Makaleler

Hukuk Makaleleri

Hukuki alanda yazılmış bilgi içerikli makaleler.

Hukuk ile ilgili 28 yazı bulunmaktadır.

Ölüme Bağlı Tasarrufların YorumuÖlüme Bağlı Tasarrufların Yorumu

Bu yazımızda yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarda miras bırakanın iradesi anlaşılmadığında ne gibi yollar izlenmesi gerektiği hususundan bahsedeceğiz.

Mirasçılıktan ÇıkarmaMirasçılıktan Çıkarma

Bu yazımızda saklı paylı mirasçıları mirasçılıktan uzaklaştırmanın yollarından birisi olan mirasçılıktan çıkarma konusuna değineceğiz.

Mirastan FeragatMirastan Feragat

Bu yazımızda saklı paylı mirasçının karşılık alarak veya almayarak kendi isteğiyle kendi payından vazgeçmesinden, feragat etmesinden bahsedeceğiz.

Vasiyeti Yerine Getirme GörevlisiVasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Bu yazımızda teknik anlamda olan vasiyeti yerine getirme görevlisinden bahsedeceğiz.

Yedek ve Art Mirasçı AtamaYedek ve Art Mirasçı Atama

Bu yazımızda mirasçı atamanın farklı boyutu olan yedek ve art mirasçılık kurumundan bahsedeceğiz.

İcra Takibinde Şikayetİcra Takibinde Şikayet

Bu yazımızda icra takibi sırasında hatalı icra takip işlemlerine karşı gidilecek olan şikayet yolundan bahsedeceğiz.

İcra Takibinde Talik Halleriİcra Takibinde Talik Halleri

Bu yazımızda icra takip işlemlerinin ne zamanlarda yapılamayacağını, ne zamanlarda askı halinde, yani talik halinde olacağından bahsedeceğiz.

Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarrufların Son BulmasıŞekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarrufların Son Bulması

Bu yazımızda vasiyetnamelerin ve miras sözleşmelerinin kişilerin iradesiyle ve kanun gereği nasıl son bulacağından bahsedeceğiz.

Resmi, Sözlü, El Yazılı Vasiyetname ve Miras Sözleşmeleri

Bu yazımızda şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetname çeşitleri ve miras sözleşmelerinden bahsedeceğiz.

İcra Takibinde Tebligat ve Sürelerİcra Takibinde Tebligat ve Süreler

İcra takiplerinde tebligat kaçınılmaz bir unsurdur. Borçlu ve alacaklının bilgilendirilme aracı hakkında ve ilamsız takipteki sürelerden bahsedeceğiz.

Gemi İpoteğiGemi İpoteği

Bu yazımızda gemi üzerinde kanuni ipotek çeşitleri, akdi ipotek çeşitleri ve ipotek dereceleri gibi hususlardan bahsedeceğiz.

İcra Takibinde Harçlarİcra Takibinde Harçlar

Bu yazımızda bir icra takibi sırasında alınan, alınması mümkün olunan harçlardan ve harçtan muafiyet durumlarından bahsedeceğiz.

Ölüme Bağlı TasarruflarÖlüme Bağlı Tasarruflar

Bu yazımızda ölüme bağlı tasarrufların şekli ve maddi açıdan ayrımı, tasarruf serbestisi ve ehliyet konularından bahsedeceğiz.

Gemi MülkiyetiGemi Mülkiyeti

Gemi mülkiyeti ile ilgili bu yazımızda öncelikle geminin ne tür bir eşya olduğunu ardından Türk Medeni Kanunu’ndaki yerini inceleyeceğiz.

Kıymetli Evrakın Kaybı ve İptal DavasıKıymetli Evrakın Kaybı ve İptal Davası

Bu yazımızda herhangi bir kıymetli evrakın çalınması veya mutlak olarak yok olması durumunda ne yapılması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Kıymetli Evrakta Tür DeğişikliğiKıymetli Evrakta Tür Değişikliği

Bu yazımızda nama, hamiline ve emre yazılı kıymetli evraklar arasındaki tür değişikliklerini inceleyeceğiz.

İcra Mahkemesiİcra Mahkemesi

İcra mahkemeleri icra dairelerini denetler. Mahkemeler genel ve özel statülü olmak üzere ikiye ayrılır. İcra mahkemeleri bu özel yetkili mahkemelerdendir.

Vatandaşlığa Temel Olan OlgularVatandaşlığa Temel Olan Olgular

Bu yazımızda vatandaşlık olguları, vatandaşlığın tarihsel gelişimi, Avrupa birliği vatandaşlığı gibi konuları inceleyeceğiz.

Gemi SicilleriGemi Sicilleri

Bu yazımızda gemilerin tescil edildiği siciller ve bu konudaki tartışmaları inceleyeceğiz.

Nama, Emre ve Hamiline Yazılı SenetlerNama, Emre ve Hamiline Yazılı Senetler

Bu yazımızda hak sahibini teşhis etme fonksiyonlarına göre nama, emre ve hamile yazılı senetlerden ve defilerden bahsedeceğiz.