Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 134 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 7

Bâtın ve Bâtıniyye Nedir?

Bu konu oldukça karışık ve uzun bir konudur. Bu bakımdan bu yazıda, konuyu biraz daha kısaltıp en anlaşılır dille yazmaya çalışacağız. Bu bakımdan önce batın / batınniye ve daha sonra onun karşıtı olan zahir ...

Didaktik Şiir Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’e göre “didaktik”  sözcüğünün anlamı şu şekildedir:"1. eğt. Öğretim yöntemlerini ele alan bilgi, öğretim bilgisi. 2. sf. Öğretici: Didaktik bir eser."Şiirler Konularına ...

Yunan Mitolojisi Nedir?Yunan Mitolojisi Nedir?

Yunan mitolojisi, tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar, kahramanlar ve efsanevi canavarlardan söz eden efsane ve destan niteliğinde bir edebiyat ürünüdür. Yeni kurulan her medeniyet gibi Yunanlılar da anlam ...

Dekadanlık ve Dekadizm Nedir?

Dekadanlık  ve dekadizm hakkında önce sözlüklere başvuracağız. TDK Büyük Sözlük’te “dekadan” anlamı şu şekilde  verilmektedir.Fr. décadent a. XIX. yüzyıl sonlarında Fransa'da natüralistlere karşı ...

Edisyon Kritik Nedir?

Bir edebiyat terimi olan edisyon kritiğe geçmeden edisyon sözcüğünün ne olduğuna bakalım.Edisyon Nedir?Türk Dil Kurumu’na ait olan Türkçe Sözlükte “baskı” anlamına gelen sözcüğün etimolojisi Sevan Nişanyan ...

Dadaizm Nedir?

Dadaizm, edebiyat akımıdır ama diğer edebiyat akımlarından farklı olarak doğumu milli değil evrensel bir olayla olmuştur: I.Dünya Savaşı… Savaşın ne kadar yıkıcı olduğu, savaşın insanlardan neler aldığı ve ...

İrsal-i Mesel Sanatı Nedir?

Farsça bir tamlama olan irsal-i mesel, Türkçeye atasözü olarak çevirebiliriz. Tam anlamıyla tamlamayı çözersek şöyle bir sonuç çıkacaktır:İrsal, rsl sülasisinden gelir; dilimizde bu kökten gelen daha tanıdık ...

Tecahül-i Ârif Sanatı Nedir?

Tecahül, Arapça “chl” sülasisinden gelmektedir ve kelime anlamıyla “bilmezlikten gelme” demektir. “Ârif” ise “bilen, sezen, irfan sahibi”  anlamındadır. Bu sanat, bilinen bir şeyi bilmezden gelme olarak ...

İham Sanatı Nedir?

İham sanatında sözün iki anlamı birden kullanılır. Öyle ki bu iki anlam da gerçek anlamdır ve şiirde bu iki anlam da kullanılır. Bir anlam dengesi vardır ama sözcükler arasında sadece harf ortaklığı vardır. ...

Serbest Ölçü Nedir?

En  genel tabirle ölçüsü ve uyağı olmayan şiirdir. Ne aruz ölçüsü ne hece ölçüsü ne de uyak kullanılmaz. Dolayısıyla bağlı olduğu bir nazım biçimi de yoktur. Başlı başına ayrı bir konu olarak ele alınır. ...

Hece Ölçüsü Nedir?

Hecelerin uzunluğuna ya da kısalığına bakmayan, onların ...

Zihaf Nedir?

Kelime anlamı aslından uzak tutmak, kendisinden uzaklaşmak ...

Şehrengiz Nedir?

Divan edebiyatı ile ilgilenenler ya da klasik edebiyata meraklı olanlar bilirler ki Şehrengiz edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Hem dilinin kıvrak olması hem de ortaya attığı türlü dedikodularla ...

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir?Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Milli Mücadele döneminde aktif olarak görev almış, TBMM’de birçok ilden milletvekili seçilmiş ayrıca elçilik görevinde de bulunan haberci, romancı, edebiyatçıdır.  Eserlerinin ...