Makaleler

Antik Yunan Miğferlerinin Çeşitli Türleri

Yazar: Mehmet KÖSE

'Yunan Miğferi' terimi aslında MÖ 8. ve 7. yüzyıllarda geliştirilmiş ve yüzyıllarda Akdeniz boyunca askerler tarafından giyilmiş birkaç stil miğfer için kullanılır.

Tasarım

Yunan miğferleri tam olarak yedi farklı miğfer stiline denk gelir. Bunlar: Corinthian, Illyrian, Chalcidian, Pilos, Petasus, Beotian ve Thracian'dır. Bu miğferler genel olarak başın ön kısmını, burnu ve elmacık kemiklerini savaş sırasında korumak için tasarlanmıştır ve yekpare bronzdan imal edilmiştir. Corinthian, Chalcidian, Pilos, Petasus, Beotian ve Thracian miğferleri iki parça metalden yapılırken, Illyrian stili Yunan miğferi gibi stiller tek parça düz metalden yapılırdı.

Nasıl Giyildikleri

Savaş sırasında, bu miğferler askerler tarafından aşağı çekilerek giyilirdi ve yakın savaşta ok ve kılıçlardan koruma sağlardı. Savaş olmayan durumlardaysa asker Yunan miğferini yukarı kaydırarak başından çıkarırdı.

Yunan Miğferi'nin Evrimi

Corinthian miğferi genelde, tasarlanan ilk Yunan miğferi olarak kabul edilir ' arkeolojik buluntulara dayanılarak. Ne var ki, yüzü kaplayan büyük metal parçadan dolayı, genellikle giyenlerin görüşünü engellerdi. Zamanla en popüler olan tasarım ' özellikle savaşlarda ' görüşü en az engelleyen Thracianor'du ve sonra Pilus Yunan miğferiydi. Ve, bu Yunan miğferleri daha az yüz koruması sağladığı için daha az detayları vardı ve daha az bronz gerektiriyorlardı ' bu da onları daha ucuz ve büyük sayıda üretimlerini daha kolay yapıyordu.

Yorumunuzu Paylaşın