Makaleler

Aileler Çocukların Başarısını Nasıl Artırabilirler?

Yazar: Gönen ÇIBIKCI

Başarı ve kişilik, mutluluk tesadüflerle elde edilemez.

Aileler Çocukların Başarısını Nasıl Artırabilirler?

1. Çocuğunuzun başarısızlık nedenlerini gerçekçi bir biçimde saptamalısınız.

2. Bu konuda kendinizi yetersiz hissettiğinizde rehberlik ve danışma hizmetlerinden yararlanın.

3. Başarısızlığın utancını çocuğunuza yaşatmayın.

4. Bunun yerine çabalaması için ona destek verin.

5. Çocuğunuzla yeteneklerine uygun doğru hedefler belirleyin.

6. Toplumda kendisinin çok iyi bir yer edinebilmesi için çocuğunuzun bir hedefinin olmasını sağlayın.

7. Bu hedef için de düzenli ve çok çalışmak gerektiğini anlatın.

8. Çocuğunuzun doğru hedeflere ulaşabilmesi için göstereceği çabalarda onun yanında olun.

9. Çocuğunuza, zamanını doğru kullanması hususunda örnek olun.

10. Ona gezme veya televizyon izleme konusunda ölçülü olmasını tavsiye ederken, siz de bunları ölçülü yapın.

11. Çocuğunuzla çok düzgün ve tam bir dil ile konuşun.

12. Onun da sizin ile düzgün bir anlatımla konuşmasını isteyin.

13. Çocuğunuzun olduğu ortamlarda konuşmalarınıza, dilinize ve görüşlerinize çok dikkat edin.

14. Çocuğunuza örnek bir insan olmağa çok büyük bir özen gösterin.

15. Çocuğunuzda her gün takdir edebileceğiniz bir davranış bulun.

16. Onu sık sık övün.

17. Her zaman başarısının arkasından maddi bir ödül vermeyin.

18. Başarısının "başlı başına bir ödül" olduğunu anlamasını sağlayın.

19. Küçük yaştan itibaren yaşına uygun „sorumluluklar“ verin.

20. Kendi sorunlarını çözme becerisini kazanmasını sağlayın.

21. Kendi hayatınızdaki sıkıntılardan dolayı çocuğa eleştirel ve sabırsız davranıp davranmadığınızı kontrol edin.

22. Çocuğunuzun duygu ve düşüncelerini ifade etmesine olanak verin.

23. Çocuğunuzla çok sık ve düzenli olarak konuşun.

24. Onunla sohbet edin.

25. Size kendi yalantısından ve hayallerinden anlatmasını sağlayın.

26. Onun ödev ve sorumluluklarını siz yerine getirmeyin.

27. Birlikte bir çalışma saati belirleyin.

28. O saatte televizyonu kapatın, telefon görüşmelerini kabul etmeyin ve ders dışında bir şeyle ilgilenmesine izin vermeyin.

29. O saatte anne-babadan biri evde bulunarak gerektiğinde çocuğa yardımcı olabilir.

30. Çalışma saatinde çocuğunuzun odasına girip kapısını kapatmasına izin vermemelisiniz.

31. Çocuk ders çalışmasa bile, o saat içinde diğer tüm şeylerden mahrum bırakılmalıdır.

32. Anne-baba etkili bir sonuç alabilmek için bu yöntemi uygulamada kararlı ve sabırlı olmalıdır.

33. Çocuğa ders çalışabilmesi için bir oda ya da bir köşe hazırlayın.

34. Eğer evde küçük bir kardeşi varsa, ders çalışan çocuğunuzu rahatsız etmesine engel olun.

35. Onu kardeşleri ya da diğer akranları ile kıyaslarken olumsuz davranmayın.

36. Çocuğunuzun doğru bir çevrede; doğru ve örnek alınabilecek kişilerle birlikte olabilmesine çalışın.

37. Çocuğunuzun davranışlarını, konuşmalarını, alışkanlıklarını, giyimini hep gözleyin.

38. Çocuğunuz nasıl bir insan olma yolunda?

39. Ona bu konuda siz anne ve baba olarak nasıl ve ne kadar yardımcı olabiliyorsunuz?

40. Ders çalışırken ya da kitap okurken çocuğunuzu yerinden kaldırmayın, ondan bir iş yapmasını istemeyin.

41. Zamanını en iyi bir biçimde geçirmesinin kendi yararına olduğunu anlamasını sağlayın.

42. Notlarından çok, çabasını ödüllendirin.

43. Çabalarının da sonuçta iyi notlar getireceğini anlamasını sağlayın.

