Makaleler

Çevre Makaleleri

Çevre ile ilgili 40 yazı bulunmaktadır.

Yağış Tipleri Nedir ve Özellikleri Nelerdir?Yağış Tipleri Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Yağışlar, gökyüzündeki bulutlardan düşen su formlarıdır. Başlıca yağış formları; çiseleme, yağmur, karla karışık yağmur, kar, graupel ve doludur.

Enerji Kaynakları Nelerdir?Enerji Kaynakları Nelerdir?

Dünyada tükenen enerji kaynaklarına alternatif olan tükenmeyen enerji kaynakları, önümüzdeki 100 yıl içinde en çok konuşulan enerji çeşitleri olacak ...

Arboretum Nedir?Arboretum Nedir?

Arboretum, genellikle akademik amaçlarla oluşturulmuş ağaç ve bitki türleri bulunan bahçe, park veya alanlardır. “Ağaç parkı” olarak bilinir ...

Depremden Korunma YollarıDepremden Korunma Yolları

Deprem, doğal bir afettir. Bazı korunma uygulamaları ile can ve mal kayıpları azaltılabilir ve önlenebilir. Bazı basit önlemler yeterli olabilir. Nasıl mı?Deprem, hiç beklenmeyen bir anda hayatımızı her anlamda ...

Doğal Afet Nedir, Çeşitleri Nelerdir?Doğal Afet Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Doğal afetler, insanların önleyemediği ve çoğunu öngöremediği doğal olaylardır. Genellikle insan ölümleri veya mal kayıpları ile sonuçlanır ...

Çevre Nedir?Çevre Nedir?

Canlı ve cansız her türlü varlığın bulunduğu fiziksel alanlar ve ortamlar, çevredir. Çevrenin en büyük düşmanı, her zaman olduğu gibi insanoğludur.Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşam ortamlarını ...

Aragonit Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?Aragonit Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Yapısı bakımından kırılgan ve işlenmesi zor bir taş olan aragonit taşı, yaklaşık 2,7 milyar yaşındadır. Britanya, Namibya, Fransa, Brezilya, Meksika, Avusturya, Sicilya ve İspanya’nın Aragon kentinde çıkarılan ...

Sitrin Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?Sitrin Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Doğada nadir bulunan, özellikleri bakımından çok güçlü taşlardan biri olan sitrin taşı, kuvars ailesindendir. Sertlik derecesi 7 olan sitrin taşı, rengini silisyum dioksitin bileşimine karışan demir minareleri ...

Lapis Lazuli Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?Lapis Lazuli Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Latincede lapis “taş” lazuli ise “mavi” anlamına gelmektedir. Bu nedenle lapis lazuli taşı, gök taşı ve mavi taş olarak nitelendirilmektedir. Sahip olduğu özellikler bakımından en güçlü taşlar arasında yer ...

Zebercet Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?Zebercet Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Zebercet taşı, silis bakımından fakir olan peridotit, dünit, gabro, bazalt ve troktolit gibi magmatik kayaların ana bileşenleridir. Silisli dolomitlerin ve sedimanter kayaçların başkalaşması ile de oluşan ...

Biyom Nedir? (Çeşitleri, Özellikleri)Biyom Nedir? (Çeşitleri, Özellikleri)

Biyom; yeryüzünde veya yerin altındaki bitki, hayvan ve mikrobik canlıların çeşitli etkenlere göre farklılaşan yaşam alanlarını tanımlayan terimdir.

Yağmur Suyunu İçme Suyuna Dönüştürme YöntemleriYağmur Suyunu İçme Suyuna Dönüştürme Yöntemleri

Yağmur suyunu dezenfekte ederek içebilirsiniz. Evde veya doğada kullanabileceğiniz basit yöntemlerle sudan tasarruf edebilirsiniz.

Geri Dönüşümün Ekonomiye ve Çevreye Katkıları Nelerdir?Geri Dönüşümün Ekonomiye ve Çevreye Katkıları Nelerdir?

Geri dönüşüm; çöp olarak gördüğümüz çoğu malzemenin yeniden işlenerek yeni ürünler haline getirilmesi sürecidir. Ekonomiye, çevreye katkıları vardır.

Lal Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Yeryüzünde kolay bulunan değerli taşlardan biri olan lal taşı, diğer adıyla “granet taşı” canlandırıcı ve güçlü taşlardan biridir. Oval ya da dairesel biçimli bir taş olan lal taşının sertliği 6,5-7,7 ...

Moldavit Taşının Özellikleri ve FaydalarıMoldavit Taşının Özellikleri ve Faydaları

Günümüzde, yıldızlardan gelenlerin taşı olduğuna inanılan moldavit taşı, tektit grubunun yeşil üyesidir. Adını, ana madeninin bulunduğu Çekya’daki Moldau nehrinden almıştır. Yaklaşık 15 milyon yıl önce dünyaya ...

Çam Ağacının Türleri ve Özellikleri Nelerdir?Çam Ağacının Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Çamgiller familyasına ait olan çam ağacı, Pinus adıyla bilinir. Kozalaklı bir ağaç çeşididir. 115 çeşit cam ağacı bulunur. Ülkemizde Halep Çamı, Sarıçam, Karaçam, Kızılçam ve Fıstık Çamı olmak üzere 5 çam ağacı ...

Kömür Nedir? (Çeşitleri, Kullanımı)Kömür Nedir? (Çeşitleri, Kullanımı)

Kömür, fosil yakıtlar arasında en çok kullanılan bir madendir. Elektrik üretimi için termik santrallerde kullanılan en önemli yakıttır.

Eskişehir'in İncisi Lületaşı Nedir?Eskişehir'in İncisi Lületaşı Nedir?

Lületaşı, Eskişehir’in en önemli simgesidir. Yumuşak ve işlenebilir yapısı sebebiyle sanat eseri birçok figür ve objenin ana maddesidir.

Greenpeace Nedir? (Amacı, Çalışmaları, Başarıları)Greenpeace Nedir? (Amacı, Çalışmaları, Başarıları)

Greenpeace, çevre sorunlarının çözümü için düzenledikleri çeşitli eylem ve kampanyalarla kamuoyu oluşturan uluslararası bir çevre örgütüdür.

Kavak Ağacının Türleri ve ÖzellikleriKavak Ağacının Türleri ve Özellikleri

Söğütgiller (Salicaceae) ailesine ait odunsu bir bitki olan kavak ağacının en önemli özelliği çabuk büyümesidir. Sürgün verme özelliğine sahip olan bu ağacın en iyi yetişme alanları dolma araziler ve akarsu ...