Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 134 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 3

Türk Edebiyatı'nda Modernizm

Sanılanın aksine Oğuz Atay’ın ...

Postmodern Anlayış ve Turkiye’de Postmodernizm

Post modern kelimesinin sözlük anlamı modern sonrası, modern ilerisidir. Postmodern edebiyatın bünyesinde yıkıcılık olsa da kendi bindiği dalı kesmez; yani postmodern anlayış, modernist anlayışı yıkmak demek ...

Klasik Türk Edebiyatı Nedir?

Türk edebiyatında klasik bir dönem var mı? Varsa bu dönem nereden başlıyor? Klasik kavramının tam karşılığını verebiliyor muyuz? İşte bu soruların cevabı muallâkta kalmakla birlikte, Türk Dili ve Edebiyatı ...

Osmanlı Türkçesi Nedir, Ne Değildir

Osmanlıca, Osmanlı devletinin kullandığı Türkçedir. Aslen Osmanlıca bir terimdir; bu dil Türkçeden bağımsız değildir, aksine Türkçenin bir koludur. Bu bakımdan bu yazıda öncelikle, Osmanlı Türkçesinden önceki ...

Codex Cumanicus

Kıpçak Türkçesinin sözlüğü olarak çevirebiliriz. Codex en geniş anlamıyla “Kitap, bitik, tegzinç” demektir. Kuman ya da Cuman ise “Kum gibi, kumral” anlamındadır. Kıpçaklara Kuman da denmektedir. Kuman ...

2. Yeniciler ve 2. Yeni Olayı

Neden II. Yeni şiiri ortaya çıktı?Garip akımı 1946 -1947 yıllarında kurucuları tarafından terk edilmiştir. O dönemlerde abartısız şiire başlayan şairlerin %90-95’i Garip akımında yazıyordu, yani akımın bir ...

İstiklal Marşı Kabulü, Öyküsü, Tahlili

Milli marşımızın kabulünün 95.yıl dönümüdür 12 Mart. 1920 yılında ilk TBMM’de Mehmet Akif’in “Kahraman ordumuza” ithaf ettiği ve dünyada bir eşi, benzeri olmayan marştır İstiklal Marşı…Peki, nasıl ortaya ...

Dilin Tanımı ve Dil Kavramının Boyutları

Dil hakkında birçok tanım vardır. Dilin boyutlarını anlamak için bu tanımlara bir göz gezdirmek gerekir:Edward Sapir: “Dil, yalnızca insana özgü olan; düşüncelerin, duyguların ve isteklerin, iradeyle üretilmiş ...

Divan Şiiri ve Divan Şiirinin Ögeleri

Divan şiiri olarak andığımız, sıklıkla bu isimle anılan dönem, eski Türk edebiyatı dönemidir. Bu dönem 13.asırdan 19.asra kadar kesintili olarak sürer. Eski Türk edebiyatı; Anadolu Selçuklu, Beylikler Dönemi ve ...

Kaside Nedir?

Kaside kastetmek, belirmek, yaklaşmak anlamına gelir. Dilimizdeki kasıt, kastetmek de bu sözcükten gelir. Arapça bir kelimedir ama Türk edebiyatına kaside nazım şekli Farslardan geçmiştir. Belli ki Farslara da ...

Tekke Tasavvuf Edebiyatı Nedir?

Tekke – tasavvuf edebiyatı bir tekke etrafında toplanan dervişlerce yapılan İslam dininin özelliklerini gösteren edebiyattır. Daha çok mistik bir şiirdi diyebiliriz. Türkler arasında oldukça hızlıca yayılan ve ...

Orhun Türkçesi Dönemi ve Eserleri

Türkçe, birçok dil âlimi ve dil profesörünün inceleme konusu olmuştur. Bu bakımdan Türkçe dil tasniflerinde farklı fikirler ortaya atılmış ve Türkçe farklı dönemlere ayrılmıştır. Ancak bu dönemlerin ortak ...

Türk Dilinin Tarihsel Dönemleri

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki hiçbir araştırmacı gönül rahatlığıyla “Bu tasnif uygundur” diyememektir; bu bakımdan anlatacağımız tasvirlerde mükemmellik değildir kriter, en az kusur, en az eksiktir.Türk ...

Tanzimat Edebiyatı Oluşumundaki Etkenler

Tanzim etmek, düzenlemek, yenilemek anlamına gelir “Tanzimat”… Bu dönem hem edebiyatımızda hem de o günün sosyal hayatında Tanzimat Fermanı'nı da kapsayan bir yenileşme ve düzenlenme sürecidir çünkü ülkece rota ...

Mavi Akım Nedir?

Mavi akım, aslında tam da bir akım sayılmayan, topluluktur. Edebiyatımızda kalıcı izler bırakamamıştır bu bakımdan da birçok araştırmacı tarafından akım olarak görülmemektedir. Garip akımı gibi bir çizgi ...

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, 1923 yılından başlayarak günümüze kadar gelen edebiyattır. Bu edebiyatı anlamak için öncelikle bu edebiyatın oluşumunu, safhalarını bilmek gerekiyor. Nitekim bu edebiyatın ...

Milli Edebiyatın Zevk ve Anlayışını Sürdüren Sanatçılar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923 yılından başlayan ve günümüze kadar devam eden edebiyat dönemidir. Bu dönem, insanların ve toplumun hayat değişimlerine göre çeşitlenmiştir. Bahsedilen dönem, yek pare bir ...

1980 Sonrası Şiiri ve Dönemin Önemli Temsilcileri

1980 askeri darbesinden sonra sinen ve susan sanatçıların oluşturduğu dönem olarak adlandırabiliriz. Bu yüzdendir ki bazı araştırmacılar, eleştirmenler bu şiir dönemini bir kayıp olarak ve 2000’li yıllara kadar ...

Gazel Nedir?

Kaside nazım şeklinden doğan bir nazım şeklidir. Aslen Doğu Edebiyatında öncelik kasideler olmuştur, gazel sonradan yaygınlaşmıştır. Kasidelerdeki “Tegazzül”*  kısmının ayrılmasıyla oluşmuştur. Bize de ...

Namık Kemal’in Edebi KişiliğiNamık Kemal’in Edebi Kişiliği

Namık Kemal’in edebi kişiliğinden önce biraz onun hayatından bahsetmekte yarar var; nitekim bir sanatçıyı sanatçı yapan ancak ve ancak yaşadıkları ve bunları yazıya aktarmasıdır. Bahsedeceğimiz hayat ise doğru ...