Makaleler

Av Tüfeği Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yazar: dilek ılgaz
Av Tüfeği Ruhsatı Nasıl Alınır?

Av tüfeklerini taşımak ve bulundurmak kolay değil. Belki kolay da olmamalı! Tüfekler için gerekli belgeleri ve şartları öğrendiğinizde vazgeçebilirsiniz!

Yaklaşık 8 yüzyıldır insanların ve hayvanların hayatlarını etkileyen tüfekler, önceleri askeri amaçlarla üretilmiş. Günümüzde ise genellikle av meraklılarının gözdesi. Yivli tüfekleri bulundurma ve taşıma şartları çok ağır olduğu için avcılar genellikle yivsiz tüfekleri tercih ediyor. Peki, bu tüfekleri taşımak ve bulundurmak için neler gerekiyor? Yivli ve yivsiz tüfek ruhsatları için ne tür belgeler gerekli?

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

Yivsiz av tüfeği ruhsatı veya ruhsatnamesi, il ve ilçe emniyet müdürlüklerinden alınabilir. Köylerde ise bağlı bulunulan jandarma karakoluna başvuru yapılabilir.

İlk kez av tüfeği ruhsatı alacaklar için gerekli evraklar şunlardır;

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Emniyet makamına silah ruhsatı başvuru dilekçesi,
 • Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
 • Silah ruhsatı alınmasıyla ilgili bir engeli veya sağlık sorunu bulunmadığını beyan eden aile hekimliğinden alınmış sağlık raporu (Bazı bölgelerde devlet hastanelerinden alınmış tam teşekküllü sağlık raporu talep edilebilmektedir),
 • Adli sicil belgesi,
 • Parmak izi fotokopisi (Emniyette çektirilebilmektedir)
 • Yarım kapaklı dosya,
 • Varsa eski yivsiz tüfek ruhsatı veya diğer tüfek ruhsatları,
 • Emniyetten alınan belge ile müracaat edilen vergi idaresine yatırılan 29 liralık harcın makbuzu.
 • Vergi dairesinden alınan “1000 liradan az vergi borcu yoktur” yazısı

Daha önce ruhsatı olanlardan istenen belgeler;

 • Kaymakamlık makamına başvuru dilekçesi,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Eski ruhsatın fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Av tüfeği alabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar;

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Herhangi bir engelinin bulunmaması,
 • İlgili bakanlık tarafından belirlenen harç ücretinin ödenmesi.

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatları İle İlgili Diğer Durumlar

Yivsiz tüfek satın alma belgesi için gerekli evraklar;

 • Dilekçe
 • İstenen her belge için 2 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Ruhsatname aslı ve fotokopisi

Yivsiz av tüfeği devir işlemi için gerekli evraklar;

 • Devralınacak tüfek,
 • Alıcı ve satıcıya ait ruhsatların ve kimliklerin asılları ile 2’şer adet fotokopileri,
 • Devralan kişinin 1 adet vesikalık fotoğrafı.

Verasetten kalan yivsiz av tüfeğinin devri için gerekli evraklar;

 • Veraset ilamı,
 • Tüm varislerin noterden alacağı feragatname veya bizzat müracaatları,
 • Veraset yoluyla kalan yivsiz av tüfeği ve ruhsatının aslı ile fotokopisi.

Yivsiz Av Tüfeği ve Ruhsatı Taşıma Şartları

Yukarıda sayılan belgeleri ve şartları yerine getiren kişiler gerekli incelemelerin ardından av tüfeği ruhsatı alabilir. Başvuruların ardından 8 ila 10 gün içerisinde ruhsat çıkmaktadır.

