Makaleler

Sanat Makaleleri

Sanat ile ilgili 22 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 2

Alt Kategoriler
Epik Tiyatro Nedir?

Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedide epik maddesindeki  tanım şu şekildedir:EPİK: sıf. (yun. Epos destan > epikos’tan; fr.épique) Destanla  ilgili, destana özgü. Hindistan’ın en eski epik ...

Anakronizm Nedir?

Anakronizm ismi Yunancadan gelir. Yunanca “ana” geri anlamına “khronos” zaman anlamında gelir; sözcüğün tam anlamı da “zamanda gerilik, zamanın geriye akması” olarak verilir.TDK Güncel Sözlük’te sözcük “Tarih ...