Makaleler

Politika Makaleleri

Politika ile ilgili 25 yazı bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) Nedir? (Kuruluşu, Amacı, Yapısı)Birleşmiş Milletler (BM) Nedir? (Kuruluşu, Amacı, Yapısı)

Birleşmiş Milletler, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin yer aldığı en büyük uluslararası kuruluştur. 193 ülkenin temsil edildiği devasa bir örgüttür.

Avrupa Birliği’nin Tarihi, Amacı ve ÜyeleriAvrupa Birliği’nin Tarihi, Amacı ve Üyeleri

Avrupa Birliği, kömür ve çelik birliği ile başlayan bir sürecin sonucudur. Avrupa halklarının barışını, birliğini ve refahını esas alan örgütlenmedir.

NATO Nedir? (Kuruluşu, Amacı, Operasyonları)NATO Nedir? (Kuruluşu, Amacı, Operasyonları)

NATO, 29 ülkenin üye olduğu askeri bir örgüttür. Üye ülkelerin barış ve güvenliğini korumak amacıyla kurulmuştur. Türkiye de, NATO üyesidir.

Nazizm Nedir?Nazizm Nedir?

Nazizm, iki Dünya Savaşı ...

Statüko Nedir?

Latince 'status quo' kelimelerinin Türkçeleşmiş hali olduğunu söyleyebileceğimiz 'statüko'; Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'Süre gelen durumun devam ettirilmesi' açıklaması ile tanımlanır. Statüko kelimesi esas ...

Fezleke Nedir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne göre fezleke; bir kararın kısaca yazılması ya da özet yazı anlamlarına gelir. Genelde hukuki veya siyasi arenada kullanılan bu kelimeyi sıklıkla televizyonların haber bültenlerinde ...

Aristokrasi Nedir?

Aristokrasi, üstün özelliklere ...

Monarşi Nedir?

Monarşi hâkimiyetin kaynağının tek bir kişide olduğu, çeşitli isimlerle anılan hükümdarların yönetimde olduğu devlet yönetim biçimlerinden biridir. Dilimize Fransızca Monarchie kelimesinden geçen monarşinin ...

Meritokrasi Nedir?

Tarihsel süreçte insanoğlu birçok ...

Totalitarizm Nedir?

Totalitarizm, bireysel özgürlüklerin tamamen kısıtlandığı, devlete itaatin şart olduğu, tüm yetkilerin merkezileştirildiği bir yönetim şeklidir. Totaliter bir yönetimin olduğu ülkelerde, tek bir partinin ...

Milletvekili Olma Şartları Nelerdir?Milletvekili Olma Şartları Nelerdir?

Milletvekili, tüm Türkiye’de yapılan seçimler sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aday olduğu ili temsil etme hakkı kazanmış kişidir. Adından da anlaşılacağı gibi adaylık belli bir ilden verilse de ...

Kamuoyu Nedir?

Kamuoyu, belli bir konu hakkında bir topluluğun önemli bir bölümünü oluşturan bireyler tarafından benimsenmiş olan görüş, yaklaşım ve inançların toplamıdır. Bazı âlimler bu toplamı, toplumun bütün ya da belli ...

Faşizm Nedir?

Faşizm, temel prensibi demokrasi ve liberalizmi baskılayarak totaliter ve hiyerarşik bir devlet örgütlenmesine gitmek olan aşırı sağcı ve milliyetçi bir ideoloji veya harekettir.Antik Roma’da devlet otoritesi “ ...

Siyonizm Nedir?

Siyonizm terimi ilk ...

Bürokrasi Nedir?

Pek çoklarına göre bürokrasi, verimsiz, anlamsız ve zaman kaybına neden olan formaliteleri ifade eden bir terimdir. Politika alanında bürokrasi, devletin yönetim mekanizması anlamına gelir. Bu terim, ...

Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm kabaca gücü ya da devlet yönetimini sınırların ötesine genişletme siyasetidir. En erken kullanımında emperyalizm genelde milliyetçi ve ırkçı doktrinlerden yola çıkarak askeri yayılmacılığı ve ...

Güvenoyu Nedir?

Bir hükümetin kurulduktan sonra görevine başlayabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin desteğini alması gerekmektedir. İşte bu destek güvenoyu olarak tanımlanmıştır. Yani güvenoyu, hükümetin yönetip ...

Gensoru Nedir?

Gensoru, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hükümeti denetleme yöntemlerinden bir tanesidir. Burada yapılan başbakandan ya da herhangi bir bakandan bir sorun ya da izlenen politika ile ilgili açıklama ...

Şovenizm Nedir?

Tarihi bilgilere göre Fransa’da Napoleon’un ordusunda Nicolas Chauvin adlı bir asker vardır. Fransa için savaşırken neredeyse 17 kez ölümden dönen Chauvin, yine de ülkesi için savaşmaktan vazgeçmeyerek Napoleon ...

Özerklik Nedir? (Demokratik ve Yerel Özerklik)

Özerkliğin Anlamı ve KapsamıÖzerklik, sözcük anlamı itibariyle, yönetim açısından dış baskılardan ve denetimlerden bağımsız olma halini tanımlar. "Muhtariyet" olarak da bilinen sözcüğün bir diğer adı "otonomi" ...