Makaleler

Politika Makaleleri

Politika ile ilgili 26 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 2

Kamuoyu Nedir?

Kamuoyu, belli bir konu hakkında bir topluluğun önemli bir bölümünü oluşturan bireyler tarafından benimsenmiş olan görüş, yaklaşım ve inançların toplamıdır. Bazı âlimler bu toplamı, toplumun bütün ya da belli ...

Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm kabaca gücü ya da devlet yönetimini sınırların ötesine genişletme siyasetidir. En erken kullanımında emperyalizm genelde milliyetçi ve ırkçı doktrinlerden yola çıkarak askeri yayılmacılığı ve ...

Şovenizm Nedir?

Tarihi bilgilere göre Fransa’da Napoleon’un ordusunda Nicolas Chauvin adlı bir asker vardır. Fransa için savaşırken neredeyse 17 kez ölümden dönen Chauvin, yine de ülkesi için savaşmaktan vazgeçmeyerek Napoleon ...

Özerklik Nedir? (Demokratik ve Yerel Özerklik)

Özerkliğin Anlamı ve KapsamıÖzerklik, sözcük anlamı itibariyle, yönetim açısından dış baskılardan ve denetimlerden bağımsız olma halini tanımlar. "Muhtariyet" olarak da bilinen sözcüğün bir diğer adı "otonomi" ...

Mutlakiyet Nedir?

Tarihte Osmanlı İmparatorluğu ya da Roma İmparatorluğu gibi büyük ve toprakları geniş alanlara yayılmış imparatorluklardan tanıdığımız mutlakiyet kısaca bir devletin yönetiminde yetki ve gücün sadece bir ...

Oligarşi Nedir?

Oligarşi terimi toplulukların yönetilmesinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi olarak çok kısaca açıklanabilir. Bununla birlikte sözlük anlamına bakıldığında “oligos” (az) ve “arkhein” (buyurmak) kelimelerinin ...