Makaleler

Nasıl Polis Olunur?

Yazar: Hakan Kutluay
Nasıl Polis Olunur?

Günümüzün en çok tercih edilen mesleklerinden biri olan polislik hatırı sayılır ölçüde yargı becerisi, cesaret ve baskı altında dahi hızlı çözüm üretme yeteneği gerektiriyor. Polis olmak isteyenlerin, iş başına geçmeden evvel ciddi bir eğitimden geçmesi ve pek çok beceriyi edinmesi zorunlu kılınıyor. Polis memuru olmak isteyenlerin hangi yolu izlemesi gerektiğini merak ediyorsanız, bu yazımızda tüm merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

Aynı zamanda hem çok zor hem de çok avantajlı bir meslek olan polis memurluğu, gençlerden büyük ilgi görüyor. Önceden lise mezunları ve farklı alanlarda lisans ya da ön lisans eğitimi görmüş kişiler bir süre eğitim aldıktan sonra polis olup göreve başlayabiliyordu. Ancak artık “Polis olmak istiyorum” diyenler için biraz daha zorlu bir süreç söz konusu. Çünkü artık adayların Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları sınavlarına girerek eğitim görmeye hak kazanmaları ve eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekiyor.

Polis olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Eğer polis olmakta kararlıysanız, gelin öncelikle polis memuru olmak için başlıca aranan koşullara bir bakalım. Türkiye’de polis olmak isteyen bir kişi için aranan birincil şartlar 2015 yılı itibariyle şu şekilde bildiriliyor:


a. T.C. vatandaşı olmak,

b. Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4. sınıfta okuyor olmak,

c. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2015 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (270,00) ham puanı almış olmak, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2015 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140,00) puan almış olmak,

d. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2015) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1990 – 01 Ekim 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak),

e. Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f. Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

g. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i. Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

m. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

n. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Polis Meslek Yüksek Okulu Başvuru Süreci

Eğer bu koşullara uyum sağladığınızı düşünüyorsanız Haziran ayının yine aynı web sitesinde ilan edilecek günleri arasında http://pmyo.pa.edu.tr adresi üzerinden ön başvuru gerçekleştirmeniz ve sınav için belirlenen miktardaki ücreti Halk Bankası üzerinden yatırmanız gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl bu tarihler 18 Haziran – 30 Haziran arası olarak ilan edilmiş ve 50 TL sınav ücreti belirlenmişti. Bu yıl için de büyük olasılıkla yaklaşık olarak aynı tarihler ve ücret konusu olacaktır. Ayrıca, şunu da belirtmekte fayda var: Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmıyor.

Sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru ve sınav merkezleri yine aynı web sitesi üzerinden duyurulacak ve yaklaşık iki hafta içerisinde adayların belgelerini teslim etmesi istenecektir. Aynı gün içerisinde adaylar, değerlendirme ve seçme sınavına katılacaktır.

Polis Olmak için Gerekli Sosyal Özellikler Nelerdir?

Polis olmak için aranan resmi şartları yazımızın bu kısmına kadar detaylarıyla açıkladık. Şimdi polis memuru olmak için gerekli kişilik özelliklerine bir göz atalım. Polis, Türk Dil Kurumu sözlüğünde de ifade edildiği gibi şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluşun temsilcisidir. Polis memurları, düzenin bozulduğu durumlarda devreye girerek düzenin tekrar sağlanması için çalışırlar. Ayrıca düzenin sağlanmış olduğu durumlarda bu halin stabil kalması için görevlerini her daim yerine getirirler. 

Peki, görev başına gelmeye hak kazanmış bir polisin nelere dikkat etmesi gerekir? Yasaların uygulanması için anahtar görev üstlenen polislerin kendilerinin de yasalara ciddi şekilde uyması zorunludur. Herhangi bir illegal durumdan kaçınmalı ve halkın tüm kesimlerine eşit mesafede bulunmaya özen göstererek nefret suçu işlemediğinden emin olmalıdır.

Sürekli insanlarla muhatap olunan bir meslek sahibi oldukları için polislerin iletişim becerisi gelişmiş insanlar olması gerekir. Ayrıca bazı durumlarda çevik olmak ve fiziksel güçlerini kullanmaları gerekebilir. Bu sebeple sürekli olarak sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Beslenmelerine özen göstermenin yanı sıra sürekli spor ve fiziksel egzersiz yapmaları tavsiye edilir.  

 

Polis memuru olmak için gereken koşullar ve eğitim süreci belli zaman aralıklarıyla değişir. Bu yazımızda 2016 yılında mevcut şartları sizinle paylaştık. Bundan sonrası için bilgilerinizi sürekli tazelemenizi ve söz konusu olacak tüm değişimlerden haberdar olmanızı öneririz. 

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın