Makaleler

Edebiyat Makaleleri

Edebiyat ile ilgili 131 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 2

Kompozisyon Nasıl Yazılır?Kompozisyon Nasıl Yazılır?

Kompozisyon, kelime olarak “birbirinden ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma, düzenleme işi” anlamına gelmektedir. İnsan olarak en temel gereksinimlerimizden birisi, kendi duygu ve ...

Tarık Buğra'nın Edebi KişiliğiTarık Buğra'nın Edebi Kişiliği

Tam adı Süleyman Tarık Buğra’dır. 1918 yılında Akşehir’de Ağır Ceza Reisi olan Erzurumlu Nazım Bey ve Akşehirli Nazike Hanım’dan olmadır.  Akşehir, hatta Ege bölgesi onun için oldukça önemlidir. Öyle ki ...

Kutadgu Bilig HakkındaKutadgu Bilig Hakkında

Kutadgu Bilig hakkındaki her şeyi ...

Garip Akımı

Garip akımı Sembolizm ya da Sürrealizm gibi bir akım değil harekettir aslında ama literatüre akım olarak geçmiştir. Akım ile hareketin farkı ise şudur: Hareket, sadece ülkenin belli bir alanında yaygınlık ...

Garip Akımı Öncesi

Garip akımı özellikle Türkoloji dünyasında Yeni Edebiyatçılar tarafından görmezden gelinen bir konudur ki birçok üniversite Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatı dersi dolayısıyla Garip akımı es geçilir. Bunun ...

İlk Türkçe Sözlük

Sözlük ya da sözlük çalışmaları bir dilin zengiliğinin ve kalıcılığının bir örneğidir. Özellikle yapılan sözlüklerdeki kelime sayısı ve hatta daha inceye inersek fiil ile isim sayısının farkları bize o dil ...

Çağatayca ve Çağatay Dilinin Sınıflandırılması

Türk dilinin nereden geldiği ya da kaynağının nereden olduğu hala tartışma konusudur. Kimi araştırmacılar Altayca diye bir dilin varlığını kabul ederken kimileri de buna karşı çıkar. Oysaki iki tarafın da ...

Yahya Kemal ve Şiir Dünyasının Oluşumu

Birçok kaynakta belirtildiği gibi Sermet Sami Uysal, Yahya Kemal’in şiir dönemlerini dörde ayırır:Şiirde Ön Hazırlık (1897 – 1905)Paris’te “Hâlis Şiiri” Arayış ve Fransız Şairlerinden Etkileniş Dönemi (1905- ...

Dünya Edebiyatında Sembolizm

Sembolizm ki Türkçe adı ile ...

Türk Edebiyatı'nda Sembolizm

Sembolizm yani Simgecilik, Türk ...

Türk Edebiyatında Romantizm

1860’lı yıllardan sonra Avrupa’ya ...

Dünya Edebiyatında Romantizm

Romantizmin Doğuşu ...

Dünya ve Türk Edebiyatında Klasisizm

Herhangi bir alanda klasik demek, tam manasıyla temel demektir. Edebiyat alanında klasik bir dönemden bahsediyorsak bu dönemin diğer dönemler için bir çizelge olması gerekir ki bizde konumuzu bu bağlamdan yola ...

Realizm Akımı

Batı edebiyatı dünyasındaki akımları tam olarak bir tarihe bağlamak zordur. Hiçbir akım, kendinden önce gelen akımı tam olarak bitirip kendi anlayışını sürdürmemiştir; yani hep bir ikicilik vardır. Nasıl ki ...

Natüralist Akım Nedir?

Türkçesi Doğalcılık olan akım ...

Dünya Edebiyatı`nda Modernizm

Modernizm Rönesans ile birlikte ...

Türk Edebiyatı'nda Modernizm

Sanılanın aksine Oğuz Atay’ın ...

Postmodern Anlayış ve Turkiye’de Postmodernizm

Post modern kelimesinin sözlük anlamı modern sonrası, modern ilerisidir. Postmodern edebiyatın bünyesinde yıkıcılık olsa da kendi bindiği dalı kesmez; yani postmodern anlayış, modernist anlayışı yıkmak demek ...

Klasik Türk Edebiyatı Nedir?

Türk edebiyatında klasik bir dönem var mı? Varsa bu dönem nereden başlıyor? Klasik kavramının tam karşılığını verebiliyor muyuz? İşte bu soruların cevabı muallâkta kalmakla birlikte, Türk Dili ve Edebiyatı ...

Osmanlı Türkçesi Nedir, Ne Değildir

Osmanlıca, Osmanlı devletinin kullandığı Türkçedir. Aslen Osmanlıca bir terimdir; bu dil Türkçeden bağımsız değildir, aksine Türkçenin bir koludur. Bu bakımdan bu yazıda öncelikle, Osmanlı Türkçesinden önceki ...