Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 134 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 6

Tecrit Nedir?

Genelde tecrîd olarak kullanılır.  Kelime asıl olarak “Açıkta bırakmak./ Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek. / Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek./ Soyma, soyulma “ ...

Telmih Nedir?

Telmih Türkçe sözlükte “Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı ...

Aruz Nedir?

Aruz bir şiir ölçüsüdür.   ...

Batı’dan Gelen Nazım Biçimleri

“Yeni nazım biçimleri Türk edebiyatına ilk kez, Tanzimattan sonra tek tük görülmeğe başlar” [Cem Dilçin]. Ondan önce kullanılan nazım biçimleri ve türleri aydın kesimi için Doğu edebiyatı kaynaklı gazel, kaside ...

Teşbih Sanatı Nedir?

Teşbih sanatı edebi sanatlar konusunda işlenir. Edebi sanatlar ya da diğer adıyla söz sanatları bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak yeni anlamlar kazanmasıdır. Türk edebiyatında söz sanatlarının en çok ...

Hüsn-i Talil Sanatı Nedir?

Yeni Türk edebiyatındaki isimlendirmesiyle güzel neden bulma da denir. Anlamla ilgili edebi sanatlar kısmında incelenir hüsn-i talil sanatı. Hüsn güzel, ta’lil ise neden bulma, bahane üretme anlamındadır. Tüm ...

Cinas Sanatı Nedir?

Cinas sanatı söylenişleri ve yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklerle yapılır. Genellikle dize sonlarına bahsettiğimiz niteliklere uygun sözcükler getirilip beyitte anlam bütünlüğünün yanı sıra ...

İstiare Sanatı Nedir?

İstiare sanatı hem mecaz hem de benzetme sanatlarını içinde barındıran ve zamanla kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir edebi sanattır. Çok sık kullanıldığı için divan şiirinin kalıpları dediğimiz mazmunların bir ...

Kinaye Nedir?

Mecaz sanatı içinde değerlendirilir ki eskiler beyân tabirinden olduğunu da söylerler. Sözlük anlamı olarak “bir şeyi bir şeyle örtmek” verilir; edebî sanat olarak tanımı yapılırsa da kısaca “örtülü anlam” ...

Tevriye Nedir?

Birçok araştırmacının muallakta kaldığı bir konudur tevriye. Eskiler tevriyeyi iham sanatının bir türü olarak kabul ederken kimisi de telmih sanatı ile beraber yapar tanımını. Günümüzde verilen edebiyat ...

Tezat Sanatı Nedir?

İki zıt düşüncenin, duygunun veya düşün şiirde birmiş gibi gösterilmesidir.  Yani birbirine zıt iki öğeyi,  şiirde kullanabilme sanatıdır.Tezat sanatında sadece anlamca zıt kelimeler bir arada ...

Leff ü Neşr Nedir?

Leff kelime anlamıyla bir şeyi derlemek,i toplamak anlamındadır. Arapça karşılığı ise “Rabt” olarak verilir. Neşr ise bugünkü yaymak, bir şeyin kapsamını genişletmek anlamındadır. Yani bu sanatın edebiyattan ...

Tariz Sanatı Nedir?

Tariz sanatının Türkçe karşılığı “İğneleme” olarak verilmiştir sözlüklerde. Yalnız tariz sanatı tartışmalı bir sanattır çünkü onu sanat olarak saymayan daha doğrusu kinaye sanatına dahil eden araştırmalar ve ...

İstifham Sanatı Nedir?

İstifham Arapça “f,h,m” sülalisisinden gelir. Bu üçlüyü biz bir özel olarak “Fehmi” sözcüğünden tanıyoruz. “Fehm olmak” olarak da Türkçeye geçmiştir. Tam çeviri, “anlamak, açılmak, idrak etmek, sormak, soru ...

Nida Sanatı Nedir?

Nida, Farsça “seslenme, çığlık atma” anlamlarına gelir. Çığlık anlamından ziyade, seslenme anlamını daha çok tercih edeceğiz Türkçe anlamlandırmada çünkü çığlık daha çok dehşet duygusunu ifade etmektedir. Biz ...

Mübalağa Sanatı Nedir?

Türkçeye abartma sanatı olarak çevirebiliriz. Yalnız abartma demek yetmez sadece; neyi abarttığımız ya da abartma derecemizi de bildirmeliyiz. Mübalağa ya da  abartma sanatı divan şiirinde çok ...

Akrostiş Sanatı Nedir?

Sanıldığı gibi akrostiş sanatı sadece Batı edebiyatında kullanılmamıştır. Doğu edebiyatında da, bizim halk edebiyatımızda da, Tanzimat edebiyatında da kullanılmıştır. Köken olarak baktığımızda adı Fransızcadan ...

“Fatih-Harbiye” Romanında Doğu-Batı Çatışması

“FATİH-HARBİYE” ROMANINDA DOĞU-BATI ÇATIŞMASI Extended Essay ...

Gustave Flaubert ve Madam Bovary Adlı Romanının Özeti ile Edebiyattaki ÖnemiGustave Flaubert ve Madam Bovary Adlı Romanının Özeti ile Edebiyattaki Önemi

Madam Bovary, çıktığı zamanlar hem dünyada hem de edebiyat dünyasına damga vurmuştu çünkü onun romanlarında, romantik akımın melek sevgilisi bir anda aldatan ve aldatmasının da haklı sebepleri olan bir kadına ...

Yunus Emre Kimdir, Hayatı ve Edebî KişiliğiYunus Emre Kimdir, Hayatı ve Edebî Kişiliği

Bu tarihi şahsiyet hakkında rivayetler fazla ancak doğru bilgi oldukça azdır. Bu bakımdan rivayetlerden doğruyu çıkarmak, Yunus Emre’nin esas kimliğini belirlemek oldukça güçtür.Yaşadığı yüzyıl 13 ile 14. yy ...