Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 134 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 4

Bağdatlı Ruhi’nin Edebi Kişiliği

Yaşamı üzerine bilinenler sınırlıdır. Her eski şair gibi şuara tezkirelerinden ve devlet kayıtlarından, ayrıca yazdığı şiirlerinden ve divanından şair hakkında bilgi ediniyoruz. Bu bakımdan eldeki verilerle ...

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Edebi KişiliğiFaruk Nafiz Çamlıbel’in Edebi Kişiliği

Beş Hececilerinden sayılan Faruk Nafiz Çamlıbel’in önce hayatından daha sonra edebî kişiliğinden bahsedeceğiz:Faruk Nafiz Çamlıbel’in HayatıŞair, milletvekili, öğretmen olarak anılır. İstanbul’da 1898 yılında ...

Mehmet Fuat Köprülü’nün Edebi KişiliğiMehmet Fuat Köprülü’nün Edebi Kişiliği

Mehmet Fuad Köprülü'nün HayatıMehmet Fuad, edebiyatın kendisi ile değil daha çok tarihi ile uğraşmış çok değerli araştırmacı, Türk Edebiyatı Tarihi alanında profesör,  tarihçi ve siyasetle bir süre ...

Haldun Taner’in Edebi KişiliğiHaldun Taner’in Edebi Kişiliği

Haldun Taner’in YaşamıÖykü, tiyatro ve kabare*  yazarı olarak edebiyat dünyasında iz bırakacak olan Haldun Taner, 1915 yılında İstanbul’da doğmuştur. Prof. Dr. Ahmet Selahattin onun babasıdır ve babası ...

Ahmet Mithat Efendi’nin Edebi KişiliğiAhmet Mithat Efendi’nin Edebi Kişiliği

Edebiyatımızın “ yazı makinesi” , yazdıklarının hesabını kendisi bile bilmeyen çalışkan yazarıdır. İstanbul’da 1844 yılında Bezci esnafı Hacı Süleyman Ağa’nın oğludur.  Annesi, Nefise Hanımdır. Nefise ...

Tomris Uyar'ın Edebi KişiliğiTomris Uyar'ın Edebi Kişiliği

Edebiyatımızın kadın kalemlerindendir Tomris Uyar. Hayatını yazmaya adamış ve hayatında başka ek bir iş yapmamış işi gerçekten yazarlık olan ender şahsiyetlerdendir.Ayrıca öyküleri kadar güzel bir kadındır ve ...

Salah Birsel'in Edebi KişiliğiSalah Birsel'in Edebi Kişiliği

Salâh Birsel’in o ince ama bir o kadar da “ağır” edebiyat dilinin kaynağını görmek için hayatına kısa bir bakış atmalıyız. Nitekim bir yazarın dili Salah Birsel gibi ise, bu dilin oluşmasında hayat, oldukça ...

Vüsat O.Bener'in Edebi KişiliğiVüsat O.Bener'in Edebi Kişiliği

Adı ile sanıyla biraz garipsediğimiz ama öyküleriyle edebiyatımızda harikalar yaratan adamın, yani Vüsat O. Bener’in yaşamından ve edebî kişiliğinden bahsedeceğiz.Vüsat O.Bener'in YaşamıÖncelikle isimden ...

Bilge Karasu'nun Edebi KişiliğiBilge Karasu'nun Edebi Kişiliği

1930 İstanbul doğumlu olan yazar ve aynı zamanda felsefeci erkek yazarlarımızdandır. Türk roman, öykü ve deneme yazarı olarak geçer kaynaklarda.En önemli özelliği Türk edebiyatında postmodernist anlayışı en iyi ...

Abdülhak Şinasi Hisar'ın Edebi KişiliğiAbdülhak Şinasi Hisar'ın Edebi Kişiliği

Fırka ve romanları ile tanınan, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı döneminde eser veren Abdülhak Şinasi Hisar’ın, yaşam öyküsüne baktıktan sonra, onun edebî hayatını inceleyip yazarların onun hakkındaki ...

Ahmed Arif'in Edebi KişiliğiAhmed Arif'in Edebi Kişiliği

Ahmed Arif’in hayat görüşü, onun şiirlerine işlemiştir resmen. Hayatını geçirdiği hapishaneler, Leyla Erbil aşkı bize bıraktığı şiirlerin bel kemiğidir. Bu bakımdan ki onun önce hayatı daha sonra edebiyatı ...

Leyla Erbil'in Edebi KişiliğiLeyla Erbil'in Edebi Kişiliği

Son zamanlarda Ahmed Arif’in aşkı olarak anılsa da, o, öykü ve roman yazarı olarak edebiyatımızın önemli kadın yazarlarındandır.Leyla Erbil'in HayatıOrta gelirli bir ailenin 3 kızından birisidir. 1931 yılında ...

Nokta İşareti Nerelerde Kullanılır?

Türkçe birçok dil döneminden geçmiştir. Bu dil dönemlerinde çoğu zaman Arap imlası ya da Türk imlalı Arap yazısı tercih edildiği için noktalama işaretleri ikinci plana atılmıştır. Lakin 1 Kasım 1928 tarihinde ...

Noktalı Virgül Nerelerde Kullanılır?

Noktalı virgül, kullanımı virgül ile karıştırılan ve bu yüzden de pek kullanımı tercih edilmeyen noktalama işaretimizdir. Sanırım bu yüzden de sürekli yanlış kullanılır.Noktalı virgülün mantığı nokta ile ...

İki Nokta Üst Üste Nerelerde Kullanılır?

Noktalı virgül ile kullanımı karıştırılan ama aralarındaki benzerliğin sadece iki noktalama işaretinin üst üste gelmesinden ibaret kaldığı iki noktanın kullanım alanları çok geniş değildir. Nitekim noktalama ...

Üç Nokta Nerelerde Kullanılır?

Noktalama işaretleri içinde eksik kullanılan ya da kullanım alanı kural dışı genişletilen ve edebî eserlerin olmazsa olmazı üç noktayı işleyeceğiz bu yazıda. Hemen hemen her cümlenin, ünlemin ya da soru ...

Virgül Nerelerde Kullanılır?

Virgül, nokta ile birlikte en çok kullanılan noktalama işaretimizdir. Kullanım alanı oldukça geniş olan virgül, bir o kadar da yanlış kullanılan bir noktalama imidir. Virgülün kullanıldığı yerleri, cümle ...

Ünlem Nerede Kullanılır?

Ünlem, seslenme ve duygu bildiren sözcüklerden, cümlelerden sonra kullanılır. Dikkat edilmesi gereken bazı noktaları olsa da kullanımı en kolay noktalama işaretlerinden birisidir.Ünlemin Kullanım Alanları ve ...

Kesme İşareti Nerelerde Kullanılır?

Kesme işareti öğrencisinden öğretmenine, yedisinden yetmişine yazıda hata yaptıran bir noktalama işaretidir. Ayrıca şairlerin, yazarların kendi imlalarını yaratırken en çok katlettiği noktalama imidir. Bu ...

Türk Edebiyatında Eleştiri: Tanzimat Dönemi

Eleştiri kavramı çok geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gereken apayrı bir konu olduğu için onu ayrıca, başka bir yazıda değerlendirmek gerekir. Bu yazıda sadece eleştirinin ne olduğunu sorgulayacak ve Türk ...