Makaleler

Yüzde Hesaplama

Bir sayının diğer sayının yüzde kaçı olduğunu hesaplar.