44. Derslerde geri kaldığı konuların hemen öğrenilmesi için girişimlerde bulunun.

45. Gerektiği ölçüde ek ders almasını sağlayın.

46. Siz çocuğunuzun derslerini anlamıyor olabilirsiniz.

47. Ama onun derslerini anlamada kendisine yardımcı olabilecek, destek verecek olanakları sağlayabilirisniz.

48. Bu konuda yapacağınız fedakarlıkları çocuğunuz çok iyi analayacaktır.

49. Kendi geçmişinizden, ailenizden ve öykülerinizden çocuklarınıza bol bol anlatınız.

50. Çizeceğiz gerçekçi tablo çocuğunuzun kişiliğinin olgunlaşmasında yararlı olacaktır.

51. Kendi işlerinizden, mesleğinizden ve günlük çalışmalarınızdan çocuklarınıza da anlatınız.

52. Hayallerinizi ve ümitlerinizi çocuklarınızla paylaşınız.

53. Onların da ailesi ile bütünleşmesine ve dayanışma içine girmesine yardımcı olacaktır.

54. Ailenin önemini çocuğunuz çok iyi kavramalıdır.

55. Kendisinin ailesinde çok önemli olduğunu bilmelidir.

56. Buna bağlı olarak da görev ve sorumlulukları olduğunu kavrayabilmelidir.

57. İleride kendisinin iyi bir yaşamının olabilmesi için bugünden çok emek harcaması gerektiğini anlamasını sağlayın.

58. Ailedeki herkesin geleceğinin tek tek birbirlerinin daha iyi bir yaşam sürebilmelerine yönelik olduğunu çocuğunuz sizin tüm davranışlarınızdan anlayabilmelidir.

59. Onun geleceği sizin de geleceğiniz olacaktır.

60. Mutlu ve başarılı bir geleceği olan çocuklarınızın anne ve babası olarak siz de yaşlılığınızı daha rahat ve mutlu sürdüreceksiniz.

61. Çocuğunuzla bilgi alışverişi yapın, onunla tartışın, birlikte ilginç şeyler okuyun.

62. Size düşüncelerini anlatmasını isteyin.

63. Günlük olaylar ile ilgili olarak çocuklarınızla konuşun.

64. Onların olayları ve sonuçlarını doğru ve sağlıklı bir biçimde algılamalarını sağlatın.

65. Onların duygu ve düşüncelerini paylaşırken onları iyiye yönlendirin.

66. Çocuğunuzun günlük yaşamının bilinçli ve planlı bir biçimde geçmesini sağlayın.

67. Düşünülmemiş ve planlanmamış bir zaman harcamın zararlı olduğunu kendisine kavratmalısınız.

68. Bunun için de boş zamanlarını nerede, kimlerle ve ne yaparak geçirdiğini çok iyi bilmelisiniz.

69. Çocuğunuza bu konuda yer ve olanaklar sağlamalısınız.

70. Spor, sanat gibi etkenliklerde bulunmasını teşvik edin.

71. Küçük meraklar edinmesini sağlayın.

72. Birlikte yapabileceğiniz neler olabilir?

73. Çocuğunuzun her zaman ve düzenli olarak kendi yaşına uygun kitaplar okumasını sağlayın. (roman, öykü, şiir…)

74. Okuduklarını kesinlikle size göstermesini isteyin.

75. Onun kitapla ilgili görüşlerini anlatması için zaman tanıyın.

76. Sık sık okulunu ziyaret edin, öğretmenleri ile konuşun.

77. Ortaya çıkan sorunlar olduğunda hemen önlem almağa çalışın.

78. Sizi aşan sorunlarda ise yadım alabileceğiniz kişi ve kurumlara başvurmada gecikmeyin.

79. Elde ettiğiniz sonuçları değerlendirin.

80. Çocuğunuz için en iyi eğitimi ve öğretimi sağlamaya çalışın.

81. Bu yolda yapacağınız her türlü fedakarlık ve yatırımlar ancak onun geleceğini belirler.

82. Yaşamın temeli eğitimdir.

83. Eğitim planlama ve düzenlilik ister; yatırım ister.

84. Bir çocuğun geleceği ona verilen öneme, kendisine yapılan yatırıma ve içinde bulunduğu ortama bağlıdır.

85. Sizin çocuğunuz her şey olabilir.

86. Onun en iyilerden edinebilmesini, en iyilerden olabilmesini de ancak sizler sağlayabilirsiniz.

87. Bunu da gerçekleştirmek istemeliyiz.

Öğretmen Gönen ÇIBIKCI, 25 kasım 2005

İlgili Makaleler

Yorumunuzu Paylaşın