Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 122 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 6

İstifham Sanatı Nedir?

İstifham Arapça “f,h,m” sülalisisinden gelir. Bu üçlüyü biz bir özel olarak “Fehmi” sözcüğünden tanıyoruz. “Fehm olmak” olarak da Türkçeye geçmiştir. Tam çeviri, “anlamak, açılmak, idrak etmek, sormak, soru ...

Nida Sanatı Nedir?

Nida, Farsça “seslenme, çığlık atma” anlamlarına gelir. Çığlık anlamından ziyade, seslenme anlamını daha çok tercih edeceğiz Türkçe anlamlandırmada çünkü çığlık daha çok dehşet duygusunu ifade etmektedir. Biz ...

Mübalağa Sanatı Nedir?

Türkçeye abartma sanatı olarak çevirebiliriz. Yalnız abartma demek yetmez sadece; neyi abarttığımız ya da abartma derecemizi de bildirmeliyiz. Mübalağa ya da  abartma sanatı divan şiirinde çok ...

Akrostiş Sanatı Nedir?

Sanıldığı gibi akrostiş sanatı sadece Batı edebiyatında kullanılmamıştır. Doğu edebiyatında da, bizim halk edebiyatımızda da, Tanzimat edebiyatında da kullanılmıştır. Köken olarak baktığımızda adı Fransızcadan ...

Muamma Nedir?

Muamma da lügaz da manzum bilmece demektir. Muamma ile lügazın ayrı ayrı ele alınmasının nedeni cevaplardır. Muamma bir ismi bize söyler ve askı asmak – askı indirmek geleneğinin bir parçasıdır, lugaz ise daha ...

“Fatih-Harbiye” Romanında Doğu-Batı Çatışması

“FATİH-HARBİYE” ROMANINDA DOĞU-BATI ÇATIŞMASI Extended Essay ...

Gustave Flaubert ve Madam Bovary Adlı Romanının Özeti ile Edebiyattaki ÖnemiGustave Flaubert ve Madam Bovary Adlı Romanının Özeti ile Edebiyattaki Önemi

Madam Bovary, çıktığı zamanlar hem dünyada hem de edebiyat dünyasına damga vurmuştu çünkü onun romanlarında, romantik akımın melek sevgilisi bir anda aldatan ve aldatmasının da haklı sebepleri olan bir kadına ...

Yunus Emre Kimdir, Hayatı ve Edebî KişiliğiYunus Emre Kimdir, Hayatı ve Edebî Kişiliği

Bu tarihi şahsiyet hakkında rivayetler fazla ancak doğru bilgi oldukça azdır. Bu bakımdan rivayetlerden doğruyu çıkarmak, Yunus Emre’nin esas kimliğini belirlemek oldukça güçtür.Yaşadığı yüzyıl 13 ile 14. yy ...

Bâtın ve Bâtıniyye Nedir?

Bu konu oldukça karışık ve uzun bir konudur. Bu bakımdan bu yazıda, konuyu biraz daha kısaltıp en anlaşılır dille yazmaya çalışacağız. Bu bakımdan önce batın / batınniye ve daha sonra onun karşıtı olan zahir ...

Didaktik Şiir Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’e göre “didaktik”  sözcüğünün anlamı şu şekildedir:"1. eğt. Öğretim yöntemlerini ele alan bilgi, öğretim bilgisi. 2. sf. Öğretici: Didaktik bir eser."Şiirler Konularına ...

Yunan Mitolojisi Nedir?Yunan Mitolojisi Nedir?

Yunan mitolojisi, tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar, kahramanlar ve efsanevi canavarlardan söz eden efsane ve destan niteliğinde bir edebiyat ürünüdür. Yeni kurulan her medeniyet gibi Yunanlılar da anlam ...

Dekadanlık ve Dekadizm Nedir?

Dekadanlık  ve dekadizm hakkında önce sözlüklere başvuracağız. TDK Büyük Sözlük’te “dekadan” anlamı şu şekilde  verilmektedir.Fr. décadent a. XIX. yüzyıl sonlarında Fransa'da natüralistlere karşı ...

Edisyon Kritik Nedir?

Bir edebiyat terimi olan edisyon kritiğe geçmeden edisyon sözcüğünün ne olduğuna bakalım.Edisyon Nedir?Türk Dil Kurumu’na ait olan Türkçe Sözlükte “baskı” anlamına gelen sözcüğün etimolojisi Sevan Nişanyan ...

Dadaizm Nedir?

Dadaizm, edebiyat akımıdır ama diğer edebiyat akımlarından farklı olarak doğumu milli değil evrensel bir olayla olmuştur: I.Dünya Savaşı… Savaşın ne kadar yıkıcı olduğu, savaşın insanlardan neler aldığı ve ...

İrsal-i Mesel Sanatı Nedir?

Farsça bir tamlama olan irsal-i mesel, Türkçeye atasözü olarak çevirebiliriz. Tam anlamıyla tamlamayı çözersek şöyle bir sonuç çıkacaktır:İrsal, rsl sülasisinden gelir; dilimizde bu kökten gelen daha tanıdık ...

Tecahül-i Ârif Sanatı Nedir?

Tecahül, Arapça “chl” sülasisinden gelmektedir ve kelime anlamıyla “bilmezlikten gelme” demektir. “Ârif” ise “bilen, sezen, irfan sahibi”  anlamındadır. Bu sanat, bilinen bir şeyi bilmezden gelme olarak ...

İham Sanatı Nedir?

İham sanatında sözün iki anlamı birden kullanılır. Öyle ki bu iki anlam da gerçek anlamdır ve şiirde bu iki anlam da kullanılır. Bir anlam dengesi vardır ama sözcükler arasında sadece harf ortaklığı vardır. ...

Serbest Ölçü Nedir?

En  genel tabirle ölçüsü ve uyağı olmayan şiirdir. Ne aruz ölçüsü ne hece ölçüsü ne de uyak kullanılmaz. Dolayısıyla bağlı olduğu bir nazım biçimi de yoktur. Başlı başına ayrı bir konu olarak ele alınır. ...

Hece Ölçüsü Nedir?

Hecelerin uzunluğuna ya da kısalığına bakmayan, onların ...

Zihaf Nedir?

Kelime anlamı aslından uzak tutmak, kendisinden uzaklaşmak ...