Ruhsat verildikten sonra da bazı esasların dikkate alınması gerekir;

 • Av tüfeği ruhsatı almak için gerekli evraklar 6 ay süreyle geçerlidir.
 • Av tüfeği ruhsatı 5 yıl süreli olarak verilir.
 • Beş yıl sonunda yeninden başvuru yapmak gereklidir.
 • Beş yıl sonunda gerekli müracaatların ardından adli sicile yansıyacak herhangi bir olayla ilgili kayıt yoksa ruhsatlar yenilenir.
 • Beş yıl sonunda ruhsatlar yenilenmezse “av tüfeği taşıma” hakkı, “av tüfeği bulundurma” hakkı olarak güncellenir.
 • Yivsiz av tüfeği alan kişiler, tüfeğin çapını, seri numarasını, faturasını, cinsini ve markasını en geç 1 ay içinde ruhsata işletmek zorundadır.
 • Av tüfeği ruhsatı alan kişiler, tüfeklerini köy, kasaba veya şehir içindeyken boş yani mermisiz olarak kılıf veya torba içinde taşımak zorundadır.
 • Araçta taşınan tüfekler, yalnızca bagajda muhafaza edilmelidir.
 • Av tüfekleri ruhsatla birlikte kılıfında veya kutusunda Türkiye’nin her yerine taşınabilir.
 • Yivsiz av tüfekleri için verilen ruhsatlar sadece taşıma ve bulundurma yetkisini içerir.
 • Av tüfeği ruhsatnamesi dışında avlanmak için “avcılık belgesi” de almak gereklidir.
 • Avcılık belgesi almak için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmak gereklidir.
 • Başvurunun ardından gerekli şartları yerine getirildikten sonra “avlanma kartı” alınması gereklidir.
 • Yalnızca taşıma ruhsatı olan av tüfekleri ile avlanma yapılamaz.
 • Tüfeklere ait ruhsat ve avlanma belgesi alındıktan sonra Türkiye’de avlanmak için kanunlarla belirlenen bölgelerde sadece avlanma yapılabilir.

Yivli Av Tüfeği Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

Yivli av tüfeği bulundurma ve taşıma ruhsatları için gerekli evraklar ve şartlar daha fazladır. Türkiye'de yürürlükteki yasalara göre yivli av tüfeklerinin satın alınması, bulundurulması ve taşınması zor şartlara bağlanmıştır. Bu sebeple avcılık için genellikle yivsiz av tüfeği tercih edilmektedir.

Yivli av tüfeği bulundurma ve taşıma ruhsatı için gerekli evraklar

 • İl veya ilçe emniyet müdürlüğü makamına dilekçe,
 • Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi,
 • Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
 • Silah ruhsatı istek formu,
 • Adli sicil belgesi (Arşiv kayıtlarını da içermeli),
 • Sağlık raporu,
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi,
 • Ruhsat harcını ödediğine dair makbuz,
 • Yarım kapak dosya
 • Avlanma Kartı fotokopisi veya Avcılık Sertifikası (Taşıma ruhsatı için Orman Bölge Müdürlüklerinden alınmalıdır)​

Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı İçin Gerekli Şartlar

 • 21 yaşını doldurmuş olmak,
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan avcılık belgesi almış olmak,
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefetten hakkında işlem yapılmamış olmak,
 • Silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu almış olmak,
 • 1000 liradan fazla vergi borcu bulunmamak.

NOT: Bulundurma ruhsatına sahip tüfeği ruhsattaki adres dışına çıkarmaktan hakkında işlem yapılmış olanlar, süresi dolan ruhsatı yenilememiş olanlar, silah taşıma ruhsatı için gerekli nitelikleri kaybedenler, bu nitelikleri kaybettikten sonra 6 ay içinde ilgili mercilere bildirimde bulunmayanlar ruhsat alamaz.

Ayrıca, psikolojik, nörolojik ve fizyolojik olarak engeli bulunanlar ve silah almaya engel uyuşturucu madde kullananlar silah ruhsatı alamaz.

