin nasıl kurulduğunu, nasıl yıkıldığını ve Selçuklu sultanlarının faaliyetlerini bu başlık altında ele aldık.

Atatürk'ün Kişisel ÖzellikleriAtatürk'ün Kişisel Özellikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, cepheden cepheye savaşarak ve yeni kurduğu Türk devletini inkılâplarla geliştirmek için çabalamış bir devlet adamıdır. Bu özellikleri onun Türk ...

Kut Anlayışı Nedir?Kut Anlayışı Nedir?

Kut, kelime olarak “iyilik getiren şey, uğur, baht, talih” anlamlarına gelmektedir. Kut anlayışı, Türk, Moğol ve Altay Şamanizm inançlarında ve halk inancında kutsal enerji anlamını da taşımaktadır. Kut ...

Atatürk'ün Askerlik HayatıAtatürk'ün Askerlik Hayatı

Hayatının büyük bir kısmını askeri başarılarla geçiren Mustafa Kemal Atatürk, bu başarıları elde edebilmek için cepheden cepheye savaşan bir askerdi. En büyük başarısı ise halka önderlik yaptığı Milli Mücadele ...

Osmanlı Padişahlarının LakaplarıOsmanlı Padişahlarının Lakapları

Anadolu'da 623 yıl hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'nda toplamda 36 padişah tahta geçti. Bu padişahlar karakter özelliklerine, devleti yönetim biçimlerine, düzenledikleri seferlere göre değişen lakaplara ...

Atatürk'ün AilesiAtatürk'ün Ailesi

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te, bugün müze olarak ziyaretçilerine kapılarını açan üç katlı bir evde dünyaya gelmiştir. Atatürk’ün soyu, Rumeli’nin fethedilmesinin ardından fethedilen bölgelerin ...

Atatürk'ün ÖlümüAtatürk'ün Ölümü

Hayatının büyük bir çoğunluğunu cephelerde savaşarak ve yeni bir ülke yaratmaya çalışarak geçiren Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1937 yılının sonlarına doğru sağlığında bozulmalar olmaya başlamıştı. Halsizlik, ...

Atatürk'ün Yaptığı YeniliklerAtatürk'ün Yaptığı Yenilikler

Ülkemizde Cumhuriyet’in ilanından önce ve sonra pek çok yenilikler yapılmıştır. Bu yenilikler Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni kurulan ülkeyi daha ileri bir refah düzeyine taşımak ve muasır medeniyetler ...

Zümrüdü Anka (Simurg) EfsanesiZümrüdü Anka (Simurg) Efsanesi

Simurg; yeniden dirilişin ve küllerinden doğmanın sembolü bir kuş. Efsaneye konu olan Simurg’un insanlara da mesajları var…

Pandora’nın Kutusu Efsanesi Nedir?Pandora’nın Kutusu Efsanesi Nedir?

Pandora, efsaneye göre dünyaya gönderilen ilk kadın. Ona verilen kutuda ise kötülükler var; ve erkeklerin dünyası bir anda acılarla doluyor.

Bir Kralın Ölümsüzlük Serüveni: GılgamışBir Kralın Ölümsüzlük Serüveni: Gılgamış

Gılgamış Destanı, günümüze kadar ulaşabilen en eski mitolojik metindir. Destan, 12 kil tabletteki Akadça çivi yazısından tercüme edilmiştir.

Yeniçeri Ocağı Nedir?Yeniçeri Ocağı Nedir?

Osmanlı Devletinin şımarık çocuğu Yeniçerilerin doğuşu, yapısı, ocağa kaynaklık eden Devşirme Sistemi ve ocağın ölümüne dair bir yazı yazdık.

Uşi Antlaşması Nedir; Maddeleri ve Sonuçları Nelerdir?Uşi Antlaşması Nedir; Maddeleri ve Sonuçları Nelerdir?

Uşi Antlaşması, Osmanlı ile İtalya arasında Trablusgarp savaşı sonrası imzalanan ve Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki varlığını kaybettiği bir antlaşmadır.

Şahmeran Efsanesi veya EfsaneleriŞahmeran Efsanesi veya Efsaneleri

Şahmeran, kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa aktarılmış bir efsane. "Yılanların şahı", yarı insan yarı yılan doğaüstü bir varlık. Haliyle efsane de ilginç!

Galata KulesiGalata Kulesi

Galata Kulesi, ev sahipliği yaptığı tüm zamanların ve kültürlerin önemli sembollerinden biri olmuştur. Hem konumu hem kullanım amaçları itibariyle, geçmişten günümüze gelen büyülü bir yapıdır.Galata Kulesi, ...

Emevi TarihiEmevi Tarihi

Dört halife döneminden sonra halifeliği saltanat haline getiren ailenin kurmuş olduğu İslam devletidir. 90 yıllık hakimiyetleri buyunca İslam’ın yayılmasını sağlayan ve Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından kurulan ...

Abbasi Tarihi

Hz. Muhammed’in amcası olan Abbas b. Abdülmuttalip’in soyuna dayandığı için Abbasiler olarak anılan ailenin 750-1258 yıllarında kurmuş olduğu İslam devletidir ...