Makaleler

Hukuk Makaleleri

Hukuki alanda yazılmış bilgi içerikli makaleler.

Hukuk ile ilgili 28 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 2

İcra Dairesinin Yükümlülükleri ve Sorumluluklarıİcra Dairesinin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

Bu yazımızda icra dairelerinin ne gibi yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır, geçmişte ve günümüzde olan durumlar nelerdir hususları üzerinde duracağız.

Mirasta HalefiyetMirasta Halefiyet

Bu yazımızda atanmış mirasçı, vasiyet alacaklısı, zümre kavramlarını ve devletin mirasçılığını inceleyeceğiz.

İş Hukuku Nedir?İş Hukuku Nedir?

Geçmiş çağlardan beri süregelen işçi işveren ilişkileri hep tartışmalı bir konu olmuştur. Bu yazımızda iş hukukunun çıkışını ve işçi işveren kavramlarını inceleyeceğiz.

Vatandaşlık Hukuku Nedir?Vatandaşlık Hukuku Nedir?

Vatandaşlık hukuku kişilerin vatandaşlıkla ilgili kurallarını düzenleyen hukuk manzumesidir.

Deniz Ticareti Hukuku Nedir?Deniz Ticareti Hukuku Nedir?

Bu yazımızda geminin tanımı, ticaret gemisi olma, gemi eklentisi ve bütünleyici parçası, bağlama limanı Türk gemisi olma kıstasları, bayrak çekme hakkı ve gemilik vasfının kazanımı ile kaybı kavramlarını inceleyeceğiz.

İcra Hukuku Nedir?İcra Hukuku Nedir?

Bu yazımızda icra hukukunun temelleri, prensipleri, takip çeşitleri, icra dairesinin organları ve icra dairesinin yetkilerinden bahsedeceğiz.

Kıymetli Evrak Nedir, Türleri Nelerdir?Kıymetli Evrak Nedir, Türleri Nelerdir?

Bu yazımızda kambiyo senetleri kıymetli, evrakın unsurları, kıymetli evrak konusundaki teorilerden, kıymetli evrakların niteliklerinden ve türlerinden bahsedeceğiz.

Miras Hukuku Nedir?Miras Hukuku Nedir?

Medeni Kanun’un üçüncü kitabı miras hukuku ile alakalıdır. Medeni Kanun'a göre kişilik ölümle son bulur. Ancak ölümle birlikte kişinin sahip olduğu haklar ve borçlar son bulmaz. Bu durumu düzenleyen hukuk dalı miras hukukudur.