2018 Yılı İçin Yivli ve Yivsiz Av Tüfekleri İçin İstenen Harçlar

 • Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı - 1.470,90 TL (5 yıl)
 • Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı - 4.596,50 TL (5 yıl)
 • Yivsiz tüfek ruhsatnamesi 35,70 TL (5 yıl)

Av Tüfeği ve Tarihçesi

Tüfekler, yivli ve yivsiz olarak ikiye ayrılır. Yivli tüfeklere, “dürbünlü tüfek” adı da verilir. Sadece avlanmak için kullanılan tüfekler, yivsiz tüfeklerdir. Yivsiz av tüfeklerinin “yarı otomatik”, “pompalı”, “çifte”, “süperpoze” ve “tek kırma” gibi çeşitleri vardır. Yivsiz av tüfeği almak için tabancalarda olduğu gibi iki ayrı ruhsat gerekmez. Av tüfekleri, tek bir ruhsatla evlerde, işyerlerinde ve araçlarda bulundurabilir, taşınabilir.

Avcılıkta kullanılan tüfeklere “av tüfeği” denir. Ateşli silahlar, ilk olarak 13. yüzyılda askeri alanda kullanılmıştır. Ateşli silahlar yaygınlaştıkça avcılıkta da 17. yüzyıldan itibaren silah kullanımı yaygınlaşmıştır.

1840-1850 yılları arasında namludan değil arkadan doldurulan tüfekler kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte av tüfekleri de daha ucuz ve fazla üretilmeye başlamış, böylece toplumlar arasında yaygınlaşmıştır. Bu dönemde avcılık bir spor olarak kabul görmeye başlamıştır.

1875 yılında İngiliz Anson ile Deeley tarafından günümüzdeki yivsiz av tüfeklerine en yakın modeller icat edilmiştir. Bu dönemde İngilizler arasında sömürge topraklarında av partileri yaygınlaşmıştır.

20. yüzyıl başında Browning, Remington ve Winchester gibi silah firmaları yivsiz av tüfekleri üretmeye başladı. I. Dünya Savaşı'ndan itibaren günümüzde de kullanılan yivsiz tüfeklerden 6 ila 10 arasında fişek alabilen pompalı tüfekler askeri birliklerin envanterine girdi. Av tüfeği olarak üretilmiş tüfekler, pek çok ülkede orduların silahıdır.

Av Tüfekleri ve Ruhsatları İle İlgili Kısa Bilgiler

 • Yivsiz av tüfekleri, 1875 yılından beri kullanılmaktadır.
 • Avlanma için kullanılan bu tüfeklerde mermi çekirdekleri değil, “av fişeği” olarak adlandırılan ve çeşitli özelliklerde üretilen kovanlı mermiler kullanılmaktadır.
 • Yivsiz av tüfekleri, basit ve yüksek kapasiteli modellerde üretilebilmektedir. Birçok firmanın çok çeşitli av tüfeği modeli bulunmaktadır.
 • Ruhsatsız silah veya tüfek bulunduran kişiler hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” çerçevesinde yasal işlem yapılmaktadır.

İlgili Makaleler

Yorumlar
SETTAR 2020-05-01 22:13:03

Amerika'da her türlü silah veriliyor olabilir ama söz konusu Türkiye olursa bunu ele almak ve kontrol etmek bi hayli zor olur, 21. yüzyıl Türkiye'sinde en azından mümkün değil.

atıcı 2019-02-18 15:12:57

Kanunen 2 yıldan fazla hapis cezası alanlar ömür boyu yivsiz av tüfeği ruhsat sahibi olamıyormuş doğru mu?

Alper Tunga 2017-07-07 11:14:28

Her şeyde Amerika'yı örnek alıyoruz da şu memlekette paramızla niçin yivli tabanca yada tüfek alıp kayıt altına aldırmıyoruz, ben 40 yaşında devlet memuru silahlara ilgi duyan biriyim. Evimde bir AK 47 yada M16 olmasının bu millete ne zararı var? Belki yarın faydası bile olur, kim bilir?

Yorumunuzu Paylaşın