Makaleler

ERP Yazılımı Nedir?

Yazar: Hakan Kutluay

Rekabet ortamının zorlu şartlarla sınandığı günümüzde firmalar varlıklarını korumak amacıyla yeni ve modern çözümlere yönelmektedirler. Tam açılımı Enterprise Resource Planning olan ve Türkçeye Kurumsal Kaynak Planlaması olarak çevrilebilecek olan ERP  de bu çözümlerden biridir. Üretim yapan firmalar, stoklardan maliyetlere kadar firmanın tüm işlerini koordine etmek, bir merkezden yönetmek amacıyla ERP sistemlerini kullanmaktadırlar. ERP bir kurumun tüm bölümlerini tek bir bilgisayar sistemi altında toplayarak değişik bölümlerin ortaklaşa veri paylaşımı sağlar. ERP yaklaşımında veri, tıpkı bir üretim işletmesine hammaddenin girip işlenerek ürün olarak çıkması gibi, firmaya girer, değişik departmanlarda işlenerek bilgiye dönüşür.

ERP kavramı ilk kez üretim çevrelerinde kullanılsa da, günümüzde bu kavram çok daha geniş bir anlam ifade etmektedir. İşletmelerin, iş alanlarının ne olduğu önemli değildir, üretim, satış yapan işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar veya varlığı olan diğer tüm kuruluşlar ERP sistemlerini kullanabilirler.

Standart ERP yazılımlarında bulunan modüller şöyledir;

 • Finans yönetimi,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (Satın alma)
 • Dış Ticaret Yönetimi ( İthalat ve İhracat )
 • Stok Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Depo Yönetimi
 • Sabit Kıymetler Yönetimi (Demirbaş)
 • Servis Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Bayi Yönetimi

Bu modüller, kullanıcının seçimine göre bir pakette toplanabilir. Kullanıcı istemediği modülleri satın almak durumunda değildir. Pek çok firma ERP’nin finans ve İK modüllerini satın alı, ihtiyaç duyduğu zaman satın almak üzere diğerlerini ayırabilir.

Üretimin ve geri kalan tüm süreçlerin yazılım destekli kontrol edilebilmesine olanak tanıyan ERP yazılımları birçok kolaylık sağlamaktadır. Bunlar kolaylıklar şöyle sıralanabilir;

 • Stok kontrol faaliyetleri ile stoklar etkin olarak kontrol altına alınır,
 • Satıcılar ve müşteriler ile ilgili değerlemeler ve istatistikler yapılır,
 • Değişken üretim koşullarına hızlı tepkiler verilir,
 • Tüm kaynakların en verimli olacak şekilde kullanımı sağlanır,
 • Müşteri hizmetleri geliştirilir,
 • Üretimin tüm süreçlerinde hız ve disiplin sağlanır,
 • Firma içi ve firmalar arası iletişim sağlanır.

Üretim yapan bir şirketin, üretim sürecini etkileyen süreçlere örnek olarak Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Kapasite Planlama, Maliyet, Ürün Tasarımı gösterilebilir. Önemli olan bütün bu süreçlerin, üretim süreci ile birlikte entegre ve uyumlu bir biçimde yönetilebilmeleridir. Bu entegrenin ve uyumun sağlanabilmesinde en büyük rolü de bilgi teknolojileri oynamaktadır. Bilgi teknolojilerinde alınacak yol ile üretim yönetim sistemleri de geliştirilecektir. 

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın