Ana Sayfa     Araçlar     Son Makaleler    

Son Makaleler

Cinas sanatı söylenişleri ve yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklerle yapılır. Genellikle dize sonlarına bahsettiğimiz niteliklere uygun sözcükler getirilip beyitte anlam bütünlüğünün yanı sıra söyleyiş güzelliği sağ...
Yazar: Diba - 8 gün önce - Yorum Sayısı (-)
Yeni Türk edebiyatındaki isimlendirmesiyle güzel neden bulma da denir. Anlamla ilgili edebi sanatlar kısmında incelenir hüsn-i talil sanatı. Hüsn güzel, ta’lil ise neden bulma, bahane üretme anlamındadır. Tüm bu bilgiler ışığında ...
Yazar: Diba - 13 gün önce - Yorum Sayısı (-)
İham sanatında sözün iki anlamı birden kullanılır. Öyle ki bu iki anlam da gerçek anlamdır ve şiirde bu iki anlam da kullanılır. Bir anlam dengesi vardır ama sözcükler arasında sadece harf ortaklığı vardır. Örneğin gül hem bir çiç...
Yazar: Diba - 13 gün önce - Yorum Sayısı (-)
Bir yandan tatil yapıp bir yandan da işlerinizi takip etmek ister misiniz? Ya da ofiste sabahtan akşama kadar çalışmaktan bunaldınız ama işleri bırakıp bir yerlere kaçamıyor musunuz? O halde bu yazıyı okumanızda fayda var. Kim bil...
Yazar: busrasunal - 15 gün önce - Yorum Sayısı (-)
Teşbih sanatı edebi sanatlar konusunda işlenir. Edebi sanatlar ya da diğer adıyla söz sanatları bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak yeni anlamlar kazanmasıdır. Türk edebiyatında söz sanatlarının en çok kullandığı devir Osma...
Yazar: Diba - 16 gün önce - Yorum Sayısı (-)
“Yeni nazım biçimleri Türk edebiyatına ilk kez, Tanzimattan sonra tek tük görülmeğe başlar” [Cem Dilçin]. Ondan önce kullanılan nazım biçimleri ve türleri aydın kesimi için Doğu edebiyatı kaynaklı gazel, kaside, mesnevi gibi nazım...
Yazar: Diba - 18 gün önce - Yorum Sayısı (-)
En  genel tabirle ölçüsü ve uyağı olmayan şiirdir. Ne aruz ölçüsü ne hece ölçüsü ne de uyak kullanılmaz. Dolayısıyla bağlı olduğu bir nazım biçimi de yoktur. Başlı başına ayrı bir konu olarak ele alınır....
Yazar: Diba - 22 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Hecelerin uzunluğuna ya da kısalığına bakmayan, onların sayıları ile ilgilenen bir ahenk sistemidir. Hece sistemi, dizelerdeki hece sayılarında eşitlik isteyen bir vezindir; yani hecenin sadece niceliği ile ilgi...
Yazar: Diba - 16 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Avukatlık mesleği özünde çok saygın ve değerli bir meslek olmakla beraber bu saygınlığı ve değeri her seferinde tekrar oluşturmak ve korumak yine bizzat avukatlara düşmektedir....
Yazar: avukatpinarsahan - 15 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Aruz bir şiir ölçüsüdür.   Hecelerin ses özelliklerine göre düzenlenir. Şiire ritim kazandırma amacını taşır ...
Yazar: Diba - 14 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Telmih Türkçe sözlükte “Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe” anlamına gelir. E...
Yazar: Diba - 07 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Genelde tecrîd olarak kullanılır.  Kelime asıl olarak “Açıkta bırakmak./ Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek. / Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek./ Soyma, soyulma “ anlamlarını taşır. Terim...
Yazar: Diba - 07 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Edebi sanattır. Anlama bağlı sanat olarak geçer kaynaklarda. Amaç, okuyucuyu şaşırtmaktır. Şair, muhatabı etkilemek için bir neden – sonuç bağlantısı kurar. Bazen nedeni bazen de sonucu farklı anlamlara bağlayara...
Yazar: Diba - 06 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Yineleme ya da tekrir de denir. Birçok kaynakta bu üç isim aynı anda geçmez ama aynı anlama geldiği bilinmelidir. Tekrir, Arapça “krr” kökünden gelir, Aliterasyon Fransızcadan gelir; Yineleme ise sanatın Türkç...
Yazar: Diba - 06 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Kelime anlamı aslından uzak tutmak, kendisinden uzaklaşmak anlamındadır. Edebiyat terimi olarak ise uzun ünlülü bir sözcüğün aruz kalıbına uydurulması koşuluyla kısa heceyle okunmasıdır. Bu bakımdan imalenin tam ...
Yazar: Diba - 03 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Osmanlı döneminde, divan şiiri denen bir şiir anlayışı kullanılırdı. Bu şiir anlayışı, Doğu edebiyatından alıntı olduğu için Türkler çok bir şey değiştirmeden bu edebiyatı kabul etmiştir.
Yazar: Diba - 03 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Divan edebiyatı ile ilgilenenler ya da klasik edebiyata meraklı olanlar bilirler ki Şehrengiz edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Hem dilinin kıvrak olması hem de ortaya attığı türlü dedikodularla meraklara mazhar olmuştur. Y...
Yazar: Diba - 02 Temmuz 2015 - Yorum Sayısı (-)
Edebiyatımızda ilklerin şairi olarak bilinir. Hayatı hakkındaki elde ettiğimiz pek çok bilgi onun bıraktığı kasiden alınmıştır. Bu yazıda, Dehhani’nin eserlerinden elde edilen çıkarımlara dayanarak oluşturulan teorileri, Dehhani’n...
Yazar: Diba - 28 Haziran 2015 - Yorum Sayısı (-)
1852 yılında Bebek’te bir yalıda Tarihçi Hayrullah Efendi’nin oğlu olarak 85 yıllık yaşamına “Merhaba” der Abdülhak Hamit Tarhan. Bu yaşamı boyunca, Osmanlı aydınının oğlu olarak dünyaya gelecek ama Cumhuriyeti görecek, Atatürk’ün...
Yazar: Diba - 26 Haziran 2015 - Yorum Sayısı (-)
Bezelye bazı yörelerde salçalı ve etli bir yemek olarak pişirilirken Ege bölgesinde salça kullanılmadan pişirilir. Yapımı oldukça kolay bir yemek türüdür. Çeşitli garnitürler ya da et türleri ile pişirilerek zengin b...
Yazar: sevgilicisem - 26 Haziran 2015 - Yorum Sayısı (-)
  123456   SonrakiHakkımızda  -  Yardım  -  Yasal  -  İletişim

©2015 Makaleler.com 23-0.019