Makaleler

Bilim Makaleleri

Bilim ile ilgili 32 yazı bulunmaktadır. Sayfa: 2

Kamuda Performans Değerlendirme

Bu durum, örneğin OECD üyesi ülkelerde halkı, devletin ekonomidekirolünü tartışmaya ve kamu sektörünce sunulan kamu hizmetlerinde, kamukuruluşlarının verimlilik ve etkililik açısından performanslarınıyeniden ...

Uzaktan Eğitim

Başka çalışmalara katkı sağlaması amacıyla uzaktan eğitimin, sosyolojik perspektiflerle ve kavramlarla ele alınarak bir tartışması yapılacaktır. Uzaktan eğitim, teknolojiye dayalı bir model olduğundan ...

Enzim Eksikliği (G6PD Eksikliği)

Bu hastalıkta hasta kişi (bakla vb) oksitleyici bir maddeyi vücuduna aldıktan 48-96 saat sonra hemoliz (alyuvarların yıkımı) bulguları ortaya çıkar. Baklanın yol açtığı ağır hemolitik anemi "favizm" adını alır ...

Bilim Araştırma Etiği

Sorgulamak diğer süreçlerle birlikte daha yeni ve özgün bilgilerin gelişmesine yol açar. Bilim insanında genellikle bulunan özellikler bilme arzusu ve merak (curiosity), gerçekleri sezme ve algılama gücü ( ...

Thomas More- Utopia

Burada Ütopya sadece yazınsal açıdan ele alınmayacaktır. Bu durum, eserin kendisinden kaynaklanıyor. Ütopya’da ortaya konan kolektivite, ortak mülkiyet ve dini serbestlik göz önünde bulundurulduğunda, eserin ...

Karadeliklerin Bulunma Yöntemleri

GirişBir kara deliğin merkezinde kütleçekim alanının ve uzay bükülmelerinin yani eğimin sonsuz hale geldikleri bir bölge yer alır. Çekimsel tekillik denilen bu noktaya konsantre olmuş bir kütle vardır. Bu kütle ...

Goldbach Kestirimi

Goldbach kestirimi yüzyıllardır çözülemeyen matematik sorularından birisidir. Şimdi bu sorunun çözümünü yapmaya çalışalım:2'den büyük her çift sayı, iki asal sayının toplamı şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca ...

Thales Hayatı

Thales [M.Ö. 625 - M.Ö. 545]Antik dönemin ünlü filozofudur. Ataları Fenikelilerdir. Son kaynaklar, M.Ö.625 yılında Milletos'ta doğup, 545'te öldüğünü kabul eder.Yaşadığı yıllarda; geniş bir araştırma, inceleme ...

Arşimet'in Hayatı ve ÇalışmalarıArşimet'in Hayatı ve Çalışmaları

MÖ 287 ile MÖ 212 yılları arasında yaşadığı sanılan Arşimet, hidrostatikin ve mekaniğin temellerini atan ilk fizikçi, aynı zamanda matematikçi, filozof, astronom ve mühendistir. Bulunan en eski kaynaklara göre ...

Globalleşme Nedir ?

Birbirleriyle mal işlemleri, çeşitliliği, değer artışları, hizmetler, uluslararası sermaye akımları, teknolojinin çok hızlı ve yaygın bir şekilde yükselmesi ve bu sayılanların ülkeler arasında giderek ...

Meteor Nedir, Nasıl Oluşur?Meteor Nedir, Nasıl Oluşur?

İnsanlar binlerce yıldan beri kayan yıldızları izlemektedirler. Fakat bu gördüklerinin ne olduğunu, nerden geldiğini ve nasıl oluştuğu konusunda hiçbir bilgiye sahip değildirler. Büyük bir merak ve ilgi içinde ...

Paleografi Nedir?

Paleografi ya da diğer bir kullanış biçimi olan paleografya olarak da bildiğimiz bilim dalı günümüzde yaşamını yitirmiş ya da varlığını hala devam ettiren yazım biçimlerinin, dillerin, alfabelerin, yazıtların ...