Makaleler

Politika Makaleleri

Politika ile ilgili 26 yazı bulunmaktadır.

NATO Nedir? (Kuruluşu, Amacı, Operasyonları)NATO Nedir? (Kuruluşu, Amacı, Operasyonları)

NATO, 29 ülkenin üye olduğu askeri bir örgüttür. Üye ülkelerin barış ve güvenliğini korumak amacıyla kurulmuştur. Türkiye de, NATO üyesidir.

Birleşmiş Milletler (BM) Nedir? (Kuruluşu, Amacı, Yapısı)Birleşmiş Milletler (BM) Nedir? (Kuruluşu, Amacı, Yapısı)

Birleşmiş Milletler, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin yer aldığı en büyük uluslararası kuruluştur. 193 ülkenin temsil edildiği devasa bir örgüttür.

Meritokrasi Nedir?Meritokrasi Nedir?

Tarihsel süreçte insanoğlu birçok ...

Militarizm Nedir?Militarizm Nedir?

Militarizm kelimesi Fransız kökenli bir kelime olup, dilimizde olduğu gibi bir çok farklı dilde de yine benzer şekillerde kullanılmaktadır. Siyasi - politik kökenli bir kelime olan Militarizm kelimesini ...

Siyonizm Nedir?Siyonizm Nedir?

Siyonizm terimi ilk ...

Totalitarizm Nedir?Totalitarizm Nedir?

Totalitarizm, bireysel özgürlüklerin tamamen kısıtlandığı, devlete itaatin şart olduğu, tüm yetkilerin merkezileştirildiği bir yönetim şeklidir. Totaliter bir yönetimin olduğu ülkelerde, tek bir partinin ...

Bürokrasi Nedir?Bürokrasi Nedir?

Pek çoklarına göre bürokrasi, verimsiz, anlamsız ve zaman kaybına neden olan formaliteleri ifade eden bir terimdir. Politika alanında bürokrasi, devletin yönetim mekanizması anlamına gelir. Bu terim, ...

Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir?Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Demokrasi kelimesi Fransızca démocratie kelimesinden türetilmiş ve aslen eski Yunancada dımos (halk zümresi) ve kratos (iktidar) kelimelerinin birleşmesi ile oluşturulmuş dimokratia kelimesinden gelmektedir. ...

Gensoru Nedir?Gensoru Nedir?

Gensoru, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hükümeti denetleme yöntemlerinden bir tanesidir. Burada yapılan başbakandan ya da herhangi bir bakandan bir sorun ya da izlenen politika ile ilgili açıklama ...

Güvenoyu Nedir?Güvenoyu Nedir?

Bir hükümetin kurulduktan sonra görevine başlayabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin desteğini alması gerekmektedir. İşte bu destek güvenoyu olarak tanımlanmıştır. Yani güvenoyu, hükümetin yönetip ...

Statüko Nedir?Statüko Nedir?

Latince 'status quo' kelimelerinin Türkçeleşmiş hali olduğunu söyleyebileceğimiz 'statüko'; Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'Süre gelen durumun devam ettirilmesi' açıklaması ile tanımlanır. Statüko kelimesi esas ...

Commonwealth (Milletler Topluluğu) Nedir?Commonwealth (Milletler Topluluğu) Nedir?

Milletler Topluluğu veya İngiliz Milletler Topluluğu, ikisi hariç her biri eskiden İngiliz İmparatorluğunun parçası olan 54 egemen ülkeden oluşan bir siyasi yapıdır. Topluluk 1900'lerin başlarında uluslar ...

Teokrasi Nedir?Teokrasi Nedir?

Teokrasi; dini referanslar dikkate alınarak yönetilen hükümet sistemidir. Günümüzdeki en önemli teokratik devletler Vatikan, İran ve Suudi Arabistan’dır ...

Faşizm Nedir?Faşizm Nedir?

Faşizm, temel prensibi demokrasi ve liberalizmi baskılayarak totaliter ve hiyerarşik bir devlet örgütlenmesine gitmek olan aşırı sağcı ve milliyetçi bir ideoloji veya harekettir.Antik Roma’da devlet otoritesi “ ...

Monarşi Nedir?Monarşi Nedir?

Monarşi hâkimiyetin kaynağının tek bir kişide olduğu, çeşitli isimlerle anılan hükümdarların yönetimde olduğu devlet yönetim biçimlerinden biridir. Dilimize Fransızca Monarchie kelimesinden geçen monarşinin ...

Avrupa Birliği’nin Tarihi, Amacı ve ÜyeleriAvrupa Birliği’nin Tarihi, Amacı ve Üyeleri

Avrupa Birliği, kömür ve çelik birliği ile başlayan bir sürecin sonucudur. Avrupa halklarının barışını, birliğini ve refahını esas alan örgütlenmedir.

Nazizm Nedir?Nazizm Nedir?

Nazizm, iki Dünya Savaşı ...

Fezleke Nedir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne göre fezleke; bir kararın kısaca yazılması ya da özet yazı anlamlarına gelir. Genelde hukuki veya siyasi arenada kullanılan bu kelimeyi sıklıkla televizyonların haber bültenlerinde ...

Aristokrasi Nedir?

Aristokrasi, üstün özelliklere ...

Milletvekili Olma Şartları Nelerdir?Milletvekili Olma Şartları Nelerdir?

Milletvekili, tüm Türkiye’de yapılan seçimler sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aday olduğu ili temsil etme hakkı kazanmış kişidir. Adından da anlaşılacağı gibi adaylık belli bir ilden verilse de ...